Musscher, Haasje Alberts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Geboortenaam Musscher, Haasje Alberts
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1720-02-28 Zwartsluis, Overijssel, Nederland Getrouwd met Thijs Jans

"Thijs Jans J.M. van Zwartsluis
en
Haasjen Alberts Mussche J.D. van de Zandbelt, wonende te Zwartsluis
Den 9 Februarij 1720 ingeschreven
getrout den 28 dato alhier"

Kinderen, gedoopt te Zwartsluis:

1. Albert, 24 november 1720
getuige Ariaantje Alberts

2. Jan, 1 maart 1722
getuige Jentjen Jans

3. Kornelis, 14 mei 1724
getuige Jantjen Jans

4. Mergjen, 25 augustus 1726
getuige Aaltjen Alberts

5. Elizabeth, 2 februari 1729
getuige Jentjen Jans

6. Gerrit, 1 maart 1730
getuige Arjaantjen Alberts

7. Mergjen, 8 november 1732
getuige Aaltjen Albers

8. Jakob, 2 maart 1735
Getuige Annigje Jans

9. Arent, 10 december 1737
getuige Jentje Jans

 

1
Volkstelling Kwartier van Vollenhove 1748 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Thijs Jans en Haesjen Alberts
kinderen boven 10 jaar: Gerrit en Jacob

 

4
Overlijden voor 1777-02-13    
 
Begrafenis 1777-02-13 Zwartsluis, Overijssel, Nederland  

Haasjen weduwe wijlen Thijs van der Meulen uit het armhuijs pro deo

Thijs van der Meulen uit het armhuijs was op 4 mei 1775 pro deo te Zwartsluis begraven.

 

5

Ouders

Vader Musscher, Albert Alberts
    Zus     Musscher, Arjaantjen Alberts
         Musscher, Haasje Alberts
    Zus     Musscher, Aaltje Alberts

Bijzonderheden

Gegevens van de kinderen van Thijs Jans en Haasje Alberts Musscher:

1. Albert Tijs van der Meulen

Albert Tijs trouwde in 1741 te Zwartsluis met Bauke Klaas:

"Albert Tijs J.M met
Bauke Klaas J.D.
bijde alhier
Ingeschreven 26 februari 1741
Getrout 12 maart 1741"

Kinderen, gedoopt te Zwartsluis:

⠀1. Aaltjen, 19 december 1741, getuige Katjen Klasens
⠀2. Klaas, 5 april 1744, getuige Karsjen Klaas
⠀3. Haasjen, 13 augustus 1747, getuige Elijsabet Teijs
⠀4. Lena, 19 juli 1749, getuige Kaatjen Klaas
⠀5. Tijs, 24 september 1751, Caatjen Klaas
⠀6. Margjen, 19 mei 1754, getuige Stijntjen de Jager
⠀7. Peeter, 31 augustus 1755, Caatjen Claas
⠀8. Jan, 28 mei 1758, Margjen Egberts
⠀9. Caatjen, 11 januari 1761, getuige Stijntje Gerrits
⠀10. Catrina, 20 maart 1763, getuige Katrina Klaas

Volkstelling 1748 Zwartsluis:
"Albert Thijs en Bauke Claas
kinderen onder 10 jaar: Aaltje, Claas en Haesjen"

Albert (Thijs) van der Meulen werd op 12 april 1794 pro deo te Zwartsluis begraven.

2. Jan Thijs van der Molen

Jan Thijs van der Molen trouwde te Amsterdam met Antje de Vries in 1750:

Ondertrouw 2 oktober 1750 te Amsterdam:

"Jan Teijs van der Moolen van Swartsluijs oud 28 jaar
op de Heere markt geassiesteert met sijn vader
Teijs Janssen van der Moolen
Antje de Vries van Amsterdam oud 26 jaar op de Haarlemmerdijk
geassiesteert met haar vader Pieter de Vries"

Kinderen, gedoopt te Amsterdam:

⠀1. Tijs, 20 juni 1751, Nieuwe Kerk, getuigen Pieter de Vries en Antje Magielse
⠀2. Pieter, 30 maart 1753, Oude Kerk, getuigen Pieter de Vries en Aaltje van der Velde
⠀3. Jannetje, 23 april 1755, Nieuwe Kerk, getuigen Pieter Janse de Vries en Antje Machielse van der Velde

