Buijsingh, Hendrick 1 2 3 4 5

Geboortenaam Buijsingh, Hendrick
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1687   Getrouwd met Trijntje Jans Markts

Trijntije Jans Markts werd op 9 april 1728 te Amsterdam begraven, Karthuizer Kerkhof, weduwe van Hendrik Buijsing

 

1 5
Overlijden voor 1710-08-24    
5
Begrafenis 1710-08-24 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Hendrik Buijsing, Karthuizer kerkhof

 

5

Ouders

Vader Buijsingh, Jurriaan
    Broer     Buijsingh, Johannes (Jan) Buijsingh
         Buijsingh, Hendrick

Bijzonderheden

Overzicht van de kinderen van Hendrick en Trijntje,

1. Jan, geboren rond 1687 te Haarlem

kinderen, gedoopt te Amsterdam:

2. David, 28 september 1692, Hervormd, Noorderkerk,
zoon van Hendrick Buijsingh en Trijntje Jans
3. Catrijn, 9 februari 1695, Hervormd, Noorderkerk
4. Hendrick, 9 januari 1697, Hervormd, Noorderkerk
5. Reijnier, 10 oktober 1700, Hervormd, Noorderkerk

Van Jan, David en Hendrick zijn de huwelijken bekend:

I. JAN BUIJSING trouwde in 1712 te Amsterdam met Maria Corbie:

"Den 22 Januarij Ao. 1712
Jan Buijsingh van Haerlem Weever
oud 25 jare in de Lindestraat geasst.
met sijn moeder Trijntjie Jans en
Maria Corbie v. Amst. oud 19 Jare
op de Lindegraft geasst. met haer
vader Andries Corbie"

Opmerking: Dit huwelijk is doorgehaald. Eronder staat "niet geholpen" en er is
geen ondertekening. Waarschijnlijk is het huwelijk niet voltrokken.
Wel zijn Jan Buijsingh en Maria Corbie/Korebie getuigen bij de doop van Catrijntje,
dochter van zijn broer David in 1724.

Maria Corbie was gedoopt (Rooms-Katholiek) op 14 januari 1693 te Amsterdam,
dochter van Andries Corbie en Annetie Tames.

Corbie is een gemeente in het Franse departement Somme (regio Picardiƫ), nabij
Amiens. Het is niet onaannemelijk dat de familie afkomstig was uit Frankrijk.
Bron: nl.wikipedia.org, 12-11-2018

II. DAVID BUISING trouwde in 1722 te Amsterdam met Hester van Maale.

Inschrijvingsdatum: 20-11-1722
Naam bruidegom: Buijsing, David
Naam bruid: [van] Maalen, Hester
Naam bruid: (van) Male, Hester
Bronverwijzing: DTB 560, p.299
Opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.

"Den 20 nov. 1722
David Buijsing van A. oud 30 Jaar
in de Lindestraat geasst. met Sijn moeder
Trijntje Marks en Hester van Male van A. oud
26 jaar in de negelantierstraat geasst met haar
vader Johannes van Male
(ondertekening)
David Buijsing Hester van Maalen"

Hester van Male was gedoopt in 1696:

Kind: Hester
Doopdatum: 20-04-1696
Kerk: Westerkerk
Godsdienst: Hervormd
Vader: [van] Teunisse Male, Johannis
Moeder: [van] Hendrickx Trier, Lijsbet
Bronverwijzing: DTB 108, p.330 en p.331

Haar ouders waren getrouwd op 24 maart van hetzelfde jaar, kort voor haar geboorte:

Inschrijvingsdatum:24-03-1696
Naam bruidegom: [van] Malen, Jan Theunisz
Naam bruid: [van] Triel, Lijsbeth Hendriks
Naam eerdere man: Lint, Aldert
Bronverwijzing:DTB 525, p.296
Opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.

Uit het huwelijk van David Buijsing en Hester van Male kwamen de volgende kinderen voort:

1. Catrijntje
Doopdatum: 14-01-1724
Kerk: Westerkerk
Godsdienst: Hervormd
Vader: Buijsing, Davidt
Moeder: [van] Maalen, Hester
Getuige: Buijsing, Jan
Getuige: Korebie, Maria
Bronverwijzing: DTB 110, p.128(folio 64v), nr.23

Opmerking: Getuigen zijn Jan Buijsing (broer) en zijn vrouw(?) Maria Korebie/Corbie).

2. Lijsbet
Doopdatum: 10-05-1725
Kerk: Westerkerk
Godsdienst: Hervormd
Vader: Bruijsing, Davidt
Moeder: [van] Maalen, Hester
Getuige: Bruijsing, Hendrick
Getuige:Wenters, Maaltje
Bronverwijzing: DTB 110, p.172(folio 86v), nr.20

Opmerking: Getuigen zijn Hendrik Buijsing (broer) en zijn vrouw Aaltje Winters.

3. Hendrick
Doopdatum: 28-06-1726
Kerk: Westerkerk
Godsdienst: Hervormd
Vader: Buijsingh, Davidt
Moeder: [van] Maalen, Hester
Getuige: Buijsingh, Hendrick
Getuige: Wenters, Aeltje
Bronverwijzing: DTB 110, p.211(folio 106), nr.15

In het Poorterboek van Amsterdam staat David Buijsing vermeld:

6 oktober 1723
David Buijsing
Goudlakenwerker
Amsterdam (herkomst)
getrouwd met Hester van Malen,
dochter van Jan Theunis van Malen,
Goudlakenwerker

Opmerking: Goudlaken is een laken met goud doorweven.

Hester van Maale is op 16 april 1727 te Amsterdam begraven, Karthuizer Kerkhof, Huisvrouw
van David Buijsing, leeftijd ong. 31 jaar.
Haar vader, Johannes van Male, is begraven op 30 november 1742, Westerkerk, Amsterdam

In 1728 trouwde David Buijsing met Magdalena Jamaar:

Inschrijvingsdatum: 16-04-1728
Naam bruidegom: Buijsing, David
Naam eerdere vrouw: [van] Maalen, Hester
Naam bruid: Jamaar, Magdalena
Bronverwijzing: DTB 567, p.281
Opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.

"16 april 1728
(in de kantlijn) bij Weeskamer voldaen den 14 apl. 1728

David Buijsing van A. Wedr. Hester van
Maalen in de Lindestraat en Magdalena Jamaar
van A., oud 37 Jaar op de Baangraft, ouders dood
geasst. met haar Suster Maria Jamaar
(ondertekening)
David Buijsing Magdalena IJamaar"

Opmerking:
De Baangraft - Baangracht (Lijnbaangracht)

Magdalena Jamaar heette waarschijnlijk eigenlijk Jamart.
Zij was vermoedelijk een dochter van Benjamin Jamart, een Hugenoot,
gevlucht uit Frankrijk, en Madeleine Tranelle:

Kind: Madeleine
Doopdatum: 28-09-1690
Kerk: Oude Waalse Kerk
Godsdienst: Waals-Hervormd
Vader: Jamart, Benjamin
Moeder: Tranelle, Madeleine
Bronverwijzing: DTB 132, p.256

Haar zuster Maria Jamaar waarschijnlijk gedoopt op 10 maart 1675 te Amsterdam:

Kind: Marie
Doopdatum: 10-03-1675
Kerk: Oude Waalse Kerk
Godsdienst: Waals-Hervormd
Vader: Jamart, Benjamin
Moeder: Trenel, Magdaleine
Bronverwijzing: DTB 132, p.73

Opvallend is, dat de Benjamin Jamaar, een broer van Magdalena Jamaar,
gouddraadpletter was, zoals vermeld in het "Parenteel van Jaques Jamart".
Van David Buijsing is nl. bekend,dat hij goudlakenwerker was.

In de ondertrouwakte staat vermeld, dat de ouders van Magdalena Jamaar waren overleden:

Benjamin Jamaar is begraven op 30 november 1718 te Amsterdam, terwijl
Magdalena Trenel, weduwe, op 30 januari 1724 te Amsterdam is begraven,
beiden dus overleden voor 16 april 1728.
Maria Jamaar (Sijmaar) is begraven op 20 januari 1760 te Amsterdam,
weduwe van Jan Wint, leeftijd ong. 85 jaar oud.

David Buijsingh is op 1 juni 1766 te Amsterdam begraven op het Karthuizer Kerkhof.
Hij was ongeveer 74 jaar oud.

Magdalena Jamaar (Samaar) is op 18 januari 1767 te Amsterdam begraven op het
Karthuizer Kerkhof, als weduwe van David Buijsing. Zij was ongeveer 76 jaar oud.

