van Clootwijck, Adriaentje Adriaens 1

Geboortenaam van Clootwijck, Adriaentje Adriaens
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1629-05-20    
 
Doop 1629-05-20 Capelle, Noord-Brabant, Nederland  

"20 mei 1629
Gedoopt het kint van Adriaen Dircx van Clootwijck ende Anneken Tielmans op te Nieuwvaart ende wert het selve genaemt Adriaentgen ende was getuijge Pieter Baeijens"

Toelichting:
Pieter Baeijens was getrouwd met Beatris Tielmans, zuster van Anneken Tielmans.

 

2
2e Huwelijk na 1672-12-02   Getrouwd met Johan Janssen de Jong

Huwelijk voorwaarden werden in Groot-Waspik ongemaakt op 2-12-1672 tussen Johan Janssen de Jongh, wed. van Catharina, en
Adriaentje Ariens van Clootwijck, wed. van Joh. Zeijlmans. Bijz: Johan woont te Waalwijk.

 

3

Ouders

Vader van Clootwijck, Adriaen Dircks den Ouden
Moeder Tielmans, Anneken
         van Clootwijck, Adriaentje Adriaens

Families

Getrouwd Man Zeijlmans, Johan Wouters
  Bijz.

Rechterlijk archief Waspik, nr. 43
Fol. 210v, februari (?) 1685

Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen Adriaentje van Clootwijck weduwe ende boedelhouster van zaliger Johan Zeijlmans, in zijn leven schout tot Waspick, ende haer kinderen met namen Gerart Zeijlmans, schout, Adriaen, Dierck, Dingena, Anna ende Wouter Janssen Zeijlmans, alle kinderen ende erffgenamen van Johan Zeijlmans ende Adriaentje van Clootwijck voorss.

Fol. 212v

Huijden desen 13e april 1685 compareerden voor ons ondergeschreven schepenen in Groot Waspick den eersamen Gerraerdt Zeijlmans, schout alhier, ter eenre ende Dierck, Dingena ende Anna ende Wouter Zeijlmans ter andere zeijde ende gecooren hebbende tot haeren voogden in desen Johan de Jongh ende Adriaen van Clootwijck. Ende verclaerden bijde parthijen rechtelijck bij desen gedeelt te hebben gelijck sij deelen bij dese.

Fol. 267r, maart (?) 1689

Scheijdinge ende erffdeelinge tusschen Adriaentje van Clootwijck weduwe Johan Zeijlmans, in sijn leven schout tot Waspick, ende haere kinderen ten andere seijde met namen Gerrit Zeijlmans, schout mede als voocht van Wouter Zeijlmans sijne broeder, Adriaen van Clootwijck voor hem selven, Dierck, Dingena, Anna ende Wouter Zeijlmans, alle kinderen ende erffgenamen van Johan Zeijlmans, schout ende Adriaentje van Clootwijck voorss.

 

  Kind.
 1. Zeijlmans, Gerrit
 2. van Clootwijck, Adriaen

Bijzonderheden

Rechterlijk Archief Capelle 62
folio 115r
Datum: 21 april 1632

Opten xxje aprilis anno 1632 compareerden [in Capelle] Wouter Jacobss x Anneken Tielmans, naergelaten wed van Adriaen Dirckss van Clootwijck den ouden ter eenre ende ende Dirck Dirckss van Clootwijck als voocht van wegen het onmondich weeskijnt achtergelaten bij den selven Adriaen Dirckss van Clootwijck voorss verweckt ende grprocreert bij Anneken Tielmans voorss ter andere sijden. Zij maken een erffdeeling. Tewvens wordt het weeskijnt aengenomen.

 

Naaste verwanten

 1. van Clootwijck, Adriaen Dircks den Ouden
  1. Tielmans, Anneken
   1. van Clootwijck, Adriaentje Adriaens
    1. Zeijlmans, Johan Wouters
     1. Zeijlmans, Gerrit
     2. van Clootwijck, Adriaen

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Rechterlijk Archief Capelle
 2. Doopboek s-Grevelsduin-Capelle
 3. Gezin van Anneken Tielmans