Claasz, Tonis

Geboortenaam Claasz, Tonis
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Overlijden na 1670-11-17    
 

Families

Getrouwd Vrouw Geerlofs, Maaijgen
  Kind.
  1. Teunis, Barber

Bijzonderheden

1-5-1642
geschil
Lakerveld RA.4 foto 075
Questie tussen Tonis Claasz als man en voocht van Meijgen
Geerlofsdr ter eenre en Willem IJmertsz en Annegen IJmertsdr
zijn suster ende haer sterkmakende voor Gijsbert IJmertsz haere
broeder ter andere zijde; een steech tussen de 8 mergen land zie
acte 26-4-1636

14-8-1645 uijtcoop
Lakerveld RA.4 foto 110-111 (zie ook RA.32 12-9-1645)
Compareerde Tonis Claas man en voocht van Maijgen Geerlofs ter
eenre ende Gijsbert IJmertsz mitsgaders Willem IJmertsz broers
en Jan Sanders brouwer ter Ameide als man en voocht van Annegen
IJmerts voor haer selve en de vs-Gijsbert IJmertsz en Willems
IJmertsz mitsgaders Dirck Gijsberts als broers en omen alsulks
voogden van Geerloff IJmertsz, Bastiaen IJmertsz, Maijgen
IJmerts ende Lijsbeth IJmerts onmondige nae kinderen van IJmert
Gijsberts bij Maijgen Geerlofs ter ander verdeling 3 voor-en 4 nakinderen

2-7-1668
transport
Lakerveld RA.5 foto 184
Compareerde Pauwels Roelofsz en Heijltgen Francken echteluijden
wonende op Lakerveld transporteert aan Tonis Claasz wonende op
mede aldaar 5 6e parten in een hofstede met 3 mergen land

Naaste verwanten

    1. Claasz, Tonis
      1. Geerlofs, Maaijgen
        1. Teunis, Barber