Schuurman, Valentijn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Geboortenaam Schuurman, Valentijn
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1732-03-16    
 
Doop 1732-03-16 Groningen, Groningen, Nederland  

Valentijn, zoon van Wolter Schuirman en
Elisabeth Gros in de Markstraate

12
1e Huwelijk na 1761-10-16 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Getrouwd met Harmanna Brandts

Ondertrouw 16 oktober 1761:

"Valentijn Schuerman van Groningen gereformeert
oud 30 Jaren op de Leijdsestraat sijn moeder Elisabeth Gros
te Groeningen
Harmanna Brandts van Groningen gereformeert oud 36 Jaren
op de Heeregragt ouders doot geassisteert met ....
(handtekening)
Valentijn Schuurman
Harmanna Brandts
(in de kantlijn)
hij moeders Consent goet ingebragt"

Harmanna was gedoopt op 17 januari 1723 te Groningen,
dochter van Jan Brandts en Annigjen Harms op Schoolholm.

Kind:
Wolter, gedoopt op 9 januari 1763 in de Oosterkerk te
Amsterdam, zoon van Valentijn Schuurman en Harmanna Brans
getuigen: Gerret Jaarsingh en Hendrica Henningh

Harmina Brans, huisvrouw van Valentijn Schuurmans werd
op 25 oktober 1790 in de Oosterkerk te Amsterdam begraven.

3 12 4 5
2e Huwelijk na 1791-06-24 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Getrouwd met Magdalena Deugd

"Den 24 Junij 1791 (ondertrouw)
Den Heer Dk. Hk. Bosboom Commissaris
Valentijn Schuurman van Groningen gereformeert
wed. van Harmanna Brands, op de Wittenburgergracht
tussen de Osje Brug en Kerk en
Magdalen Deugd van Amsterdam gereformeert
oud 41 Jaren op 't water bij de Papenbrug ouders dood
geadsisteert met haar Swager Hendrik Sprenger op de
Westermarkt
(handtekening)
Valentijn Schuurman
Magdalena Deugd
(in de kantlijn:)
hij vrouws dood goed"

Dirk Hendrik Bosboom was schepen te Amsterdam
van 1788 - 1792.

Magdalena Deugd was gedoopt op 18 januari 1750
te Amsterdam, dochter van Adriaan Deugd en Jannitje
Hopman. Haar zuster Lucia Deugd ging op 19 mei 1780
te Amsterdam in ondertrouw met Hendrik Springer.

3 1
Transportakte 1800-02-18 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

datum overdracht: 18-02-1800
verkoper: Breemer, Frederik
koper: Schuurmans, Valentijn
straatnaam: Oude Nieuwstraat
straatnaam in bron: Oude Nieuwstraat (OZ)
omschrijving: Huis en erf, tussen Lijnbaanssteeg
en Korte korsjespoortsteeg (Korsjessteeg)
ongeveer in het midden

datum overdracht: 20-05-1806
verkoper: Erven Valentijn Schuurman echtgenoot
Magdalena Deugd,
koper: [ten] Kate, Jan
straatnaam: Oude Nieuwstraat
straatnaam in bron: Oude Nieuwstraat
omschrijving: Huis en erf, tussen Korte
Korsjespoortsteeg (Korsjessteeg) en
Lijnbaanssteeg

13
Overlijden voor 1801-01-07 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Begraven Zuiderkerk: Valentijn Schuurman
kerk f 15, --

Magdalena Deugd overleed op 10 mei 1814 te Amsterdam.
De overlijdensakte van 12 mei 1814 vermeldt (o.a.):

"Magdalena Deugd, overleden den tiende dezes ten twaalf ure,
des middags, oud 64 Jaren, wonende en overleden Wittenburgergracht,
van beroep kousenwinkelierster, geboren te Amsterdam, weduwe van
Valentijn Schuurman, verder niets bekend"

5 10

Ouders

Vader Schuirman, Wolter
Moeder Gros, Elisabeth
    Broer     Schuurman, Johannes
         Schuurman, Valentijn

Bijzonderheden

Magdalena Deugd overleed op 10 mei 1814 te Amsterdam.

Opregte Haarlemsche Courant, 14 mei 1814:

"Heden voormiddag overleed, na eene Ziekte van ze-
ven Maanden, in den ouderdom van 64 Jaren en circa 4 Maan-
den, Mejufvrouw MAGDALENA DEUGD, Weduwe van den
Heer Valentijn Schuurman; waarvan bij deze aan Fa-
milie en Bekenden wordt kennis gegeven door
NICs. HOLTIUS.
BAREND ROOS.
Als Executeurs Testamentair.
Amsterdam, 10 Mei 1814"

Zoon Wolter Schuurman ging op 14 maart 1788 in ondertrouw te Amsterdam
met Catharina Lebbink:

"Den 14 Maart de Heere Muilman Sis en Bosboom Commissarissen
Wolter Schuurman van Amsterdam Gereformeerd Oud 25 Jaar
op de Wittenburgergragt Geadsisteert met zijn vader Valentijn Schuurman
en
Catharina Lebbink van Amsterdam Gereformeerd Oud 20 Jaar in de
Kerkstraat Geadsisteert met haar vader Gerrit Lebbink
(handtekening)
Wolter Schuurman
Catharina Lebbink"

Pieter Muilman, Nicolaas Six en Dirk Hendrik Bosboom waren schepenen
te Amsterdam.
Catharina Lebbink was op 17 mei 1767 te Amsterdam gedoopt, dochter
van Gerrit Lebbink en Grietje van der Horst.

