Klaas, Meijne

Geboortenaam Klaas, Meijne
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 91 jaren, 2 maanden, 17 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1714-09-30    
1
Doop 1714-09-30 Meppel, Drenthe, Nederland  

Meppel, doopboek (1672-1735; DTB 85),
30 september 1714, pagina 136
Gedoopt: Meijne, zoon van Klaas Mijnen.

1
Aankoop graf voor 1795 Meppel, Drenthe, Nederland  

Meijne Claas No. 283
1795 den 16 october Het Hoog geld
betaalt 0 - 7 - 8
1806 den 14 october: ad idem 0 - 15 - 0

Dit graf is den 26 juni 1823 door de erfgenamen
van Meijne Claas verkogt aan Jentien Lubberts
weduwe Jurrien Tomas voor de Somma van
twintig guldens
J. F. Bracades, President Kerkvogt

2
Overlijden 1805-12-16 Meppel, Drenthe, Nederland  

Is gestorven Meijne Klaas vrij
Zie 1755 21 maej

3

Ouders

Vader Meinen, Klaas
Moeder Janssen, Trijntjen
         Klaas, Meijne
    Zus     Meinen, Jentjen Klaas
    Broer     Meinen, Jan Klaas

Families

Getrouwd Vrouw Heijmen, Geertje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1737 Meppel, Drenthe, Nederland  

Meppel, ondertrouw- en trouwboek (1718-1741; DTB 92),
1 januari 1737, pagina 286
Huwelijksdatum: 01-01-1737.
Bruidegom: Meine Claes, jongeman.
Bruid: Geertjen Heimen, jongedochter.
NB: huwelijksdatum onbekend.

4
  Bijz.

Overzicht van de kinderen, gedoopt te Meppel:

1. Claes, 27 april 1738
 zoon van Meine Claes en Geertjen Heimen.
Getuige: Jentjen Claes.
Toelichting:
Jentjen Claes was een zuster van Meijne Claes.

2. Herms, 17 juli 1740
zoon van Meine Claes en Geertjen Hermens
Getuige: Hinderikjen Herms

Op 13 oktober 1740 werd er een kind van
Meijne Klaas begraven:
"Den 13 dito heeft Meijne Klas de klocke
gekoft voor sijn vrouwe Geertijn hij selfe
was vrij sijt het jaar 1718 den 21 meert
daer voor betalt op dato sijn kijnt verlut vrij
sijne van de klocke"

3. Claes, 18 mei 1743
zoon van Meine Claes en Geertjen Heins
Getuige: Jentje Claes.

4. Jan, 20 oktober 1745
zoon van Meijne Klaas en Geertje Heijmen
Getuige: Jentje Klaas.

Op 12 november 1746 werd er een kind van
Meijne Klaas begraven:
""is verlut het kint van Meine Klaas is vreij van
de klock sijt het jaar 1740 den 13 october"

5. Trijntje, 12 januari 1749
dochter van Meijne Klaass en Geertje Heimen.
Getuige: Jentje Klaass

6. Fijchjen, 24 juni 1753
dochter van Meine Klaas en Geertjen Heimen.
Getuige: Jentjen Klaas.

  Kind.
 1. Meinen, Heime
 2. Meinen, Claes
 3. van der Hoek, Jan Meinen
 4. Meinen, Fijchjen

Naaste verwanten

 1. Meinen, Klaas
  1. Janssen, Trijntjen
   1. Klaas, Meijne
    1. Heijmen, Geertje
     1. Meinen, Heime
     2. Meinen, Claes
     3. van der Hoek, Jan Meinen
     4. Meinen, Fijchjen
   2. Meinen, Jentjen Klaas
   3. Meinen, Jan Klaas

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Meppel
 2. Begraafboek Meppel - Graven
 3. Begraafboek Meppel - Klokkengeld
 4. Trouwboek Meppel