III. HENDRIK BUISING trouwde 1721 met Aaltje Winters:

Inschrijvingsdatum: 21-11-1721
Naam bruidegom: Buijsing, Hendrik
Naam bruid: Winters, Aaltje
Bronverwijzing: DTB 559, p.152
Opmerkingen: Huwelijksintekeningen van de KERK.

"Den 21 nov. 1721
Hendrik Buijsing van A., oud 25 jaar
in de Lindestraat geasst. met Sijn moeder
Trijntje Marks en Aaltje Winters van A,
oud 25 jaar woont als voorn. geasst. met
haar moeder Lijntje Jacobs"

(beiden ondertekenen met een kruisje)

Aaltje Winters was gedoopt op 23 december 1696 te Amsterdam,
dochter van Harmen Claasen Winter en Leijntje Jacobs.

kind: Aaltje
Doopdatum: 23-12-1696
Kerk: Lutherse Kerk
Godsdienst: Evangelisch-Luthers
Vader: Claasen Winter, Harmen
Moeder: Jacobs, Leijntje

Kinderen van Hendrik Buijsing en Aaltje Winters:

1. Hendrik
Doopdatum: 07-10-1722
Kerk: Nieuwe Kerk
Godsdienst: Hervormd
Vader: Buijsing, Hendrik
Moeder: Winter, Aaltje
Getuige: Buijsing, Jan
Getuige: Jacobs, Lijntje

2. Lijntje
Doopdatum: 20-12-1724
Kerk: Nieuwe Kerk
Godsdienst: Hervormd
Vader: Buijsing, Hendrik
Moeder: Winter, Aaltje
Getuige: Buijsing, David
Getuige: [van] Maalen, Hester

3. Hendrickie
Doopdatum: 13-03-1726
Kerk: Nieuwe Kerk
Godsdienst: Hervormd
Vader: Buijsing, Hendrik
Moeder: Winter, Aaltje
Getuige: Buijsing, David
Getuige: [van] Maalen, Hester

4. Harmanus
Doopdatum: 29-08-1728
Kerk: Noorderkerk
Godsdienst: Hervormd
Vader: Buijsing, Hendrik
Moeder: Winters, Aaltje
Getuige: Brijsingen, Jan
Getuige: Winters, Lijntie

5. Hendrik
Doopdatum: 09-04-1730
Kerk: Noorderkerk
Godsdienst: Hervormd
Vader: Buijsing, Hendrik
Moeder: Winters, Aaltije
Getuige: Buijsing, Jan
Getuige: Winters, Leijntje

6. Harmanus
Doopdatum: 06-08-1732
Kerk: Nieuwe Kerk
Godsdienst: Hervormd
Vader: Buijsing, Hendrik
Moeder: Winters, Aaltje
Getuige: [van] Born, Christoffel
Getuige: Jonkers, Johanna

Opmerking: (Jan) Christoffel Born en Johanna Jonkers waren getrouwd.

7. Hendrik
Doopdatum: 25-03-1739
Kerk: Noorderkerk
Godsdienst: Hervormd
Vader: Buijsingh, Hendrik
Moeder: Winters, Aaltje
Getuige: Buijsingh, David
Getuige: Winters, Luijntje

Opmerking:
Lijntje Jacobs, moeder van Aaltje Winters is op 22 november 1742 te Amsterdam begraven:

Ingeschrevene: Duijkeruis, Leijntije Jacobs
Ingeschrevene: Weduwe van Winter, Harmen
Datum begrafenis: 22-11-1742
Begraafplaats: Karthuizer Kerkhof

Haar vader Harmen Klaasz Winter was al in 1713 overleden:

Ingeschrevene: Winter, Harmen Klaasz
Datum begrafenis: 12-11-1713
Begraafplaats: Karthuizer Kerkhof

 

Naaste verwanten

  1. Buijsingh, Jurriaan
    1. Buijsingh, Johannes (Jan) Buijsingh
    2. Buijsingh, Hendrick

Voorouders

Bronverwijzing

  1. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
  2. Ondertrouwregisters Amsterdam
  3. Poorterboeken Amsterdam
  4. Parenteel van Jaques Jamart
  5. Begraafregisters tot 1811 Amsterdam