Voordat Antje de Vries overleed, woonde zij bij Celia van de Velde samen met haar dochtertje
Jannetje. Waarschijnlijk was er onenigheid met haar man Jan van der Moolen.
Op 12 februari 1765 werd er een notariële akte op verzoek van Celia van der Velde
(Requirante) opgemaakt, waarin door getuigen werd verklaard, dat Antje de Vries
van 21 september 1763 tot 24 oktober 1764, de dag van haar dood, had gewoond
bij Celia van der Velde, waarbij zij kost en inwoning had genoten, waarvoor niet betaald was.

Gedeelte van de akte:
"Nog verklaaren zij getuijgen dat ten tijde als vooren na dat zij Antje
de Vries bij de Requirante reets lange ruijme tijd hadde ingewoond,
uijt haar mond hebben gehoord, (bij occasie dat de Requirante aan
haar Antje de Vries klaagde en zijde dat zij haar niet langer in de kost
konde houde) dat zij Antje de Vries daar op antwoordende zijde en
beloofde dat zoo ras het proces tussen haar en haar man uijtgesprooken
was, en zij geld krijgt, haar Requirante als dan het kost geld zoude
betaalen, alles meede met dusdanige bewoordinge in substantie"

Antje de Vries werd op 30 oktober 1764 op het Karthuizer Kerkhof te Amsterdam
begraven, huisvrouw van Jan van der Moolen, drie kinderen, wonende op 't Hekelveld.

Daarna trouwde Jan Tijs van der Moolen na 4 juli 1766 met Helena Isabelle Christina
Hooftbreker (Hobreeker). Zij hadden op 2 april 1766 al hun eerste kind laten dopen.

Ondertrouw 4 juli 1766 te Amsterdam:

"Jan van der Moolen van Swartsluijs Gereformeert, weduwnaar van
Antje de Vries in de Nieustraat met
Helena Hooftbreeker van S'Hage Gereformeert oud 28 jaar woont als
vooren ouders doot geadsisteert met Mietje van der Leij"

Kinderen, gedoopt te Amsterdam:

⠀1. Jannetje, 2 april 1766, Lutherse Kerk, getuigen Jan Hooftbreekers en Jannetje van der Moolen
⠀2. Hendrik, 19 april 1767, Nieuwe Kerk, getuigen Albert Musscher en Abiegel van der Hoeve
⠀3. Jan Barent, 19 april 1769, Nieuwe Kerk, getuigen Barendt van der Poll en Christina Elisabeth Klogh
⠀4. Niclaas Willem, 27 januari 1771, Westerkerk, getuigen Nuklaas Willem Koopbreker en Katriena Eliesabet Riepen
⠀5. Christina Sophia, 5 februari 1773, Lutherse Kerk, getuigen Johan Diederik Hobreker en Juliana Sophia Däners
⠀6. Jannetje, 2 oktober 1774, Lutherse Kerk, getuigen Johan Diederik Hobrecker en Geertruij van Steenbeek

Toelichting:

Jannetje van der Moolen - dochter uit het eerste huwelijk
Albert Musscher - Albert Jans Musscher, neef en persoon op deze site, getrouwd met Abiegel van der Hoeve

Helena Isabella Christina Hobrecker, huisvrouw van Jan van der Moolen,
werd op 8 oktober 1774 op het Karthuizer Kerkhof begraven, wonende Smaksteeg.
Jan (Thijs) van der Moolen werd begraven in de Westerkerk op 14 oktober 1789

3. Cornelis Tijssen van der Meulen

Cornelis Tijssen van der Meulen trouwde in 1750 te Utrecht met
Emmigje van Batenburg:

Ondertrouw Zwartsluis:

"Cornelis Tijssen van der Meulen J.M alhier
en Emmigjen Batenburg J.D. te Utregt buiten de Weerdpoort
Ingeschreven den 11 december 1749 en den 5 dito
ingeschreven te Utregt"

Huwelijk Utrecht:

"Cornelis Tijssen van der Meulen Jonkman tot de Swartesluijs en
Emmigije Batenburgh Jonge dochter buijten de Weerdpoort
Geboden mede tot Swartesluijs
1750 den 6 Januarij 1750 in de Catrijnenkerk
getrouwd door d. Beeveren"

Toelichting:
Theodorus Feltman de Beveren was predikant te Utrecht van
1736 tot 1767.
Emmigjen Batenburg was waarschijnlijk een dochter van Bartholomeus
van Batenburg en Cornelia van Tieland. Haar doop is niet bekend.

