Frielsma, Itie Alberts

Geboortenaam Frielsma, Itie Alberts
Geslacht vrouwelijk

Families

Getrouwd Man Swalue, Otto
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1621-11-17 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Trouwregister Gerecht Leeuwarden
Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 17-11-1621
Soort akte: ondertrouw
Bruidegom Otto Swalue wonende te Leeuwarden
Bruid Itie Frielsma wonende te Leeuwarden

"Otto Swalue ende Itie Frielsma beijde binnen
deser stede sijn de proclamatie hender echte
geaccordeert"

1
Huwelijk 1621-12-09 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB inschrijving trouwen
Datum: 09-12-1621
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Otto Swalue wonende te Leeuwarden
Bruid Itie Frielsma wonende te Leeuwarden

2
Verhuur 1630-09-01 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Aktenummer: gg024-155a
Soort bron: Hypotheekboeken
Samenvatting:
Idke Frielsma, en Otto Swalue, burger, echtelieden binnen Leuwarden.
1620 Januarij 8. Een huijrcherter tot gardenieren geregistreerd, tersaecke het door bovenstaande personen verhuijren van een zeecker stuks lands gelegen op de Gragtswall, buijten Leuwarden, groot vier voet gedurende den tijt van zeven achtereen volgende jaren aan Jurrien Aerntsz, op de Graftswall buijten Leuwarden, voor de somma van 75 goudguldens per jaar.
Aktedatum: 1630-01-09

3
  Kind.
 1. Swalue, Tiberius
 2. Swalue, Eecke
 3. Swalue, Mencke
 4. Swalue, Albertus

Naaste verwanten

  1. Frielsma, Itie Alberts
   1. Swalue, Otto
    1. Swalue, Albertus
    2. Swalue, Tiberius
    3. Swalue, Eecke
    4. Swalue, Mencke

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
 3. Index diverse bestanden Stadsarchief Leeuwarden tot 1811