Rommerts, An 1

Geboortenaam Rommerts, An
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Belijdenis 1677-01-15 Warns, Friesland, Nederland  

Antie Rommers

Ze deed samen met haar zuster Tiets belijdenis.

2
Huwelijk 1684-02-17 Warns, Friesland, Nederland Getrouwd met Gosse Reins

Trouwregister Hervormde gemeente Warns Scharl
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 17-02-1684
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Gosse Reins wonende te Warns
Bruid An Rommerts wonende te Warns

Gosse Reijns deed op 28 december 1682 belijdenis te Warns.

Kinderen, gedoopt te Warns:

1. Rein, 18 oktober 1685
2. Loll, 18 maart 1688
3. Rein, 14 maart 1697

1
Lidmaten 1692-12-12 Warns, Friesland, Nederland  

Gosse Reins en An Rommerts echteluijden
109 Gosse Reins - 1716 december, Kerkvoogd, ouderling, met attestatie naa Molquern
110 An Rommerts - 20 oktober 1712 na laadinge swar molke overleden

Toelichting: moeilijk leesbaar!

2
Stemkohieren 1698 Warns, Friesland, Nederland  

Bron: Stemkohieren
Datum: 1698
Plaats: Hemelumer Oldeferd
Bijzonderheden:
Locatie: Warns
Stemnr.: 119
Ligging: een huissteed
Aantal stemmen: 1
Eigenaar Focke Anskes
Gebruiker Gosse Reins

3
Overlijden 1712-10-20 Warns, Friesland, Nederland  
2

Ouders

Vader Hanses, Rommert
Moeder Ottes, An
    Zus     Rommerts, Tytje
         Rommerts, An
    Broer     Rommerts, Hans
    Zus     Rommerts, Lolkjen
    Zus     Rommerts, Sijbrig

Bijzonderheden

Gosse Reins trouwde na het overlijden van An Rommerts in 1714 met Lieukje Silvius:

Trouwregister Hervormde gemeente Warns Scharl
Datum: 01-07-1714
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Gosse Reins wonende te Warns
Bruid Lieukje Silvius wonende te Molkwerum

Naaste verwanten

 1. Hanses, Rommert
  1. Ottes, An
   1. Rommerts, Tytje
   2. Rommerts, An
   3. Rommerts, Sijbrig
   4. Rommerts, Hans
   5. Rommerts, Lolkjen

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
 2. Lidmatenboek Warns en Scharl - Nederlands Hervormd
 3. Stemkohieren Friesland