Kinderen, gedoopt te Zwartsluis:

⠀1. Barth, 6 april 1751, getuige Bauke Klasen
⠀2. Cornelia, 13 december 1752, getuige Hendrikje Geerts
⠀3. Barth, 1 december 1754, getuige Bauke Klaas
⠀4. Thijs, 12 september 1756, getuige Bauke Klaas
⠀5. Margjen, 24 maart 1758, getuige Antonia Batenburg
⠀6. Arent, 18 februari 1761, getuige Bauke Klaas
⠀7. Johannis, 16 maart 1763, getuige Mattien Kleijs
⠀8. Jan, 27 juni 1764, getuige Jentien Jans
⠀9. Lijsabeth, 23 februari 1766, getuige Haesjen Alberts

Gedoopt te Utrecht, Domkerk:
⠀10. Jan, 13 november 1768, zoon van Cornelis Thijssen van der Moolen en
Emmigie Batenburg, Echte Lieden buijten de Weertpoort

Op 12 september 1773 verleenden Cornelis Tijs van der Meulen en Emmigje
Batenburg, wonende te Zwartsluis, toestemming voor het huwelijk van hun
dochter Cornelia met Pieter de Gier te Utrecht:

"Cornelis Tijs van der Meulen en Emmigje Batenburg egtelieden wonende
alhier geven consent tot het huwelijk van hunne dogter Cornelia van der
Meulen met Pieter de Gier J.M.
Zwartsluis den 12 september 1773
Testor P. Brink, V.D.M. ibidem"

Toelichting:
Petrus Brink was predikant te Zwartsluis van 1761 tot 1795.
ibidem - op dezelfde plaats
Cornelia van der Meulen en Pieter de Gier trouwden te Utrecht op 30 oktober 1773.

Cornelis van der Meulen is op 26 mei 1786 te Zwartsluis begraven, f 1 - 8 - 0. Emmigje Baatenburg
werd als weduwe van Cornelis van der Meulen begraven op 1 maart 1798, kosten eveneens
ƒ 1 - 8 - 0.

4. Elisabeth Thijs van der Molen

Elisabeth Tijs van der Molen trouwde in 1757 te Amsterdam met haar neef Albert Jans Musscher,
persoon op deze site. De informatie over Elisabeth staat op zijn pagina.

5. Gerrit Thijs van der Meulen

Gerrit Thijs van der Meulen trouwde in 1752 te Amsterdam met Stijntje de Jager:

Ondertrouw 9 juni 1752:

"Gerrit Thijs van der Meulen van Zwartsluis, oud 22 jaar in de Anjelierstraat geassisteert
met sijn vader Thijs Jan van der Meulen en
Stijntje de Jager van Amsterdam weduwe Jacob van Zwieten in de Blomstraat"
(handtekeningen:)
"Stijntijie de IJager"
Gerrit Thijs van der Meulen kon niet schrijven en zette een kruisje.

Stijntje de Jager was op 29 augustus 1749 te Amsterdam in ondertrouw gegaan
met Jacob van Swieten:

"Jacob van Swieten van Amsterdam 24 (27?) jaar in de Bakkerstraet
geassisteert met zijn moeder Jannetie Kaaskamer en
Steintie de Jager van Amsterdam met haar vader Hijke de Jager"

Stijntje de Jager was gedoopt op 21 november 1728 in de Westerkerk
te Amsterdam, dochter van Heijke Jans en Elsje Dircks.

