Andries, Sijbrich

Geboortenaam Andries, Sijbrich
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1640-01-12    
 
Doop 1640-01-12 Bolsward, Friesland, Nederland  

Bolsward, dopen, doopjaar 1640
Dopeling: Sijbrich
Gedoopt op 12 januari 1640 in Bolsward
Dochter van Andries Arjens en niet genoemde moeder

1
1e Huwelijk 1659-12-22 Bolsward, Friesland, Nederland Getrouwd met Thonis Freerks

Bolsward, huwelijken 1659
Vermelding: Ondertrouw op 8 oktober 1659
Man       : Tonis Freercx afkomstig van Amersfoort
Vrouw     : Sybrigh Andries afkomstig van Bolsward
Opmerking : jongeman en jongedochter

Bolsward, huwelijken 1659
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 22 december 1659
Man       : Thonis Freercks afkomstig van Amersfoort
Vrouw     : Sibrigh Andrys afkomstig van Bolsward

Kinderen, gedoopt te Bolsward:

1. Frans, 3 maart 1668

2. Goutien, 10 oktober 1669

3. Frans, 8 februari 1672

4. Arjan, 6 september 1674

5. Jacolijn, 6 september 1674

6. Gietje, 24 september 1676

7. Jaquelijn, 24 september 1676

8. Grijtje, 19 oktober 1679

Thonis Freerks is overleden voor 5 november 1681.

2 3 1
2e Huwelijk 1681-11-27 Bolsward, Friesland, Nederland Getrouwd met Marten Jansen

Bolsward, huwelijken 1681
Vermelding: Ondertrouw op 5 november 1681
Man       : Marten Jansen afkomstig van Bolsward
Vrouw     : Sybrich Andries afkomstig van Bolsward
Opmerking : hij is jongeman, zij is weduwe van wijlen Tuenes Freercx

Bolsward, huwelijken 1681
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 27 november 1681
Man       : Marten Jansen afkomstig van Bolsward
Vrouw     : Sybrich Andries afkomstig van Bolsward
Opmerking : weduwe

2 3

Ouders

Vader Rupsina, Andries Arjens
Moeder Hiddes, Trijn
    Zus     Rupsina, Franscke Andries
         Andries, Sijbrich
    Broer     Rupsina, Hidde Andries
    Broer     Rupsina, Arjen Andries

Naaste verwanten

 1. Rupsina, Andries Arjens
  1. Hiddes, Trijn
   1. Rupsina, Franscke Andries
   2. Andries, Sijbrich
   3. Rupsina, Hidde Andries
   4. Rupsina, Arjen Andries

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Bolsward
 2. Ondertrouwregister Gerecht Bolsward
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward