van der Meer, Anna Hendriks 1

Geboortenaam van der Meer, Anna Hendriks
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden tussen 57 jaren, 4 maanden, 13 dagen en 57 jaren, 8 maanden, 23 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte tussen 1795-01-13 en 1795-05-23 Stavoren, Friesland, Nederland  
 
Belijdenis 1817-05-08 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Den 11 Mai 1817 zijn na op den 8 dezer afgelegde
belijdenis des geloofs opentlijk als Leden der
gemeente bevestigd, nadat zij vooraf in de gronden
van de Christelijke godsdienst behoorlijk waren
onderwezen, de navolgende personen (o.a.)
de jonge dochter Anna Hendriks van de Meer
(overleden 1852)

2
Huwelijk 1822-05-23 Hemelumer Oldeferd (Koudum), Friesland, Nederland Getrouwd met Jelle Fokkes Dokkum

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Tresoar, Frysk Histoarysk
en Letterkundich Sintrum
Algemeen Toegangnr: 30-17
Inventarisnr: 2002
Gemeente: Hemelumer Oldeferd
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 15
Datum: 23-05-1822
Bruidegom Jelle Fokkes Dokkum
Leeftijd: 34
Geboorteplaats: Molkwerum
Bruid Anna Hendriks van der Meer
Leeftijd: 27
Geboorteplaats: Stavoren
Vader bruidegom Fokke Tjietjes
Moeder bruidegom Lolk Jelles Dokkum
Vader bruid Hendrik Arjens van der Meer
Moeder bruid Zwaantje Jans

 Jelle Fokkes Dokkum was een achterneef van
Anna Hendriks van der Meer. want hun gemeen-
schappelijke overgrootouders zijn Jan Jansen
Dokkum en Lolkje Jelles.

Jelle Fokkes Dokkum is in 1844 overleden.
In de overlijdensakte werd hij Jelle Fokkes Deinum
genoemd.

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1844
Aangiftedatum: 19 januari 1844, akte nr. 5
Overleden op: 18 januari 1844
Overleden: Jelle Fokkes Deinum, 55 jaar, man, gehuwd

"Jelle Fokkes Deinum, geboren en als arbeider
woonachtig te Molkwerum, oud 55 jaren, echtgenote
van Anna Hendriks van der Meer, zonder beroep
woonachtig te Molkwerum, zoon van Fokke Tjeerds en
Lolk Jelles, in tijden Echtelieden, gewoond hebbende
te Molkwerum, van beroep arbeiders in der tijd"

3 4
Overlijden 1852-10-05 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1852
Aangiftedatum: 6 oktober 1852, akte nr. 35
Overleden op: 5 oktober 1852
Overleden: Anna Hendriks van der Meer, 57 jaar,
vrouw, weduwe

"Anna Hendriks van der Meer, geboren en zonder
beroep gewoond hebbende te Molkwerum, oud
57 jaren, weduwe van Jelle Fokkes Dokkum, dochter
van Hendrik Arjens van der Meer en Zwaantje Jans,
beide overleden, in tijden Echtelieden"

4 5

Ouders

Vader van der Meer, Hendrik Arjens
Moeder Jans, Swaantje
         van der Meer, Anna Hendriks
    Broer     van der Meer, Douwe Hendriks
    Broer     van der Meer, Jan Hendriks

Bijzonderheden

Kinderen van Jelle Fokkes Dokkum en Anna Hendriks van der Meer:

1. Fokke, 7 februari 1823

2. Zwaantje, 3 april 1824

3. Lolk, 30 juli 1826

4. Hendrik, 29 maart 1829

5. Arjen, 26 januari 1833

Naaste verwanten

 1. van der Meer, Hendrik Arjens
  1. Jans, Swaantje
   1. van der Meer, Anna Hendriks
   2. van der Meer, Douwe Hendriks
   3. van der Meer, Jan Hendriks

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Geboorteakte Hemelumer Oldeferd
 2. Lidmatenboek Molkwerum (Nederlands Hervormd)
 3. Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd
 4. Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
 5. Memories van Successie Friesland