Heineman, Eeuw Borres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Geboortenaam Heineman, Eeuw Borres
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 53 jaren, 6 maanden, 21 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1741-06-11    
 
Doop 1741-06-11 Koudum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1741
Gedoopt op 11 juni 1741 in Koudum
Dopeling: Eeuk, dochter
   Vader: Borrus Heineman
  Moeder: Jel Edsgers

7
Huwelijk 1741-06-11 Koudum, Friesland, Nederland Getrouwd met Edsger Willems

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1768
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 januari 1768 in Koudum
Bruidegom: Edsger Willems afkomstig van Koudum
Bruid: Eeuwk Bores afkomstig van Koudum

Edsger Willems was de zoon van Willem Dirks
en Jaaijtz Edsgers:

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1734
Gedoopt op 24 september 1734 in Koudum
Dopeling: Edsger, zoon
Vader: Willem Dirks
Moeder: Jaaijtz Edsgers

Jaaijtz Edsgers was de zuster van Jel Edsgers,
moeder van Eeuw Borres Heineman.
Edsger Willems en Eeuw Borres waren
dus neef en nicht.

Kinderen:

1. Jaaitj, dochter
Gedoopt op 1 januari 1768 in Koudum
Vader: Edsger Willems
Moeder: Eeuwk Borus

Opmerking: Gedoopt voor het huwelijk.

2. Jaaitj, dochter
Gedoopt op 1 januari 1769
Vader: Edsger Willems
Moeder: Eeuwk Borrus

3. Borus, zoon
Gedoopt op 22 september 1771 in Koudum
Vader: Edsger Willems
Moeder: Eeuwke Borus

4. Jel, dochter
Geboren op 7 juli 1774 in Koudum
Gedoopt op 31 juli 1774 in Koudum
Vader: Edsger Willems
Moeder: Eeuwk Borus

5. Jotj, dochter
Geboren op 5 januari 1778 in Koudum
Gedoopt op 18 januari 1778 in Koudum
Vader: Edsger Willems
Moeder: Eeuwk Borus

6. Willem, zoon
Geboren op 15 april 1781 in Koudum
Gedoopt op 13 mei 1781 in Koudum
Vader: Edsger Willems
Moeder: Eeuwk Borris

6 7
Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795 Koudum, Friesland, Nederland  

Koudum No. 19
Eds-Ger Willems
3 Perzoonen
1 Mansperzoon boven de 60 Jaar
2 van't vrouwlijk Geslagt
1 huwelijk
3 Gereformeerden
Bedrijf: Stuurman
buijtenvaaren

Opm:
Hieruit kan afgeleid worden, dat
Edger Willems na 1795 is overleden.
De 2 van 't Vrouwlijk geslagt zijn ws.
Eeuw Borres Heineman en dochter Jel.
Dochter Jaaitj woonde ws. al in Hindeloopen.

12
Overlijden na 1795    
 

Ouders

Vader Heineman, Borrus Claases
Moeder Edsgers, Jel
    Zus     Heineman, Janke Boris
    Broer     Heineman, Claas Boris
    Broer     Heineman, Evert Borres
         Heineman, Eeuw Borres
    Zus     Heineman, Franske Borres
    Zus     Heineman, Binkje Borus
    Zus     Heineman, Jel Boris

Bijzonderheden

Gegevens van de kinderen:

I. JAAITJ EDSGERS trouwde in 1797:

Hindeloopen, huwelijken 1797
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 mei 1797 in Hindeloopen
Bruidegom: Jolling Willems afkomstig van Hindeloopen
Bruid: Jaaitj Esgers afkomstig van Hindeloopen

Jolling Willems was gedoopt te Hindeloopen:

Hindeloopen, dopen, geboortejaar 1775, doopjaar 1775
Geboren op 2 mei 1775
Gedoopt op 7 mei 1775 in Hindeloopen
Dopeling: Jolling, zoon
Vader: Willem Jollings
Moeder: Antke Douwes

Kinderen:

1. Lotte
Geboren op 29 maart 1798
Gedoopt op 8 april 1798 in Hindeloopen
Dopeling: Lotte, dochter
Vader: Jolling Willems
Moeder: Jaitj Esgers

2. Eeuwk
Geboren op 19 april 1800
Gedoopt op 27 april 1800 in Hindeloopen
Dopeling: Eeuwk, dochter
Vader: Jolling Willems
Moeder: Jaitj Esgers

3. Willem
Geboren op 3 januari 1802
Gedoopt op 24 januari 1802 in Hindeloopen
Dopeling: Willem
Vader: Jolling Willems
Moeder: Jaitj Esgers

4. Esger
Geboren op 3 augustus 1804
Gedoopt op 16 september 1804 in Hindeloopen
Dopeling: Esger, zoon
Vader: Jolling Willems
Moeder: Jaitj Esgers

5. Trien
Geboren op 3 september 1806
Gedoopt op 21 september 1806 in Hindeloopen
Dopeling: Trien, dochter
Vader: Jolling Willems
Moeder: Jaitj Esgers

6. Bores
Geboren op 30 april 1809
Gedoopt op 21 mei 1809 in Hindeloopen
Dopeling: Bores, zoon
Vader: Jolling Willems
Moeder: Jaitj Esgers

Naamsaanneming Hindeloopen, 12 december 1811
Hindeloopen, deel 1 folio 43
Willems, Jolling, Hindeloopen
Kinderen:
Willem 9, Esger 7, Dotte 12, Euwk 11, Trijn 5,
wonende te Hindeloopen

Jaaitj Esgers is in 1824 te Hindeloopen overleden:

Overlijdensakte Hindeloopen, 1824
Aangiftedatum 27 november 1824, blad nr. 15
Overleden: Jaaytj Esgers, op 26 november 1824, 55 jaar, vrouw
Gehuwd

