Jarigs, Eeltie 1

Geboortenaam Jarigs, Eeltie
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Omschrijvinge van familiën in Friesland 1744 Suawoude, Friesland, Nederland  

Eeltje Jaarigs
Aangebodene Capitalen: 4
Personen: 4
Suawolde

2
Overlijden voor 1749    

In 1749 is Trijntje Harmens weduwe.

Quotisatiekohieren 1749

wed. Eeltie Jarigs, Tietjerksteradeel
               Plaats:  Suawoude
         Omschrijving:  gemeene boerinne, hebben tamelijk reeuw en
                    beslagh
           Gezin volw:  3
              Aanslag:  30-16-0
            Verhoging:
             Vermogen:
                 Bron:  Tietjerksteradeel, fol. 29

3

Families

Getrouwd Vrouw Harmens, Trijntje
  Kind.
 1. Eeltjes, Jarich

Bijzonderheden

Stemkohieren 1728:
Suawoude stem nr. 18
Eelke Jarigs, gebruiker

Naaste verwanten

  1. Jarigs, Eeltie
   1. Harmens, Trijntje
    1. Eeltjes, Jarich

Bronverwijzing

 1. Stemkohieren Friesland
 2. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 3. Quotisatie 1749