Philips, Grietgen 1

Geboortenaam Philips, Grietgen
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden rond 99 jaren, 4 maanden, 29 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1596    
 
Overlijden 1695-05-30 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Gritien Philips weduwe van Willem Hermansen
van Franiker, Jacobikerck,
laet na mondige en onmondige Erffgenamen
buijten de Catharina, 8 dragers

2

Families

Getrouwd Man van Franiker, Willem Hermanss
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Ondertrouw 1625-07-24 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Wilm Hermanssen van Franicker weduwnaar
van Merijtgen Arijens woonende buijten
Catrijnenpoort
en
Grietgen Philps j.d. van Ammers Gravelant
woonende aldaer
attestatie gegeven den 31 Julij 1625 om tot
Ammers Gravelant te mogen trouwen

3
Huwelijk na 1625-07-31 Groot-Ammers, Zuid-Holland, Nederland  
3
  Bijz.

Notariële akte Procuratie - om onroerend goed te verkopen en
transporteren en van de opbrengst schulden te voldoen
Datering: 01-08-1695
Aktenummer: 29
Notaris: H. HOUTMAN
Personen:
Erven Willem Hermansz van Franiker en Grietje Philips van
Grootamber, in leven egtelieden:
Constituant: Herman van Franiker
Constituant: Dirk van Rietveld
Echtgenoot: x Elisabet van Franiker
Constituant: Jacob van Breukelen
De twee kinderen van Jacob van Breukelen by Deliana van Franiker:
Constituant: Maria van Breukelen
Echtgenoot: geh. met Tyman Barten
Constituant: Catharina van Breukelen
Echtgenoot: geh. met Engelbert de Jong
Constituant: Ifie Willems van Franiker
Echtgenoot: wed. Paulus Janse van den Bergh
Constituant: Maria van den Berg, dochter van Paulus Janse
van den Bergh en Ifie Willems van Franiker
Constituant: Cornelis van Vlissingen
Echtgenoot: x Annigie van den Berg
Constituant: Johan van den Berg
Echtgenoot: x Weyntie Jans
Geconstitueerde: Johan van Aalst
Beroep: notaris 's hooffs van Utrecht
Geconstitueerde: Aaron Duerkant
Beroep: notaris 's hooffs van Utrecht

Notariële akte Openbare verkoping
Datering: 17-08-1695
Aktenummer: 39-1
Notaris: H. HOUTMAN
Personen:
Verkoper: erven Willem Hermansz van Franicker en Grietgen
Philipsdochter van Groot Ambers, in leven echteluyden
Gemachtigde: Johan van Aelst
Beroep: notaris 's hooffs van Utrecht
gemachtigde: Aaron Duerkant
Beroep: notaris 's hooffs van Utrecht
Koper: Aart de Groot
Borg: Jacobus de Groot
Woonplaats: Lexmond
assistent: Willem Jansz de Bie
Onroerend goed:
huysinge ende hoffstede, erve ende hoff met de lynbaen; nz Herewech
Belendingen: ow: de naervolgende huysinge en Aert Philipsz den Helt
ww voor: Jan Crynen Boelhouwer ww achter: Aert Cornelisz de Groot
Gerecht: buyten St Catharynenpoort
Verwijzingen: decreet 15-3-1625 voor gerecht van Utrecht

Notariële akte: Openbare verkoping
Datering: 17-08-1695
Aktenummer: 39-2
Datum: 17-08-1695
Notaris: H. HOUTMAN
Personen:
Verkoper: erven Willem Hermansz van Franicker en Grietgen
Philipsdochter van Groot Ambers, in leven echteluyden
Gemachtigde: Johan van Aelst
Beroep: notaris 's hooffs van Utrecht
gemachtigde: Aaron Duerkant
Beroep: notaris 's hooffs van Utrecht
Koper: Dirk van Rietveld
Borg: Peter Verhoeff
Woonplaats: Lexmond
Onroerend goed:
huysinge ende hoffstede; nz de Gracht
elendingen: ow en achter: Aert Philipsz den Helt
ww: de voorschreven huysinge
Gerecht: buyten St Catharynenpoort

Notariële akte Openbare verkoping
Datering: 17-08-1695
Aktenummer: 39-3
Datum: 17-08-1695
Soort akte: Openbare verkoping
Notaris: H. HOUTMAN
Aktedatum: 17-08-1695
Personen:
Verkoper: erven Willem Hermansz van Franicker en Grietgen
Philipsdochter van Groot Ambers, in leven echteluyden
Gemachtigde: Johan van Aelst
Beroep: notaris 's hooffs van Utrecht
gemachtigde: Aaron Duerkant
Beroep: notaris 's hooffs van Utrecht
Koper: Peter Verhoeff
Woonplaats: Lexmond
Borg: Dirk van Rietveld
Onroerend goed:
huysinge ende hoffstede, met camere annex; Wetering
Belendingen: achter en ww: Dirck van Rietvelt ow: de Hoenderstege
Gerecht: St Catharynen

Notariële akte Kwitantie - voor regeling van financiën van de
boedel van Willem Hermanse van Franiker en Grietie Philips van
Groot Amber
Datering: 21-09-1698
Aktenummer: 91
Datum: 21-09-1698
Soort akte: Kwitantie
Notaris: H. HOUTMAN
Personen:
Eerste Partij: Herman van Franiker
Eerste Partij: Dirk van Rietveld
Eerste Partij: Cornelis van Vlissingen
Eerste Partij: Yffie van Franicker
Eerste Partij: Johan van den Berg
Eerste Partij: Maria van den Berg
Tweede Partij: Jacob van Breukelen
Bijzonderheden: met staat van ontvangsten en uitgaven

