Rommerts, Antie 1

Geboortenaam Rommerts, Antie
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1657-04-05    
2
Doop 1657-04-05 Wommels, Friesland, Nederland  

Antie, kind van Rommert Reilefs en niet genoemde moeder

2
Lidmaat 1708-09-22 Oppenhuizen, Friesland, Nederland  

Antie Rommerts - overleden

3a

Ouders

Vader Reilefs, Rommert
Moeder Lolckes, Sytske
         Rommerts, Antie

Families

Getrouwd Man Hoytema, Foppe Hommes
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk rond 1685    
4
  Kind.
 1. Hoitema, Homme Foppes

Bijzonderheden

Op 9 april 1702 was Antie Rommerts. weduwe van Foppe Hommes,
schoolmeester van Oppenhuizen, 44 jaar oud.
Zo staat vermeld in "De schoolmeesters van Wymbritseradeel in de loop van der tijden".

Naaste verwanten

 1. Reilefs, Rommert
  1. Lolckes, Sytske
   1. Rommerts, Antie
    1. Hoytema, Foppe Hommes
     1. Hoitema, Homme Foppes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. De Schoolmeesters van Wymbritseradeel in de loop der tijden, 1600-1950
 2. Doopboek Hervormde gemeente Wommels/Hidaard
 3. Lidmatenboek Oppenhuizen
   • Datum: 1708-09-22
   • Pagina: image 92
 4. Het Hoytema-Hoitema-Huitema geslacht door R.S. Roorda te Leeuwarden