van der Velde, Roel Feitses

Geboortenaam van der Velde, Roel Feitses
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden rond 86 jaren, 1 dag

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1735 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Rottevalle onder Achtkarspelen

1
Familienaam aangenomen 1812-02-14 Oudega, Friesland, Nederland "Van der Velde"

Oudega, deel 1 folio 20 verso
Velde, Roel Feitzes van der, Rottevalle 17
Kinderen:
Koop 52, Pietje 46, Roel 50, Harlingen, Baukjen 40, Ureterp
Kindskinderen:
(v. Pietje) Grietje 7, (v. Koop) Geert 21, Roel 17, Oene 14, Jan 12,
Grietje 10, Antje 8, Feitze 3, Baukjen 2, (v. Roel) Roel 21, Tjeerd 19,
Grietje 14, (v. Feitze, overleden te Rottevalle) Grietje 19, Andries 7, Hiltje 3

"Roel Feitses, wonende in de Rottevalle No. 17 heeft deselve
verklaard dat hij aannneemt de naam van "Van de Velde" voor
familienaam, dat hij heeft het volgende getal zoonen en dochters,
kleinzoonen en kleindochters te weten,

Koop oud twee en vijftig Jaren in de Rottevalle
Roel oud zeven en veertig Jaren te Harlingen
Pietje oud zeven en veertig Jaren in de Rottevalle
Baukjen oud veertig Jaren te Ureterp

Grietje, dochter van Pietje, oud zeven Jaren,

Geert oud een en twintig, Roel oud zeventien,
Oene oud veertien Jaar, Jan oud twaalf, Grietje oud tien,
Antje oud acht, Feitse, oud drie en Baukjen oud twee
Jaren, kinderen van Koop, wonende in de Rottevalle,

Roel oud eenentwintig, Tjeerd oud negentien en
Grietje oud veertien Jaren, kinderen van Roel
wonende te Harlingen,

alsmede Grietje oud negentien, Andries oud zeven
en Hiltje oud drie Jaren, kinderen van zijn overledenen
zoon Feitse wonende in de Rottevalle

en heeft deze met ons verteekend den 14 Februarij 1812".

2
Overlijden 1821-01-02 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte:
Roel Feytses van der Velde,
86 jaar, weduwnaar
zoon van Feytze Roels en Pietje Brandtjes

"Roel Feijtses van der Velde geboren in de Rottevalle
onder Achtcarspelen, oud Ses en Tagtig Jaren,
zonder beroep, wonende in de Rottevalle onder
Oostermeer, weduwenaar van Grietje Koops,
zoon van Feijtze Roels en Pietje Brandtjes,
beijde overleden".

Memories van Successie

Kantoor Gorredijk, overl. jaar 1821

Overledene  : Roel Feitzes van der Velde
Overleden op: 2 januari 1821
Wonende te  : Rottevalle
Tekst:
werd onderhouden door armvoogdij;
vader van Koop, arbeider,
Roel, turfdrager Harlingen,
Baukje (vrouw van Jan Bonnes Looyenga, arbeider Ureterp),
wijlen Feitze (man van Eelkje Andries, boerin;
vader van Grietje, vrouw van Hendrik Jans Papa, arbeider
en minderjarige Andries en Hiltje Feitzes v.der Velde) en
wijlen Pietje Roels v.der Velde (vrouw van Jisk Jiskes v.der Veen, arbeider;
moeder van minderjarige Grietje Jiskes v.der Veen).

Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap

3 1

Ouders

Vader Roelofs, Feitse
Moeder Brands, Pietje
         van der Velde, Roel Feitses
    Broer     Feitses, Brand
 
Vader Roelofs, Feitse
Stiefmoeder Roelofs, Baukjen

Families

Getrouwd Vrouw Coops, Grietje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1758-12-24 Rottevalle, Friesland, Nederland  

man: Roel Feitses
vrouw: Grietje Coops
met attestatie van Drachten; zij hebben al een kind.

"den 24 december zijn Roel Feitses en Grietje
Coops, naa vertoninge van eene wettige attestatie
van eene driemalige afkondiginge in de Dragte,
zonder verhinderinge alhier getrouwt, hebbende
bij haar het kind dat zij alvorens in onegte te zamen
gewonnen hadden, over welke zonde zij ook opentlik
bestraft en vermaant zijn".

4
  Kind.
 1. van der Velde, Feitse Roels

Naaste verwanten

 1. Roelofs, Feitse
  1. Brands, Pietje
   1. Feitses, Brand
   2. van der Velde, Roel Feitses
    1. Coops, Grietje
     1. van der Velde, Feitse Roels

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Overlijdensakte Tietjerksteradeel
 2. Familienamen 1811
 3. Memories van Successie Friesland
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle