van der Burch, Aechgen Adamsdr 1 2

Geboortenaam van der Burch, Aechgen Adamsdr
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Testament 1621-11-09 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris Vranck van Uytenbrouck, Inventarisnummer 1532, Folio 212V
Soort akte testament
Datum akte 09-11-1621
Aechtgen Adamsdr van der Burch, testateur, 212v
Volckert Westerwolt, 212v
Adriana Westerwolt, erfgenaam, 212v 213
Aelbertus van Oosterwijck, 212v 213
Adam Westerwolt, erfgenaam, 212v
Volckert Gerritsz Westerwolt, erfgenaam 213
Gerrit Westerwolt, 213
Trijntgen Pieters, 213
Pieter Sijmonsz alias Sijmensen saaijdrapier , getuige, 213v
Jacob Jansz, oud schoenmaker, getuige, 213v

Enige gedeelten:

"d'Eerbare Aechtgen Adamsdr van der Burch, weduwe van wijlen
Volckerus Westerwolt"

Erfgenamen:

"Adriana Westerwolt weduwe van wijlen Aelbertus van Oosterwijck,
Adam Westerwolt, haer dochter ende soone, mitsgaders Volckerus
Gerritsz Westerwolt, naegelaten soone van Gerrit Westerwolt haer
testatrices soone"

Trijntje Pieters was een halfzuster van Volckerus Gerritsz Westerwolt
van moeders zijde.

3
Huwelijk     Getrouwd met Volckerus Westerwolt

Getrouwd met Volkerus Westerwolt

 
Overlijden voor 1632-03-24    
 
Begrafenis 1632-03-24 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Overledene Aechgen Adams
Plaats Delft
Datum begraven 24-03-1632 (Nieuwe Kerk)
Voorstraat

4

Ouders

Vader van der Burch, Adam Hendriksz
Moeder Willemsdr., Ariaentgen
    Zus     van der Burch, Marritgen Adamsdr
    Zus     van der Burch, IJtgen Adamsdr
    Broer     van der Burch, Willem Adamsz
    Broer     van der Burch, Boeckel Adamsz
    Zus     van der Burch, Catarijna Adamsdr
    Broer     van der Burch, Heijndrick Adamsz
    Broer     van der Burch, Jacob Adamsz
    Broer     van der Burch, Reijer Adamsz
    Zus     van der Burch, Margriet Adamsdr
         van der Burch, Aechgen Adamsdr
    Zus     van der Burch, Adriaentgen Adamsdr

Media

Bijzonderheden

Kinderen:

1. Gerrit

Hij trouwde in 1602 met Dirckgen Meijnertsdr:

Bruidegom Gerrit Volckertsz Westerwold , jongeman , afkomstig uit Groeningen ,
wonend: Urselen convent , attestatie van Enkhuizen , boekbinder
Bruid Dirckgen Meijnaertsdr , Weduwe/ weduwnaar van Dirck Pietersz ,
wonend: Enkhuizen , attestatie van Enkhuizen
Plaats Delft
Datum ondertrouw 25-08-1602

"attestatie gegeven Enckhuisen Predikant Jan Bar. den 25en aug. "

Derde gebod Enkhuizen:

"2 augustus 1602
Gerrit Volckertsz van Groningen
ende
Dirckgen Meijnertsdr Enckhuijsen
het derde gebot"

Toelichting:
Ds. Jan Barentsz van Oosterwijck was predikant te Delft van 1599 tot 1609.

Uit dit huwelijk een zoon, genaamd Volckerus.

Gerrit Volckertsz Westerwolt overleed in 1617:

Overledene Gerrit Volckersz
Plaats Delft
Datum begraven 18-03-1617 (Oude Kerk)
Bouckbinder

2. Adriana

Adriana Westerwolt was gehuwd met Albertus van Oosterwijck,
predikant te Delft van 1602 tot 1616. Voor 1602 was hij predikant te
Enkhuizen van 1598 tot 1602.

Uit dit huwelijk de volgende kinderen: Volckerus en Johannis.

