Lieuwes, Bauk 1

Geboortenaam Lieuwes, Bauk
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1737-11-10    
 
Doop 1737-11-10    

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1737
Dopeling: Baauk
Gedoopt op 10 november 1737 in Warns en Scharl
Dochter van Lieuwe Hiddes en niet genoemde moeder

2
1e Huwelijk 1759-06-13 Koudum, Friesland, Nederland Getrouwd met Mellius Thomaszn Thomae

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1759
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 13 juni 1759 in Koudum
Man       : Mellius Thomaszn Thomae afkomstig van Koudum
Vrouw     : Bauk Lieuwes afkomstig van Hemelum

Mellius Thomaszn was de zoon van Thomas Meljus Thomae
en Grytie Lykles:

Workum, huwelijken 1731
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 7 januari 1731 in Workum
Man       : Thomas Meljus Thomae afkomstig van Workum
Vrouw     : Grytie Lykles afkomstig van Workum
Opmerking : mr. chirurgijn

Mellius Thomaszn is overleden voor 26 november 1780.

Kinderen gedoopt te Koudum:

1. Grietje, 11 januari 1761

2. Lieuwe, 25 november 1763

3. Thomas, 3 april 1763

3 4 5 6
2e Huwelijk 1780-11-26 Koudum, Friesland, Nederland Getrouwd met Sikke Hessels

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1780
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 26 november 1780 in Koudum
Man       : Sikke Hessels afkomstig van Koudum
Vrouw     : Bauk Lieuwes afkomstig van Koudum

Sikke Hessels was wedunaar van Griejte Uilkes:

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1756
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 11 april 1756 in Koudum
Man       : Sikke Hessels afkomstig van Koudum
Vrouw     : Grietje Uilkes afkomstig van Koudum

3
Overlijden   Koudum, Friesland, Nederland  
 

Ouders

Vader Hiddes, Lieuwe
Moeder Simens, Attje
    Broer     Lieuwes, Hidde
    Zus     Lieuwes, Tietj
    Broer     Lieuwes, Symen
         Lieuwes, Bauk
    Zus     Lieuwes, Eeuw
    Zus     Lieuwes, Reintien
    Zus     Lieuwes, Ids

Bijzonderheden

Dochter Grietje is op 13 augustus 1826 te Koudum overleden:

"Grietje Mellius Thomee geboren en zonder bedrijf gewoond hebbende
te Koudum, oud 68 Jaren, Echtgenoot van Cornelis Kramer, Geneesmeester
te Koudum, woonende insgelijks te Koudum, Dochter van Mellius Thomas Thomee,
Geneesmeester, en Bauk Lieuwes zonder bedrijf Echtelieden, gewoond hebbende
te Koudum en aldaar beiden voor lange overleden"

Naaste verwanten

 1. Hiddes, Lieuwe
  1. Simens, Attje
   1. Lieuwes, Hidde
   2. Lieuwes, Tietj
   3. Lieuwes, Symen
   4. Lieuwes, Bauk
   5. Lieuwes, Eeuw
   6. Lieuwes, Reintien
   7. Lieuwes, Ids

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
 2. Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
 5. Doopboek Hervormde gemeente Koudum
 6. Trouwregister Hervormde gemeente Workum