Kinderen van Gerrit Thijs van der Meulen en Stijntje de Jager, gedoopt:

te Amsterdam:
⠀1. Ariaantje, 16 april 1752, Nieuwe Kerk, getuigen Haijke de Jager en Angenietje Star

te Zwartsluis:
⠀2. Anna, 9 december 1753, getuige Bauke Klaas

te Amsterdam:
⠀3. Elsje, 21 januari 1756, Noorderkerk, getuigen Jacob van der Meulen en
Elisabeth van der Meulen
⠀4. Elsje, 29 mei 1757, Noorderkerk, getuigen Albert Musscher en Elisabeth van der Moolen
⠀5. Tijs, 19 oktober 1759, Oude Kerk, getuigen Tijs van der Molen en Hasie Musschers

te Zwartsluis:
⠀6. Haesjen, 25 oktober 1761, getuige Antonia Batenburg
⠀7. Heijke, 23 januari 1763, getuige Geertruijd Luiten Post

te Amsterdam:
⠀8. Annatie, 7 december 1766, Westerkerk, getuigen Kornelis van der Meulen
en Emmetje Baten

Gerrit van der Moolen werd op 10 oktober 1781 te Amsterdam begraven,
Karthuizer Kerkhof, Anjeliers graft.
Steijntje Heijkes werd op 28 maart 1802 begraven op het Karthuizer Kerkhof
te Amsterdam, weduwe van Gerrit Teijs van der Meule, Anjelierstraat.

6. Jacob Thijs van der Meulen

Jacob Thijs van der Meulen trouwde in 1757 te Utrecht met Antonia Batenburg:

Ondertrouw Zwartsluis:

"Jacob Tijs van der Meulen J.M. alhier en
Antonia Batenburg J.D. wonende te Uitregt
Ingeschreven den 31 december 1756
te Uitregt getroud
hier den 6 Januarij 1757
met Attestatie na Uitrecht"

Huwelijk Utrecht:

"den 2 Januarij 1757
Jacob van der Meulen J.M. en Antonia Batenburgh J.D.
de bruijd rooms hebbe sij bijde belooft de voorgelese
resolutie te zulle nakoomen
gebode tot Swartsluis
acte gesien en getroud
in de Domskerk
28 januarij door G.M. Elsnerus"

Toelichting:
Gijsbertus Mattheus Elsnerus was predikant te Utrecht van 1735 tot 1775

Antonia was vermoedelijk een zuster van bovenvermelde Emmigjen Batenburg. Zij was
waarschijnlijk ook een dochter van Bartholomeus van Batenburg en Cornelia van Tieland.
Haar doop is niet bekend.

Kinderen van Jacob Thijs van der Meulen en Antonia Batenburg, gedoopt te Zwartsluis:

⠀1. Kornelia, 31 december 1758, getuige Haasjen Alberts
⠀2. Berts, 30 januari 1760, getuige Bauke Klaas
⠀3. Tijs, 24 februari 1762, getuige Stijntje de Jager
⠀4. Kornelia, 15 april 1764, getuige Bauke Klaas
⠀5. Jan, 27 juli 1766, getuige Jentjen Jans van der Meulen
⠀6. Jan, 1 april 1768, getuige Haasjen Alberts
⠀7. Lizabeth, 19 mei 1771, getuige Jentien Jans
⠀8. Haasjen, 15 december 1773, getuige Margjen Geerligs
⠀9. Geertruijt, 28 mei 1775, getuige Emmigjen Batenburg

Antonia Batenburg werd op 8 juli 1791 te Zwartsluis begraven, weduwe van
Jac. van der Meulen, graf N.K. 54, ƒ 1 - 8 - 0.

 

Naaste verwanten

 1. Musscher, Albert Alberts
  1. Musscher, Arjaantjen Alberts
  2. Musscher, Haasje Alberts
  3. Musscher, Aaltje Alberts

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwboek Zwartsluis
 2. Trouwboek Utrecht
 3. Dominees.nl - Utrecht
 4. Volkstelling Kwartier van Vollenhove 1748
 5. Begraafregisters Zwartsluis 1741-1821, Gereformeerd
 6. Ondertrouwregisters Amsterdam
 7. Doopboeken Amsterdam
 8. Archief van de Notarissen ter Standplaats Amsterdam
 9. Begraafregisters tot 1811 Amsterdam
 10. Doopboek Zwartsluis
 11. Doopboek Utrecht (gereformeerd)