Jans, Tiete

Geboortenaam Jans, Tiete
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 42 jaren, 11 maanden, 28 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1685-01-04    
1
Doop 1685-01-04 Warns, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen,
doopjaar 1685
Dopeling: Tiete
Gedoopt op 4 januari 1685
in Warns en Scharl
Kind van Jan Tietes en
niet genoemde moeder

1
Stemkohieren 1728 Warns, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1728 Warns (Hemelumer Oldeferd)
Stem nr. 19, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Agnietje Faber, weduwe van Symon Binkes, eigenaar
Tiete Jans, gebruiker

Stemkohier 1728 Warns (Hemelumer Oldeferd)
Stem nr. 23, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Agnietje Faber, weduwe van Symon Binkes, eigenaar
Tiete Jans, gebruiker

Stemkohier 1728 Warns (Hemelumer Oldeferd)
Stem nr. 39, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Sible  Wouters, eigenaar
Tiete Jans, gebruiker

Stemkohier 1728 Warns (Hemelumer Oldeferd)
Stem nr. 41, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Dr. Acronius, uit naam van zijn vrouw, eigenaar
Tiete Jans, gebruiker

Stemkohier 1728 Warns (Hemelumer Oldeferd)
Stem nr. 42, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Geeske Catrina Stout, eigenaar
Tiete Jans, gebruiker

Tiete Jans was gebruiker van stem 19, 23,
39, 41 en 42 te Warns.

2
Overlijden tussen 1728 en 1733    

Op 4 december 1733 was zijn vrouw Aelk
Sipkes weduwe.

2

Ouders

Vader Tietes, Jan
Moeder Kornelis, Broork
         Jans, Tiete

Families

Getrouwd Vrouw Sipkes, Aelk
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1712-10-16 Warns, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1712
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 16 oktober 1712 in Warns
Man : Tiete Jans
Vrouw : Aalk Sipkis

3
  Kind.
 1. Tietes, Auk
 2. Tietes, Sipke
 3. Tietes, Jan

Naaste verwanten

 1. Tietes, Jan
  1. Kornelis, Broork
   1. Jans, Tiete
    1. Sipkes, Aelk
     1. Tietes, Auk
     2. Tietes, Sipke
     3. Tietes, Jan

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
 2. Stemkohieren Friesland
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl