Klazes, Antje

Geboortenaam Klazes, Antje
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden rond 81 jaren, 4 maanden, 24 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1747    
1
Belijdenis 1804-03-21 Augustinusga, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Achtkarspelen, 1804
Man  : Sytse Gerrits
Vrouw: Antje Klases
 - Op 21 maart 1804 zij belijdenis

Hervormde gemeente Augustinusga

2
Overlijden 1828-05-25 Augustinusga, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Achtkarspelen, 1828
Aangiftedatum 27 mei 1828, blad nr. 13
Antje Klazes, overleden 25 mei 1828, 80 jaar, vrouw
Weduwe van Sytze Gerrits

"Antje Klazes, oud 81 jaren, van beroep boerinne
geboren en wonende te Augustinusga, dochter
van Klaas Jans en Grietje Riekeles in leven
arbeiders aldaar, weduwe van Sijtze Gerrits Appelhof
in leven landbouwers aldaar"
Jan Gerrits Appelhof, oud 60 jaren van beroep Justitie
dienaar, woonende te Buitenpost, des overledenes
aangehuwde broeder is comparant.

1

Ouders

Vader Jans, Klaas
Moeder Riekeles, Grietje
         Klazes, Antje

Families

Getrouwd Man Appelhof, Sijtze Gerrits
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1785-05-22 Augustinusga, Friesland, Nederland  

Tietjerksteradeel, huwelijken 1785
Vermelding: Derde proclamatie op 22 mei 1785
Man : Sytse Gerrits afkomstig van Oostermeer
Vrouw : Antje Clases afkomstig van Augustinusga

Achtkarspelen, huwelijken 1785
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 22 mei 1785 in Augustinusga
Man : Sytze Gerrits afkomstig van Oostermeer
Vrouw : Antje Clazes afkomstig van Augustinusga

3 4
  Kind.
 1. Appelhof, Klaas Sijtzes

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep boerinne (1828)
 

Naaste verwanten

 1. Jans, Klaas
  1. Riekeles, Grietje
   1. Klazes, Antje
    1. Appelhof, Sijtze Gerrits
     1. Appelhof, Klaas Sijtzes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Overlijdensakte Achtkarspelen
 2. Lidmatenboek Achtkarspelen
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Augustinusga