Albertus van Oosterwijck werd op 21 februari 1616 in Delft begraven:

Overledene Albertus van Oosterwijck
Plaats Delft
Datum begraven 21-02-1616 (Nieuwe Kerk)
Predicant

Delftse biografieën (website Archief Delft):

"Volckerus Albertusz. van Oosterwijck (1602-1675)
Volckerus (Volckert) Albertusz. (Alberti) van Oosterwijck, geb. Delft 21 augustus 1602, predikant, dichter,
vertrok als theologiestudent op 4 juli 1625 met attestatie van Leiden naar Frankrijk, predikant in de
ambassade te Venetië, te Rotterdam 1634, wonend te Rotterdam 1636, bevestigt te Delft 22 april 1640,
met emeritaat 1 februari 1671, wonend aan het Oude Delft 1675, overl. 31 december 1675, begr. Delft
(O.K.) 6 januari 1676, zoon van Albertus van Oosterwijck, predikant, en Adriana Westervolt.
Hij huwde Delft 4 november 1636 (ondertr. aldaar 11 oktober 1636) met Helena Meermans, begr. Delft
(O.K.) 4 mei 1662, dochter van Dirk Dirksz. Meerman en Dirkje Hendriksdr. van Santen."

3. Adam

Bruidegom Adam Westerwoldt , jongeman , wonend: Oude Delft
Bruid Anna van der Dussen , jongedochter , wonend: Woudrichem
Plaats Delft
Datum ondertrouw 17-12-1622

Bruidegom Adam Westerwoldt , jongeman , wonend: Oude Delft
Bruid Anna van der Dussen , jongedochter , wonend: Woudrichem , attestatie van Woudrichem 03-01
Plaats Delft
Datum trouwen 03-01-1623 (Woudrichem)
Datum ondertrouw 01-01-1623

Voor dit huwelijk werd een gedicht gemaakt:

Titel: Epithalamivm, of Brvylofs-vereeringhe: toe-ge-eygent den vroomen ende eerweerdighen bruydegom
Adam Westerwolt, ende de eerbare, en duechden-rijcke bruydt Anna vander Dvssen, wettelijck in den h. echt
versaemt in Workom, den VIII Ianuarij
Tot Leyden : By Pieter Mvller, 1623
Lengte 8 pagina's

Anna van Dussen was de dochter van Jacob van der Dussen en Johanna ten Hagen.

Kinderen uit dit huwelijk: Agatha en Jenneke.

Notariële akte Rotterdam
Aktesoort machtiging
Datum 27/10/1636
Archief ONA Rotterdam
Inventarisnummer 196
Aktenummer/Blz. 210/390
Notaris Jacob Duyfhuysen jr

Johannis van Oosterwijck, man van Hester de Meer, daarvoor weduwe van Andries de Meester,
gewezen secretaris van de Raet van Justitie van het kasteel Batavia, machtigt zijn oom Adam Westerwolt,
die nu van hier naar Oost-Indië gaat, en Pouwels Traudenius, oppercoopman in Indien,
om van Jan Barentsz Pels in Oostindië een bedrag van 2000 gld. te innen volgens obligatie d.d. 27-11-1633.

Naaste verwanten

 1. van der Burch, Adam Hendriksz
  1. Willemsdr., Ariaentgen
   1. van der Burch, IJtgen Adamsdr
   2. van der Burch, Willem Adamsz
   3. van der Burch, Catarijna Adamsdr
   4. van der Burch, Heijndrick Adamsz
   5. van der Burch, Jacob Adamsz
   6. van der Burch, Reijer Adamsz
   7. van der Burch, Margriet Adamsdr
   8. van der Burch, Aechgen Adamsdr
   9. van der Burch, Adriaentgen Adamsdr
   10. van der Burch, Marritgen Adamsdr
   11. van der Burch, Boeckel Adamsz

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwboek Delft
 2. Trouwboek Enkhuizen
 3. Digitale Arena Delft
 4. Begraafboek Delft