"Jaaitj Esgers, oud 55 Jaren, zonder bedrijf, geboren te Koudum en
wonende te HIndeloopen, Echtgenote van Jolling Willems van bedrijf
Winkelier, noch in leven aldaar en meerderjarige dochter van
wijlen Esger Willems, beroep onbekend, en van Eeuw Boris, indertijd
Echtelieden, gewoond hebbende te Koudum"

Jolling Willems trouwde opnieuw in 1833:

Huwelijksakte Hindeloopen, 1833
Bruidegom: Jolling Willems Willems, oud 57 jaar, geboren te Hindeloopen,
weduwenaar van Jaaytj Esgers
Vader: Willem Jollings
Moeder: Antke Douwes
Bruid: Teetske Meinderts de Vries, oud 42 jaar, geboren te Arum, gemeente Wonseradeel
Vader: Meindert Klaases
Moeder: Hiltje Sjoukes
Datum: 10 maart 1833, akte nr. 1

Jolling Willems is overleden te Hindeloopen in 1856:

Overlijdensakte Hindeloopen, 1856
Aangiftedatum 10 november 1856, blad nr. 6
Overleden: Jolling Willems, op 9 november 1856, 81 jaar, man
Weduwnaar

II. JEL EDSGERS trouwde in 1802:

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1802
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 februari 1802 in Koudum
Bruidegom: Lieuwe Pieters afkomstig van Workum
Bruid: Jel Edsgers afkomstig van Koudum

Kinderen:

1. Eeuwk
Geboren op 3 maart 1805 in Koudum
Gedoopt op 18 mei 1805 in Koudum
Dopeling: Eeuwk, dochter
Vader: Lieuwe Pieters
Moeder: Jel Edsgers

Volkstelling Koudum 1805:
Lieuwe Pieters, gehuwd, 1 kind, 3 zielen, gereform.

2. Pieter
Geboren op 10 januari 1808
Gedoopt op 17 januari 1808 in Koudum
Dopeling: Pieter, zoon
Vader: Lieuwe Pieters
Moeder: Jel Edsgers

3. Jel
Geboren rond oktober 1810.
Jel overleed op 31 mei 1811, moeder Jel Edgers was toen al overleden.

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1811
Aangiftedatum 1 juni 1811, blad nr. 11
Overleden: Jel Lieuwes, op 31 mei 1811, 8 maanden, vrouw
Vader: Lieuwe Pieters
Moeder: Jel Edgers

"Jel Lieuwes, dochter van Lieuwe Pieters, Arbeider, oud
37 Jaren en zijne wijlen Echtgenote Jel Edgers, in ouderdom
van acht maanden, overleden binnen Koudum"

Waarschijnlijk is Jel Edgers bij de geboorte van dit meisje
overleden, rond oktober 1810.

Naamsaanneming Koudum, 30 december 1811:

Cremerus, Lieuwe Pieters, Koudum
Kinderen:
Pieter 4, Euwk 7

"Lieuwe Pieters, wonende te Koudum, heeft dezelve verklaard,
dat hij aanneemt de naam van CREMERUS voor familie naam
dat hij heeft het volgend getal van kinders een zoon en een dochter
te weten Pieter oud 4 Jaren en Euwk oud 7 jaren, beide wonende te
Koudum,
30 December 1811"

Lieuwe Pieters trouwde in 1811 met Aaltje Jarigs Kingma:

Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd, 1811
Bruidegom: Lieuwe Pieters Cremmerus, weduwenaar van Jel Edsgers,
oud 38 jaar, geboren te Dokkum
Vader: Pieter Lieuwes Cremmerus
Moeder: Pietje Hendriks
Bruid: Aaltje Jarigs Kingma, oud 27 jaar, geboren te Workum
Vader: Jarig Floris Kingma
Moeder: Aukje Jans
Datum: 11 augustus 1811, akte nr. 8
Opmerking: De familienamen staan niet in de akte, maar de respectievelijke
vaders voeren ze wel
Getuigen (o.a.):
Auke Jans Krol, Smid van beroep, oud 55 jaren en
Johan Rhüman, van beroep Tuinnier, oud ... jaren.

Opmerking:
Auke Jans Krol was weduwnaar van Jel Boris Heineman, zuster van Eeuw Borres Heineman.
Zijn schoonzoon was Johan Reuchman, getrouwd met Hijlk Aukes Krol.

Lieuwe Pieters Cremerus is overleden in 1827:

Overlijdensakte Dokkum, 1827
Aangiftedatum 8 november 1827, blad nr. 27 (suppl. nr. 1-3)
Overleden: Lieuwe Pieters Cramerus, op 7 november 1827 overleden te Dokkum,
arbeider aldaar, 56 jaar, man, gehuwd met Aaltje Harings Kingma, zoon van wijlen
Pieter Cramerus en Pietje ....., toenaam onbekend, in leven Echtelieden te Dokkum.

Naaste verwanten

 1. Heineman, Borrus Claases
  1. Edsgers, Jel
   1. Heineman, Janke Boris
   2. Heineman, Claas Boris
   3. Heineman, Evert Borres
   4. Heineman, Eeuw Borres
   5. Heineman, Franske Borres
   6. Heineman, Binkje Borus
   7. Heineman, Jel Boris

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Hindeloopen
 2. Doopboek Hervormde gemeente Hindeloopen
 3. Familienamen 1811
 4. Overlijdensakte Hindeloopen
 5. Huwelijksakte Hindeloopen
 6. Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
 7. Doopboek Hervormde gemeente Koudum
 8. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805
 9. Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
 10. Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd
 11. Overlijdensakte Dokkum
 12. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795