Sijtzes, Gerrit

Geboortenaam Sijtzes, Gerrit
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden rond 67 jaren, 3 maanden, 13 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1739    
1
Doop 1740-10-15    

Achtkarspelen, dopen, doopjaar 1740
Dopeling: Gerrit
Gedoopt op 15 oktober 1740 in Twijzel/Kooten
Kind van Sytse Jans en niet genoemde moeder

2
2e Huwelijk 1766-01-05 Eestrum, Groningen, Nederland Getrouwd met Hinke Jans

Tietjerksteradeel, huwelijken 1766
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 5 januari 1766 in Eestrum
Man       : Gerrit Sytses afkomstig van Eestrum
Vrouw     : Hinke Jans afkomstig van Kootstertille

Hinke Jans is in 1740 geboren, dochter van Jan Pyters
en Froukjen Wittes:

Achtkarspelen, dopen, geboortejaar 1740, doopjaar 1746
Dopeling: Hinke
Geboren op 14 december 1740
Gedoopt op 16 januari 1746 in Drogeham/Harkema Opeinde
Kind van Jan Pyters en Froukjen Wittes
Opm.: De ouders wonen in Drogeham

Kinderen, gedoopt te Oostermeer, Eestrum:

1. Jan, 15 februari 1767

2. Jan, 6 maart 1768

Deze Jan Gerrits Appelhof is later comparant
bij de overlijdens van Sijtze Gerrits Appelhof en
Antje Klazes. Hij neemt op 31 december 1811
te Buitenpost de naam Appelhof aan.

Gedoopt te Twijzel, Kooten:

3. Froukje
Achtkarspelen, dopen, doopjaar 1769
Dopeling: Froukje
Gedoopt op 29 oktober 1769 in Twijzel/Kooten
Dochter van Gerrit Sytses en Hinke Jans
Opm.: De dopeling is omtrent 5 weken oud,
de ouders wonen in Kooten

4. Ype
Achtkarspelen, dopen, doopjaar 1771
Dopeling: Ype
Gedoopt op 20 januari 1771 in Twijzel/Kooten
Kind van Gerrit Sytses en Hinke Jans
Opm.: De dopeling is omtrent 4 weken oud,
de ouders wonen in Kooten

5. Sytske
Achtkarspelen, dopen, geboortejaar 1772, doopjaar 1772
Dopeling: Sytske
Geboren op 26 augustus 1772
Gedoopt op 25 oktober 1772 in Twijzel/Kooten
Kind van Gerrit Sytses en Hinke Jans
Opm.: De ouders wonen in Kooten

6. Ymkje
Achtkarspelen, dopen, geboortejaar 1774, doopjaar 1774
Dopeling: Ymkje
Geboren op 11 februari 1774
Gedoopt op 27 februari 1774 in Twijzel/Kooten
Dochter van Gerrit Sytses en Hinke Jans
Opm.: De ouders wonen in Kooten

7. Pieter
Achtkarspelen, dopen, geboortejaar 1776, doopjaar 1776
Dopeling: Pieter
Geboren op 6 januari 1776
Gedoopt op 4 februari 1776 in Twijzel/Kooten
Kind van Gerrit Sytses en Hinke Jans
Opm.: De ouders wonen in Kooten en zijn getuige

8. Witte
Achtkarspelen, dopen, geboortejaar 1777, doopjaar 1777
Dopeling: Witte
Geboren op 8 november 1777
Gedoopt op 28 december 1777 in Twijzel/Kooten
Zoon van Gerrit Sytses en Hinke Jans
Opm.: De ouders wonen in Kooten en zijn getuige

9. Frootje
Achtkarspelen, dopen, geboortejaar 1779, doopjaar 1779
Dopeling: Frootje
Geboren op 21 oktober 1779
Gedoopt op 29 november 1779 in Twijzel/Kooten
Dochter van Gerrit Sytses en Hinke Jans
Opm.: De ouders wonen in Kooten, de vader is getuige

3 4 2 5
Speciekohieren 1762 Eestrum, Groningen, Nederland  

Speciekohier Tietjerksteradeel 1762
Eestrum nr. 42, post 3

Gerrit Sytses
1762: hoofdbewoner, heeft gediend
1768: naar Kooten
Opm.  1765: vrouw overleden

6
Belijdenis 1769 Kooten, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Achtkarspelen, 1769
Gerrit Sytses
Woonplaats: Kooten
 - In 1769 belijdenis

Hervormde gemeente Twijzel en Kooten

7
3e Huwelijk 1783-08-10 Twijzel, Friesland, Nederland Getrouwd met Wytske Bartels

Achtkarspelen, huwelijken 1783
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 augustus 1783 in Twijzel
Man       : Gerrit Sytses afkomstig van Kooten
Vrouw     : Wytske Bartels afkomstig van Twijzel

Lidmatenboek Achtkarspelen, 1791
Man  : Gerrit Syttes
Vrouw: Wytske Bartels
 - Op 3 mei 1791 zij belijdenis
Hervormde gemeente Twijzel en Kooten

Achtkarspelen overlijden/begraven 1808
Overleden: Wytske Bartels, oud 72 jaar
Datum    : 6 april 1808
Plaats   : Kooten
Opm.     : De overledene heeft één erfgenaam

8 7 1
Diaken 1791 Kooten, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Achtkarspelen, 1791
Gerrit Sytzes
Woonplaats: Kooten
 - In 1791 diaken

"1791 is op Pinksterdag verkooren tot Diaken
uit de Kooten Gerrt Sijtzes"

Hervormde gemeente Twijzel en Kooten

7
Ouderling 1796 Kooten, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Achtkarspelen, 1796
Gerrit Sytzes
Woonplaats: Kooten
 - In 1796 kerkeraad
Opm. : ouderling

"1796 is op Pinksterdag verkooren
tot ouderling uit de Kooten Gerrit Sijtzes"

Hervormde gemeente Twijzel en Kooten

7
Overlijden 1806-04-14 Kooten, Friesland, Nederland  

Achtkarspelen overlijden/begraven 1806
Overleden: Gerryt Sytzes, oud 67 jaar
Datum    : 14 april 1806
Plaats   : Kooten
Opm.     : De overledene laat zes kinderen na

1

Ouders

Vader Jans, Sytse
         Sijtzes, Gerrit
    Zus     Sytses, Grietje

Families

Getrouwd Vrouw Alles, Antje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1762-05-09 Eestrum, Groningen, Nederland  

Tietjerksteradeel, huwelijken 1762
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 9 mei 1762 in Eestrum
Man : Gerryt Sytses afkomstig van Eestrum
Vrouw : Anke Alles afkomstig van Eestrum

3
  Bijz.

Kinderen, gedoopt te Ooostermeer, Eestrum

1. IJbeltje, 17 oktober 1762

2. Sytse, 29 april 1764

  Kind.
 1. Appelhof, Sijtze Gerrits

Naaste verwanten

 1. Jans, Sytse
  1. Sijtzes, Gerrit
   1. Alles, Antje
    1. Appelhof, Sijtze Gerrits
  2. Sytses, Grietje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Register van overledenen, Grietenij Achtkarspelen
 2. Doopboek Hervormde gemeente Twijzel Kooten
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
 4. Doopboek Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
 5. Familienamen 1811
 6. Collectie Pieter Nieuwland
 7. Lidmatenboek Achtkarspelen
 8. Trouwregister Hervormde gemeente Twijzel Kooten