Jacobs, Taeke

Geboortenaam Jacobs, Taeke
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1727-03-09    
 
Doop 1727-03-09 Engwierum, Friesland, Nederland  

Oostdongeradeel, dopen, doopjaar 1727
Dopeling: Teeke
Gedoopt op 9 maart 1727 in Engwierum
Kind van Jacob Teekes en Aeltje Ubeles

1
Quotisatie 1749 Engwierum, Friesland, Nederland  

Taeke Jacobs, Oostdongeradeel
               Plaats:  Engwierum
         Omschrijving:  arbeider
           Gezin volw:  2
              Aanslag:  14-9-0
            Verhoging:  3
             Vermogen:
                 Bron:  Oostdongeradeel, fol. 27

2

Ouders

Vader Teekes, Jacob
Moeder Ubeles, Aeltje
         Jacobs, Taeke

Families

Getrouwd Vrouw Thomas, Baukje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1748-12-15 Engwierum, Friesland, Nederland  

Oostdongeradeel, huwelijken 1748
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 december 1748 in Engwierum
Man : Teeke Jacobs afkomstig van Engwierum
Vrouw : Baukjen Tomas afkomstig van Anjum

Oostdongeradeel, huwelijken 1748
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 15 december 1748 in Anjum
Man : Teeke Jacobs afkomstig van Engwierum
Vrouw : Baukjen Tomas afkomstig van Anjum

3 4
  Bijz.

Overzicht van alle kinderen, gedoopt te Engwierum:

1. Antje, gedoopt 27 juli 1749
2. Jacob, gedoopt 31 januari 1751
3. Tomas, gedoopt 30 september 1753
4. Aaltje, gedoopt 20 december 1755
5. Antje, gedooopt 21 mei 1758
6. Fokjen, gedoopt 28 december 1760
7. Bote, gedoopt 19 februari 1764
8. Wijtske, gedoopt 12 juli 1767
9. Frans, gedoopt 17 december 1769

  Kind.
 1. Wiersma, Antje Taekes
 2. Taekes, Wytske

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep arbeider (1749)
 

Naaste verwanten

 1. Teekes, Jacob
  1. Ubeles, Aeltje
   1. Jacobs, Taeke
    1. Thomas, Baukje
     1. Wiersma, Antje Taekes
     2. Taekes, Wytske

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Engwierum
 2. Quotisatie 1749
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Engwierum
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Anjum