Hoitema, Foppe Hommes 1

Geboortenaam Hoitema, Foppe Hommes
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 61 jaren, 6 maanden, 17 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1721-06-15    
 
Doop 1721-06-15 Langweer, Friesland, Nederland  

Foppe, kind van Homme Foppes Hoytema en niet genoemde moeder

2
Overlijden tussen 1783 en 1800    
3 4

Ouders

Vader Hoitema, Homme Foppes
Moeder Baukes, Antje
         Hoitema, Foppe Hommes

Families

Getrouwd Vrouw Gerbens, Antie
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1747-11-12 Hommerts, Friesland, Nederland  

man: Foppe Hommes Hoeitema afkomstig uit Hommerts
vrouw: Antie Gerbens afkomstig uit Hommerts

5
Belijdenis 1748-02-25 Hommerts, Friesland, Nederland  

1748 den 25 Febr. zijn op belijdenis
aangenomen:
Foppe Hommes en Antje Gerbens

6
  Kind.
 1. Hoitema, Homme Foppes
 2. Hoitema, Bauke Foppes

Bijzonderheden

Quotisatiekohieren 1749
Foppe Hoytema, Wymbritseradeel
omschrijving: redelijke boer
gezin volwassenen: 2
aanslag: 25 - 0 - 0

Naaste verwanten

 1. Hoitema, Homme Foppes
  1. Baukes, Antje
   1. Hoitema, Foppe Hommes
    1. Gerbens, Antie
     1. Hoitema, Homme Foppes
     2. Hoitema, Bauke Foppes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Quotisatie 1749
 2. Doopboek Hervormde gemeente Langweer, Teroele, Indijken, Bornzwaag
 3. Het Hoytema-Hoitema-Huitema geslacht door R.S. Roorda te Leeuwarden
 4. Genealogie Koopmans
 5. Trouwregister Jutrijp en Hommerts
 6. Lidmatenboek Hommerts