Kinderen van Wolter Schuurman en Catharina Lebbink, gedoopt te Amsterdam:

1. Valentijn, 5 februari 1789, Amstelkerk,
getuigen: Valentijn Schuurman en Harmanna Brandts

Valentijn Schuurman werd op 3 april 1789 begraven in de Nieuwe Zijds Kapel,
zoon van Wolter Schuurman op de "Utrechtse straat tusschen de Heere en
Kijsergragten".

2. Margrieta Elisabeth, 7 februari 1790, Amstelkerk
getuigen: Gerrit Lebbink en Elisabeth Lebbink

3. N.N. Kind, dat op 1 december 1790 werd begraven in de Nieuwe Zijds Kapel te Amsterdam:
"Een Eerstgebooren Kind van Wouter Schuurman op de Utrechtse straat"

4. Magdalena, geboren 3 oktober 1792, gedoopt 21 oktober 1792, Amstelkerk
getuigen: Valentijn Schuurman en Magdalena Deugd

5. Harmanna Catharina, geboren 30 juli 1795, gedoopt 2 augustus 1795, Zuiderkerk

6. Valentijna, geboren 31 mei 1797, gedoopt 11 juni 1797, Nieuwe Kerk

Amsterdamse courant, 3 juni 1797:

"Heden morgen is myn Huisvrouw CATHARINA LEBBINK
voorspoedig in de Kraam bevallen van een DOCHTER.
WOLTER SCHUURMAN
Amsterdam, 31 Mey 1797"

Amsterdamse courant, 10 augustus 1797:

"Het KIND, waarvan myn Huisvrouw , CATHARINA LEB-
BINK, gelukkig op den 31 Mey laatstleden is verlost, wierd
ons heden door den dood ontrukt.
WOLTER SCHUURMAN.
Amsterdam, 7 Augustus 1797"

7. N.N. Zoon, waarvan de geboorte werd gemeld in de
Amsterdamse courant, 7 februari 1799:

"Heden morgen is myne geliefde Huisvrouw, CATHARINA
LEBBINK, voorspoedig verlost van een ZOON.
WOLTER SCHUURMAN
Amsterdam, 6 February 1799"

Het kindje werd op 28 februari 1799 in de Nieuwe Zijds Kapel te
Amsterdam begraven:
"Het ongedoopte kind van Wouter Schuurman op de Utrechtsche
Straat tusschen de Heere en Kijsersgrachten"

8. Gerrit Wolter, geboren 31 juli 1801, gedoopt 9 augustus 1801, Zuiderkerk

Deze zoon werd op 14 augustus 1801 begraven in de Nieuwe Zijds Kapel te Amsterdam:
"Gerrit Wolter Schuurman, Zoon van Wolter Schuurman, op de Utrechtse Straat"

9. Wolter, geboren 31 december 1802, gedoopt 9 januari 1803, Oude Kerk

Wolter werd op 29 januari 1803 begraven in de Nieuwe Zijds Kapel te Amsterdam:
"Wolter Schuurman Jr. Zoon van Wolter Schuurman op de Utrechtschestraet
bij de Heeregracht"

10. Wolter, geboren 9 maart 1804, gedoopt 6 mei 1804, Oude Kerk

11. Gerret, geboren 10 maart 1806, gedoopt 13 april 1806, Oude Kerk

12. Catharina, geboren 25 april 1808, gedoopt 6 juni 1808, Nieuwe Kerk

Geboren en gedoopt te Zwolle:

13. Valentijna Elisabeth, geboren 28 mei 1811, gedoopt 13 juni 1811

Catharina Lebbing is op 17 september 1815 te Arnhem overleden, 48 jaar oud,
huisvrouw van Wouter Schuurman.

Wolter Schuurman overleed op 18 december 1847 te Amsterdam:

Algemeen Handelsblad, 18 December 1847:

"Heden overleed na eene ziekte van weinige dagen in den ouder-
dom van bijna 84 jaren, onze achtingwaardige Vader, Behuwd-Vader en
grootvader, de Heer WOLTER SCHUURMAN. Het zekere vertrouwen,
dat zijne standwisseling even zalig zal zijn, als zijn overgang zacht
geweest is, doet ons in Gods wil berusten.
W. SCHUURMAN Jr.
uit aller naam
Amsterdam, 18 December 1847"

De overlijdensakte, opgemaakt te Amsterdam op 21 december 1847, vermeldde, dat
Wolter Schuurman op 18 december 1847 des namiddags ten zeven ure in zijn huis
staande Kerkstraat was overleden, 84 jaar oud, geboren te Amsterdam, weduwnaar
van Catariena Lebbink.

Tijdens zijn leven was Wolter Schuurman commies van beroep. Ten tijde van het huwelijk
van zijn dochter Harmanna Catharina op 15 juli 1821 te Wieringen was hij
Commies der tweede klasse.

Naaste verwanten

 1. Schuirman, Wolter
  1. Gros, Elisabeth
   1. Schuurman, Johannes
   2. Schuurman, Valentijn

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Jan Wagenaar: Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, ...
 2. Opregte Haarlemsche Courant
 3. Ondertrouwregisters Amsterdam
 4. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
 5. Begraafregisters tot 1811 Amsterdam
 6. Amsterdamse courant
 7. Doopboek Zwolle
 8. Overlijdensakte Arnhem
 9. Algemeen Handelsblad
 10. Overlijdensakten Amsterdam
 11. Huwelijksakte Haarlem
 12. Doopboek Groningen
 13. Transportakten voor 1811, Amsterdam