Woudstra, Lieuwe Sipkes 1a

Geboortenaam Woudstra, Lieuwe Sipkes
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 82 jaren, 7 maanden, 27 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1744-12-23 Warns, Friesland, Nederland  
2
Doop 1744-12-26 Warns, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, geboortejaar 1744,
doopjaar 1744
Dopeling: Lieuwe
Geboren op 23 december 1744 in Warns
Gedoopt op 26 december 1744 in Warns en Scharl
Kind van Sipke Tittes en Sibbel Watjes

2
Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805-11-06 Warns, Friesland, Nederland  

Warns
Lieuwe Sipkes
Wedunaar
6 Kinderen
7 Zielen
Gereformeerd

3
Familienamen 1811-12-29 Stavoren, Friesland, Nederland  

Stavoren, deel 1 folio 50
Woudstra, Lieuwe Sipkes, Scharl
Kinderen:
Sipke 29, Andries 20, Titte 18, Gerben 15, Syke 27, Sibbel 23

"Luuwe Sipkes wonende te Scharl heeft dezelve verklaard,
dat hij aanneemt de naam van Woudstra voor familienaam,
Dat hij heeft Vier Zoons, als Sipke oud 29 Jaar, Andries 20 Jaar,
Titte 18 Jaar en Gerben oud 15 Jaar,
en Twee Dogters als Sijke oud 27 Jaar en Sibbel oud 23 Jaar,
alle wonende te Scharl, behalven Sipke te Warns,
En heeft, deeze met ons Verteekend, Stavoren den 29 December 1811

(schuine streep)
Dit is het Eigen gezette merk van Lieuwe Sipkes Woudstra"

4
Overlijden 1827-08-19 Hemelumer Oldeferd (Koudum), Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1827
Aangiftedatum 20 augustus 1827, blad nr. 32
Lieuwe Sipkes Woudstra,
overleden 19 augustus 1827, 83 jaar, man
Weduwnaar

5

Ouders

Vader Tietes, Sipke
Moeder Watses, Sibbeltje
         Woudstra, Lieuwe Sipkes
    Zus     Sipkes, Goits

Families

Getrouwd Vrouw Andriesdr, Aag
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1778-05-17 Warns, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1778
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 mei 1778 in Warns
Man: Lieuwe Sipkes afkomstig van St. Noordermeer
onder Molkwerum
Vrouw: Aeg Andries afkomstig van Noordermeer

Opmerking: St. is een afkorting van Stavoren

Trouwboek Molkwerum:

"Den 2 Maij Hebben bij ons Hunne Hijwelijks
Geboden aangegeeven
Lieuwe Sipkes
en Aeg Andries
Beide uit de Staversche Noorder Meer
onder Molkwerum
Zijn geproclameert op Zondagh
den 3, 10,en 17 Maij 1778,
waarvan op dato den 17 Maij
Atttestatie is gepasseert na
Warns - zijn in den Huwelijken Staat
bevestigt op den 17 Maij 1778 volgens
Attestatie van Warns gepasseert
Warns den 18 Maij 1778 bij ons
ontvangen den 22 Maij 1778"

6 7
  Kind.
 1. Woudstra, Sipke Lieuwes
 2. Woudstra, Sijke Lieuwes
 3. Woudstra, Sipke Lieuwes
 4. Woudstra, Sijke Lieuwes
 5. Woudstra, Sibbel Lieuwes
 6. Woudstra, Andrijs Lieuwes
 7. Woudstra, Titte Lieuwes
 8. Woudstra, Gerben Lieuwes

Bijzonderheden

In 1817 verleende Lieuwe Sipkes Woudstra, 73 jaar oud, toestemming voor het huwelijk
van zijn dochter Sibbel. Hier volgt een gedeelte van de akte:

"Lieuwe Sipkes Woudstra, Landbouwer, woonachtig te Scharl Canton voornoemd,
verklarende hij Comparant Deszelfs vaderlijke toestemming te geven, tot het
huwelijk het welk Zijne Dochter Sibbel Lieuwes Woudstra, zonder beroep thans bij
hem inwonende, met zijne voorkennis en voorafgaand overleg verlangt aan te gaan
met Folkert Ottes Folkerts Landbouwer woonachtig te Molkwerum Canton voornoemd,
Weduwnaar van Meintje Jans van der Meer met dispensatie van alle hoe ook genoemde
formaliteiten en tentatieven, als bij het Burgerlijk Wetboek, worden voorgeschreven en
gevorderd, ter verkrijging van de ouderlijke toestemming tot het aangaan van huwelijk,

Waarvan deze akte en Brevet is opgemaakt, en aan de Comparant voorgelezen,
Gedaan ten huize van den Comparant binnen Scharl den 20 April 1817,
hebbende de Comparant verklaard niet te kunnen schrijven."

Opmerking:
Mogelijk is op dit moment Jaay Heerings Steenstra als dienstmeisje
bij Lieuwe Sipkes Woudstra gekomen.
(zie het artikel van Kees Tjemmes bij haar persoon)

Naaste verwanten

 1. Tietes, Sipke
  1. Watses, Sibbeltje
   1. Woudstra, Lieuwe Sipkes
    1. Andriesdr, Aag
     1. Woudstra, Sipke Lieuwes
     2. Woudstra, Sijke Lieuwes
     3. Woudstra, Sipke Lieuwes
     4. Woudstra, Sijke Lieuwes
     5. Woudstra, Sibbel Lieuwes
     6. Woudstra, Andrijs Lieuwes
     7. Woudstra, Titte Lieuwes
     8. Woudstra, Gerben Lieuwes
   2. Sipkes, Goits

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Huwelijksbijlagen Hemelumer Oldeferd
   • Datum: 1817-05-11
   • Pagina: Aktenr. 5
 2. Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
 3. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805
 4. Familienamen 1811
 5. Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
 6. Trouwregister Hervormde gemeente Molkwerum
 7. Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl