Feitses, Brand

Geboortenaam Feitses, Brand
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
1e Huwelijk 1748-05-19 Rottevalle, Friesland, Nederland Getrouwd met Tjitske Wibes

Smallingerland, huwelijken 1748
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 mei 1748 in Rottevalle
Man       : Brandt Feitses afkomstig van Rottevalle
Vrouw     : Tjitske Wibes afkomstig van Rottevalle

Lidmatenboek Smallingerland, 1751
Tytske Wybes
 - Op 5 februari 1751 belijdenis
 - Op 20 maart 1758 overleden

1 2
Quotisatie 1749 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Brandt Feytses, Achtkarspelen
               Plaats:  Rottevalle
         Omschrijving:  arbeider
           Gezin volw:  3
              Aanslag:  14-16-0
            Verhoging:
             Vermogen:
                 Bron:  Achtkarspelen, fol. 66

3
Belijdenis 1751-02-05 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Lidmatenboek Smallingerland, 1751
Brantje Feitses
 - Op 5 februari 1751 belijdenis

Lidmatenboek Smallingerland, 1751
Brant Feytses
 - Op 5 februari 1751 gedoopt op belijdenis
 - Op 5 juli 17?? overleden

"Brant feijtses is gedoopt den 5 feberwarij 1751
brant feijtses overleden den 5 julij"

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Doopsgezinde Gemeente Rottevalle en Het Witveen,
lidmaten 1737-1850
DTB 633 blad 12

4

Ouders

Vader Roelofs, Feitse
Moeder Brands, Pietje
    Broer     van der Velde, Roel Feitses
         Feitses, Brand
 
Vader Roelofs, Feitse
Stiefmoeder Roelofs, Baukjen

Families

Getrouwd Vrouw Lippes, Teetske
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1758-10-15 Rottevalle, Friesland, Nederland  

Smallingerland, huwelijken 1758
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 oktober 1758 in Rottevalle
Man : Brand Feitses afkomstig van Rottevalle
Vrouw : Teetske Luppes afkomstig van Rottevalle

1
  Kind.
 1. Veenstra, Feitse Brands
 2. Veenstra, Pietje Brands
 3. Veenstra, Klaas Brands

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep schoenmaker
 

Naaste verwanten

 1. Roelofs, Feitse
  1. Brands, Pietje
   1. Feitses, Brand
    1. Lippes, Teetske
     1. Veenstra, Klaas Brands
     2. Veenstra, Feitse Brands
     3. Veenstra, Pietje Brands
   2. van der Velde, Roel Feitses

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Rottevalle
 2. Lidmatenboek Doopsgezinde Gemeente Rottevalle en het Witveen
 3. Quotisatie 1749
 4. Lidmatenboek Smallingerland