Kikke, Peter Roelofs

Geboortenaam Kikke, Peter Roelofs
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1686-12-09    
1
Doop 1686-12-09 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Peter zoon van Roelof Kikke en
Jacopien Helbers aende nieuwe sluis

1
Huwelijksafkondiging 1711-02-01 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Den 1 Febr. ingeschreven met
attestatie na Ruijnerwolt
Peter Roelofsen Kik J.M. van de
Zwartsluis en Aaltjen Derks kromhout
J.D. van het Tweele.

Het Tweele is een oude naam voor
Tweelo, voormalige buurtschap in de
gemeente Ruinerwold. Sinds 1942 ligt
het grondgebied ervan in de gemeente
Meppel. De buurtschap, ouder dan Meppel,
bestond uit enkele oude boerderijen en
een oude herberg uit de 17e eeuw.

2
Huwelijk na 1711-02-01 Ruinerwold, Drenthe, Nederland Getrouwd met Aaltjen Dercks Kromhout

Aaltjen was de dochter van Derck Roelofs
Kruijnholt en Hilletjen Jans:

Ruinerwold, doop- en trouwboek (1660-1811; DTB 139),
9 augustus 1685, pagina 222
Gedoopt: Aaltjen, geboren te Tweelo, dochter van Derck Roelofs.

Ruinerwold, doop-, trouw- en overlijdensboek (1707-1810; DTB 140),
19 oktober 1684, pagina 404
Huwelijksdatum: 19-10-1684.
Bruidegom: Derck Roelofs Kruijnholt, jongeman.
Bruid: Hilletjen Jans, jongedochter.

Kinderen van Peter en Aaltjen:

1. Op 21 augustus 1712 werd hun dochtertje Jantjen
gedoopt te Zwartsluis, dochter van Peter Kikke
en Aaltjen Kromholt ten overstaan van Roelof H:
Kikke, getuige Aaltjen Kikke.
Opm: Roelof Hendriks Kikke was de vader van
Peter en Aaltjen was zijn zuster.

Het lidmatenboek van Meppel vermeldt, dat
Peter Kikke en Aaltje Kromholt zijn huisvrouw
op 9 februari 1714 met attestatie zijn aangekomen
te Meppel van Swartsluis.

2. Op 11 september 1715 werd hun zoon Dirk
gedoopt te Meppel:
 
Meppel, doopboek (1672-1735; DTB 85),
11 september 1715, pagina 298
Gedoopt: Dirk, zoon van Peter Roelofs Kikkes.
Meppel, doopboek (1672-1735; DTB 85),
11 september 1715, pagina 140
Gedoopt: Dirck, zoon van Peter Roelofs Sicke.

3. Op 7 mei 1719 werd hun dochter Hillichje
gedoopt te Meppel:
 
Meppel, doopboek (1672-1735; DTB 85),
7 mei 1719, pagina 156
Gedoopt: Hillichje, dochter van Peter Roelofs Kik.

4. Op 14 april 1724 werd hun dochter Jentje
gedoopt te Meppel:

Meppel, doopboek (1672-1735; DTB 85),
14 april 1724, pagina 190
Gedoopt: Jentje, dochter van Peter Kick.

Dit kindje werd op 18 mei 1724 te Meppel begraven:
"Kind van Pieter Kick en Aeltien Derks Kromhout"
Het begraafboek vermeldt:
"18 meij 1724 Verluijt het kint van Pieter Kicke en
heeft het Regt van de klocke gekogt voor hem
en sijn huijsvrouw Aeltien Derks Kromhout soo
dat se nu Beijde vrij sijn en haar nakomelingen,
daar voor betaelt:  Somma 6 - o - o "

5. Op 6 mei 1725 werd hun dochter Jentje
gedoopt te Meppel:

Meppel, doopboek (1672-1735; DTB 85),
6 mei 1725, pagina 199
Gedoopt: Jentje, dochter van Peter Kicke.

2 3 4 1 5 6 7 8
30e en 40e penningen 1725-05-28 Meppel, Drenthe, Nederland  

30e en 40e penningen (1679-1797),
rekendag 11 december 1725, pagina 2365
Vermelding: Peter Kicken.
Datering: 28-05-1725

In 1725 kocht Peter Kikke
een stuk land te Hesselte:

Tekst:

Den 23 Meij wegens Peter
kicken tot Meppel ontfangen
de Somma van Vijftien
Car: gld: en seven Stuivers
in voldoeninge van de vijf-
tigste pennink van
Duisent drie en twintigh
Car: gld: Cooppenningen,
waarvoor dezelve een Stuck
lands in de Marke van
Hesselte gelegen van de
Erfenisse van Vrouw
van Soon heeft aangekogt
15 - 7 - 0

9
Vermelding in begraafboek 1745-01-22 Meppel, Drenthe, Nederland  

Grafnummer 94
Hessel Hendricksz Kicke en de
Wed. van Derk Jochems
1745 den 22 Januarij Harm van Hesselingen
1745 den 22 Januarij Pietter Kickken

10
Overlijden voor 1748-05-21    

30e en 40e penningen (1679-1797),
rekendag 10 december 1748, pagina 4223
Vermelding: Pieter Kikke, woonplaats: Meppel.
Datering: 21-05-1748.

Op 21 mei 1748 wordt de weduwe
van Pieter Kikke genoemd:

Tekst:

Den 21 Meij heeft de Weduwe
van Pieter Kikke te Meppel
wegens een huis en wheere van de
Erfgenamen van wijlen Wolter
Kinne aangekogt den 40ste be-
taalt van twaalfhondert seventig
gulds met een en dertig gulds en
vijftien Stuivers
31 : 15 : 0

9

Ouders

Vader Kikke, Roelof Hendriks
Moeder Hilberts, Jakobjen
    Broer     Kikke, Hendrick Roelofs
    Zus     Kikke, Aaltjen Roelofs
    Zus     Kikke, Hillegien Roelofs
    Broer     Kikke, Hilbert Roelofs
         Kikke, Peter Roelofs
    Zus     Kikke, Geertruit Roelofs

Naaste verwanten

 1. Kikke, Roelof Hendriks
  1. Hilberts, Jakobjen
   1. Kikke, Hendrick Roelofs
   2. Kikke, Aaltjen Roelofs
   3. Kikke, Hillegien Roelofs
   4. Kikke, Hilbert Roelofs
   5. Kikke, Peter Roelofs
   6. Kikke, Geertruit Roelofs

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Zwartsluis
 2. Trouwboek Zwartsluis
 3. Doopboek Ruinerwold
 4. Trouwboek Ruinerwold
 5. Doopboek Meppel
 6. Lidmatenboek Meppel
 7. Overlijden/begraven Meppel
 8. Begraafboek Meppel - Klokkengeld
 9. 30e/40e penningen
 10. Begraafboek Meppel - Graven