van Leusen, Reint Harms 1a

Geboortenaam van Leusen, Reint Harms
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 67 jaren, 2 maanden, 18 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1770-11-04 Staphorst, Overijssel, Nederland  
 
Doop 1770-11-04 Staphorst, Overijssel, Nederland  

Reijnt, zoon van Harmen Steevens
en Marrigje Reijns

2
2e Huwelijk 1813-12-24 Staphorst, Overijssel, Nederland Getrouwd met Stijntje Bartels Tenteboer

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel
Algemeen Toegangnr: 123
Inventarisnr: 11271
Gemeente: Staphorst
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 33
Datum: 24-12-1813
Bruidegom Reint Harms van Leussen
Leeftijd: 41
Geboorteplaats: Staphorst
Bruid Stijntje Bartels
Leeftijd: 24
Geboorteplaats: Staphorst
Vader bruidegom Harm Stevens van Leussen
Moeder bruidegom Margjen Reints
Vader bruid Barteld Andries
Moeder bruid Geertje Albers Tenteboer
Nadere informatie beroep Bg.: landbouwer;
 beroep Bd.: landbouwster; beroep vader Bg.: landbouwer;
weduwnaar van Hendrik Jans

"Reint Harms van Leussen, oud 41 jaar, geboren te
Staphorst, Landbouwer van beroep, Weduwenaar
van wijlen Hendrik Jans, overleden te Staphorst
den 23 Februari 1813,
meerderjonge Zoon van Harm Stevens van Leussen,
Landbouwer, woonachtig te rouveen, hierbij tegenwoordig
en Zijne toestemming gevende en van wijlen Margjen Reints,
zijne huisvrouw overleden te Rouveen,
voorts Stijntje Bartels, oud 24 jaar, landbouwers(e) woonachtig
te Staphorst, gebooren en aldaar gedoopt 8 maart 1789,
jonge Dogter van wijlen Barteld Andries, overleden te Staphorst,
6 mei 1800, en van Geertje Albers Tenteboer zijne huisvrouw
hierbij tegenwoordig"

Stijntje Bartels Tenteboer is op 17 juni 1831 te Avereest
overleden.

3 4
Overlijden 1838-01-23 Rouveen, Overijssel, Nederland  

Overlijdensakte 1838 nr. 6:

"Reint van Leusen, oud 70 Jaren, van beroep
dagloner, laast Weduwenaar van Stijntje Tenteboer,
Zoon van Harm Stevens van Leusen,
geboren in de Gemeente NieuwLeusen,
wonende te Rouveen"

5

Ouders

Vader van Leusen, Harmen Stevens
Moeder Reijns, Marrigje
         van Leusen, Reint Harms

Families

Getrouwd Vrouw Jans, Hendrikje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1800-03-15 Staphorst, Overijssel, Nederland  
6
Huwelijk 1800-03-30 Rouveen, Overijssel, Nederland  

Actum Staphorst den 15 maart 1800
Zijn in wettig ondertrouw opgenomen
Reint Harms J.M. geboren en woonachtig
te Rouveen en
Hendrikjen Jans weduwe van Jan Claas,
geboren te Nijlunsen, Thans woonachtig te Rouveen
ter fine van rechtelijke en kerkelijke kundigingen
met hiervan certificaat aan de praedicant van Rouveen
afgegeven
1800 d: 30 Maert Zijn deeze Personen in 't Huwelijk
Bevestigt

6
  Kind.
 1. van Leusen, Marchien
 2. van Leusen, Klaas

Bijzonderheden

Reint Harms van Leusen moest voor zijn tweede huwelijk
op 24 december 1813 "bewijzen", dat zijn moeder was overleden.
Daartoe werd een Akte van Bekendheid opgemaakt,
onderdeel van de huwelijksbijlagen, die bij dit huwelijk behoren.

"Op heden den 22e December des Jaars 1813 compareerden
voor ons Mr. Z. Tijl, Vrederichter in het Canton Hasselt Departement
Monden van den IJssel, geadsisteerd met den provisionelen
griffier deszelven Gerichts J. K. van Ferneij -
Albert Derks Wup oud 59 Jaren -
Jan Hendriks Haring oud ongeveer 38 Jaar -
Paul Hendriks Haring oud ongeveer 30 Jaar -
Lubbert Hendriks Pielman oud 26 Jaren -
Alle Landbouwers van hun beroep en woonachtig op Rouveen,
gemeente Staphorst, Canton Hasselt -
Dewelke verklaren ter requisitie van Reint Harms van Leussen
van beroep Landbouwer, woonachtig in de Gemeente Staphorst
hierboven gemeld -
Dat hun wel bekent is, dat Margjen Reints, dewelke, geweest is
de Eerste Vrouw van Harmen Stevens van Leussen en Moeder
van den Requirant, woonachtig zijnde geweest op Rouveen
in de reeds genoemde Gemeente, aldaar is overleden
en wel volgens Verklaring der getuigen in den Jare 1782 -
Gevende zij comparanten voor reden van Wetenschap de eerste,
genoemde Margje Reints, Moeder van den Requirant wel gekent
te hebben, benevens hare familie,
en de drie andere hare familie zeer wel te kennen en met hen
als goede Vrienden te hebben omgegaan -
Verklarende eindelijk deze Acte op verzoek van den Requirant
Reint Harms van Leussen te verlenen uit hoofde hij buiten
Staat is voldoende bewijzen van het overlijden te produceren
bij gebrek van wettige aantekeningen -
Van welk een en ander wij deze tegenwoordige Acte van Bekendheid
hebben opgemaakt, dewelke na gedane voorlezing door ons Vrederichter
en griffier met de comparanten is ondertekend, uitgezonderd de
twede comparant die verklaarde niet te kunnen schrijven -
gedaan en gepasseerd te Hasselt ten huize van den Vrederichter,
ten dage, maand en jaar als voren -
(getekend)
Z. Tijl, Vrederichter
J. K. van Ferneij, prov. griffier
Albert Derks Wup
Pouwel Hendriks Harink
Lubbert Hendriks Pielman

Voor copie conform
J.K. van ferneij, prov. Griffier

Naaste verwanten

 1. van Leusen, Harmen Stevens
  1. Reijns, Marrigje
   1. van Leusen, Reint Harms
    1. Jans, Hendrikje
     1. van Leusen, Marchien
     2. van Leusen, Klaas

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Huwelijksbijlagen Staphorst
   • Datum: 1813-12-24
   • Pagina: akte nr. 33
 2. Doopboek Staphorst
 3. Huwelijksakte Staphorst
 4. Overlijdensakte Avereest
 5. Overlijdensakten Staphorst
 6. Trouwen civiel Rouveen