Rupsina, Franscke Andries

Geboortenaam Rupsina, Franscke Andries
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
2e Huwelijk na 1682-12-17   Getrouwd met Wybe Jans

Bolsward, huwelijken 1682
Vermelding: Ondertrouw op 2 december 1682
Man       : Wybe Jans afkomstig van Bolsward
Vrouw     : Franske Andries afkomstig van Bolsward
Opmerking : hij is weduwnaar,
zij is weduwe van oude hopman Aate Binties Klinck

Bolsward, huwelijken 1682
Vermelding: Derde proclamatie op 17 december 1682
Man       : Wybe Jans afkomstig van Bolsward
Vrouw     : Franske Andries afkomstig van Bolsward
Opmerking : weduwnaar, meester snijder, weduwe

Wybe Jans was eerder getrouwd met
Claescke Claesesdr in 1657:

Bolsward, huwelijken 1657
Vermelding: Ondertrouw op 14 februari 1657
Man       : Wybe Jansen afkomstig van Bolsward
Vrouw     : Claescke Claesesdr afkomstig van Bolsward
Opmerking : hij is jongeman, mr. snijder, zij is jongedochter, geboren te
            Wolvega "ofte Olde Holtpa"

Bolsward, huwelijken 1657
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 1 maart 1657
Man       : Wibe Jansen afkomstig van Bolsward
Vrouw     : Claeske Claeses afkomstig van Wolvega
Opmerking : snijder, nu te Bolsward

Opm:
Oldeholtpa is een dorp ten noordoosten van
Wolvega.

1 2
Overlijden 1710-11-00 Bolsward, Friesland, Nederland  
3

Ouders

Vader Rupsina, Andries Arjens
Moeder Hiddes, Trijn
         Rupsina, Franscke Andries
    Zus     Andries, Sijbrich
    Broer     Rupsina, Hidde Andries
    Broer     Rupsina, Arjen Andries

Families

Getrouwd Man Klinck, Ate Binthies
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijksafkondiging 1658-12-18 Bolsward, Friesland, Nederland  

Jongeman en Jonge dochter, hij is meestersnijder.

1
Huwelijk 1659-01-04 Bolsward, Friesland, Nederland  
2
  Bijz.

Ate Binthies en Fransken Andries zijn beide afkomstig van Bolsward.

  Bijz.

Ate wordt samen met zijn vrouw Franscke genoemd als lidmaat van de Ned. Ger. kerk te Bolsward. Hij moet zich regelmatig melden bij de kerkeraad vanwege openbare dronkenschap.

  Kind.
 1. Klink, Janneke Aates

Naaste verwanten

 1. Rupsina, Andries Arjens
  1. Hiddes, Trijn
   1. Rupsina, Franscke Andries
    1. Klinck, Ate Binthies
     1. Klink, Janneke Aates
   2. Andries, Sijbrich
   3. Rupsina, Hidde Andries
   4. Rupsina, Arjen Andries

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Ondertrouwregister Gerecht Bolsward
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward
 3. www.sijses.nl