Notariële akte Scheiding
Datering: 21-09-1698
Aktenummer: 92
Datum: 21-09-1698
Notaris: H. HOUTMAN
Personen:
Erven Willem Hermanse van Franiker en Grietie Philips van Groot Amber,
in leven echtelieden:
Eerste Partij: Herman van Franiker
Eerste Partij: Dirk van Rietveld
Echtgenoot: x Elisabet van Franiker
Eerste Partij: Jacob van Breukelen
Echtgenoot: wedr. Deliana van Franiker
Kinderen van Jacob van Breukelen en Deliana van Franiker:
Eerste Partij: Thymen Barten
Echtgenoot: x Maria van Breukelen
Eerste Partij: Engelbert de Jong
Echtgenoot: x Catharina van Breukelen
Eerste Partij: Cornelis van Vlissingen
Echtgenoot: x Annichie van den Bergh
Eerste Partij: Yffie Willems van Franiker
Echtgenoot: wed. Paulus Janse van den Berg
Eerste Partij: Maria van den Berg
Eerste Partij: Johan van den Berg
Echtgenoot: x Weyntie Jans
Onroerend goed:
huysinge en hofsteede c.a. naar Dirk van Rietveld; nz der straate
Belendingen: ow en achter: de wed. van Aart Philipsen den Helt
ww: Aart de Groot
Gerecht: buyten St Catharynenpoort
Verwijzingen: openbare verkoping 17-8-1695 voor nots. H. Houtman

Notariële akte Procuratie - om voor het gerecht van Ammers Graafland
een derde deel van huis en hofstede, groot twaalf morgen, te transporteren
aan Hendrik Berentsz Noordeloos
Aktenummer: 159
Datum: 17-08-1700
Notaris: A. DUERKANT
Personen:
Constituant: Dirk van Rietveld
Echtgenoot: x Lysbet van Franiker
Constituant: Cornelis van Vlissinge
Echtgenoot: x Annigje van de Bergh
Constituant: Iffje van Franiker
Constituant: Johan van den Berg
Constituant: Maria van den Berg
Geconstitueerde: Jacob van Breukelen
Bijzonderheden:
constituanten en geconstitueerde zyn medeërfgenamen van
Willem Hermansz van Franiker en Grietje Philips van Groot Amber,
in leven echtelieden

  Kind.
 1. van Franiker, IJfge Willems
 2. van Franiker, Crijntgen Willems
 3. van Franiker, Maijken Willems
 4. van Franiker, Hermen Willems
 5. van Franiker, Elisabet Willems
 6. van Franiker, Diliaentien Willems

Bijzonderheden

Notariële akte Overdracht - van 17 okshoofden Bordeauxwyn, liggende in
de kelder van het huis van juffrouw N.N. Bor naast de Bezembrug, ter voldoening
twee schuldbekentenissen, te samen f.500-0-0
Datering: 09-02-1657
Aktenummer: 21
Notaris: L. VAN VUYREN
Personen:
Overdrager: Dirck van Wyck
Beroep: wijncoper
Woonplaats: Utrecht
Ontvanger: Grietgen Philips, schoonmoeder
Echtgenoot: wed. Willem Hermanss van Franiker

Dirck van Wijck was gehuwd met Crijntge Willems van Franiker.

Notariële akte Procuratie - om voor het gerecht van buiten
Catharynepoort ten behoeve van Adriaen van Arcxhoeck te
Utrecht, plecht van f 1000-0-0 te vestigen op huis c.a.
Datering: 15-01-1662
Aktenummer: 3
Notaris: L. VAN VUYREN
Personen:
Constituant: Grietgen Philips van Grootammers
Voornaam: Grietgen
Achternaam: Philips van Grootammers
Rol in akte: Constituant
Echtgenoot: wed. Willem Hermanss van Franicker
Woonplaats: buyten Catharynenpoorte
Geconstitueerde: Pauwels Janss van Beusichem, zwager
Rol in akte: Geconstitueerde

Toelichting: Pauwels Jans van Beusichem was de schoonzoon van Grietgen Philips,
getrouwd met IJfge Willems van Franiker.

Notariële akte Attestatie - dat Willem Sandersz de Leech, overleden in Oost-Indië,
geen andere erfgenamen heeft dan de requiranten
Aktenummer: 5-1
Datum: 15-01-1669
Notaris: J. DUERKANT
Personen:
(o.a.):
Attestant: Grietgen Philips, 73 jaar
Echtgenoot: wed. Willem Hermansz van Franicker
Woonplaats: buyten de Catharynepoort
Attestant: Cryntgen van Franicker, 40 jaar
Echtgenoot: gehuwd met Dirck van Wyck
Woonplaats: buyten de Catharynepoort

Uit deze notariële akte kan worden afgeleid, dat Grietgen Philps
rond 1596 is geboren.

Naaste verwanten

  1. Philips, Grietgen
   1. van Franiker, Willem Hermanss
    1. van Franiker, IJfge Willems
    2. van Franiker, Crijntgen Willems
    3. van Franiker, Maijken Willems
    4. van Franiker, Hermen Willems
    5. van Franiker, Elisabet Willems
    6. van Franiker, Diliaentien Willems

Bronverwijzing

 1. Notariële akten Utrecht
 2. Begraven/overlijden Utrecht voor 1811
 3. Trouwboek Utrecht (gereformeerd)