van den Donck, Everhard (Evert) 1

Geboortenaam van den Donck, Everhard (Evert)
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte na 1637    
 
Ondertrouw 1675-01-02   Met Anna van Olen

Registratie datum: 02-01-1675
Huwelijksplaats: Kerkelijke gemeente - Groningen
Bruidegom Evert van der Dongh, jonker
Bruid Anna van Olen

"Joncker Evert van der Dongh present ende Anna van Olen pro qua Lenard Bemer als swager"

Er staat niet bij of en wanneer het huwelijk is voltrokken. Bij de andere huwelijken op de bladzijde uit het trouwboek staan wèl de huwelijksgegevens vermeld, dus het lijkt aannemelijk dat het niet tot een huwelijk is gekomen. Het is niet bekend, waarom het huwelijk niet is gesloten.
Lenard Bemer was gehuwd met Hendrina van Olen.

Anna van Olen trouwde in 1681 te Groningen met Derck Fransen;
Registratie datum: 15-10-1681
Huwelijksplaats: Kerkelijke gemeente - Groningen
Bruidegom Derck Fransen, van Groningen
Bruid Anna van Olen, van Groningen

2
Getuige bij huwelijkscontract 1683-08-22 Groningen, Groningen, Nederland  

Op 22 augustus 1683 was Everhard van der Donck te Groningen getuige bij het opmaken van het huwelijkscontract van zijn broer Gerard van der Donck met Elizabeth Schoock.

3
Haardstederegister 1691 Veenhuizen, Drenthe, Nederland  

Oude Staten Archieven (OSA), toegangsnummer 0001, inventarisnummer 868.20, Haardstedengeld Norg, Veenhuijsen, 1691, pagina 3165

Vermelding: Evert van der Donck een half huijs.
Bedrag: 2-00-00.

4
Haardstederegister 1692 Veenhuizen, Drenthe, Nederland  

Oude Staten Archieven (OSA), toegangsnummer 0001, inventarisnummer 868.20, Haardstedengeld Norg, Veenhuijsen, 1692, pagina 3175

Vermelding: Evert van der Donck drie vierendiel.
Bedrag: 3-00-00.

4
Getuige bij huwelijk 1712-04-16 Groningen, Groningen, Nederland  

Op 16 april 1712 was Evert van der Donck aanwezig bij de ondertrouw van zijn dochter Elisabeth Agnes met Hendricus Frijns te Groningen.

2
Overlijden na 1716    
 

Ouders

Vader van den Donck, Balthasar
Moeder van der Merwe, Elisabeth
         van den Donck, Everhard (Evert)
    Broer     van den Donck, Gerardus

Families

  Kind.
 1. van den Donck, Frederik
 2. van den Donck, Elisabeth Agnes

Bijzonderheden

Drents archief:

0615 Huis te Westervelde en de oudste tak geslacht Tonckens

3.1.4.1.1.2. Stukken betreffende het geslacht Van den Donck

428 Stukken betreffende de overdracht van een gedeelte van de Veenhuizer
Venen door de erfgenamen van Arnoud Gijsels van Lier, de erfgenamen van
de heren Putmans en Coeckebacker aan Gerard van den Donck en zijn
vrouw Agneta Rijs, 1680, 1681; met retroacta, 1577, 1639, 1641. Regest 31.

Toelichting

Arnoud Gijsels van Lier was een neef van Balthasar van den Donck, vader van
Evert en Gerard. Arnoud Gijsels van Lier was rijk geworden door de VOC.

430 Akte van overdracht door Evert van den Donck, namens zijn broer Gerard
van den Donck, aan Abraham Schook en zijn vrouw Theodora ter Braeck te
Groningen van de helft van al hun venen te Veenhuizen; 1685; concept

431 Stukken betreffende het geschil tussen de markegenoten van Veenhuizen
en Evert van den Donck omtrent de eigendom van het boekweit in de marke
Veenhuizen, 1715, 1716; met retroacta, 1566, 1589, 1660, 1706. Regesten 24, 25 en 34.

N.B. Hoe en wanneer deze stukken op het huis te Westervelde terecht gekomen zijn is niet met
zekerheid te zeggen. Balthasar van den Donck, oorspronkelijk afkomstig uit het Brabantse Oosterhout,
werd omstreeks 1645 aangesteld als administrateur van de compagnie tot ontginning van de Veenhuizer
Venen, die daartoe een octrooi van Ridderschap & Eigenerfden had gekregen. Na zijn benoeming ging hij
in Veenhuizen wonen, maar aangezien de compagnie nooit tot een activiteit van enige omvang is gekomen
werd hij in 1663 weer ontslagen. Hij bleef echter wel in Veenhuizen wonen. Ook zijn nakomelingen hebben
hun domicilie nog daar gehad tot omstreeks 1770. Ze hebben, vooral gedurende de eerste periode van hun
verblijf in Veenhuizen, de venen van de overige deelhebbers in de compagnie opgekocht. In 1804 kochten
Joachimus Lunsingh Tonckens en R. Hofsteenge alle bezittingen van de Van der Doncks te Veenhuizen voor
ƒ 10.000. Misschien zijn toen deze stukken in zijn bezit gekomen en heet hij ze naar Westervelde laten
overbrengen.

Naaste verwanten

 1. van den Donck, Balthasar
  1. van der Merwe, Elisabeth
   1. van den Donck, Gerardus
   2. van den Donck, Everhard (Evert)
     1. van den Donck, Frederik
     2. van den Donck, Elisabeth Agnes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Archieven.nl
 2. Trouwboek Groningen
 3. Huwelijkscontract Groningen
 4. Haardstedegeld Drenthe