Kaspers, Roelf

Geboortenaam Kaspers, Roelf
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 76 jaren, 3 maanden, 1 dag

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1860-12-17 Grijpskerk, Groningen, Nederland  

Geboorte 17-12-1860 Grijpskerk
Kind: Roelf Kaspers
Geslacht: m
Vader: Hendrik Kaspers
Moeder: Henderika Melessen
Bron: Geboorteregister Grijpskerk 1860, aktenummer 69

"Geboren 's avonds te zeven uur"

1
Ouderling 1916-12-30 Grijpskerk, Groningen, Nederland  

Herverkiezing als ouderling (der Ned. Hervormde Kerk).
Zie Media/Galerij.

 
Overlijden 1937-03-18 Grijpskerk, Groningen, Nederland  

Overlijden: 18-03-1937 Grijpskerk
Overledene: Roelf Kaspers
Geslacht: m
Leeftijd: 76 jaar
Geboorteplaats: Grijpskerk
Vader: Hendrik Kaspers
Moeder: Henderika Melessen
Relatie: Trijntje Franzes Douma
Bron: Overlijdensregister Grijpskerk 1937, aktenummer 12

"Overleden namiddags zeven uur"

Tekst:

"Heden negentien maart negentienhonderd
zeven en dertig, verscheen voor mij ambtenaar
van den burgerlijke stand der gemeente Grijpskerk
Prins, Yme, oud zes en dertig jaren, agent eener
verzekering wonende te Grijpskerk, die verklaarde,
uit eigen wetenschap er van kennis te dragen, dat op
achttien Maart dezes jaars des namiddags te zeven
uur, in deze gemeente is overleden:
Kaspers, Roelf, oud zes en zeventig jaren,
zonder beroep, geboren te Grijpskerk, wonende
te Grijpskerk, weduwnaar van Douma, Trijntje
Franzes, zoon van wijlen de echtelieden:
Kaspers, Hendrik en Melessen, Henderika."

 

Ouders

Vader Kaspers, Hendrik
Moeder Melessen, Henderika
    Zus     Kaspers, Elisabeth
    Broer     Kaspers, Henderikus
         Kaspers, Roelf
    Zus     Kaspers, Catarina
    Broer     Kaspers, Ebertus
    Broer     Kaspers, Ekke
    Broer     Kaspers, Albert

Families

Getrouwd Vrouw Douma, Trijntje Franzes
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1898-05-28 Grijpskerk, Groningen, Nederland  

Huwelijk 28-05-1898 Grijpskerk

Bruidegom: Roelf Kaspers, timmerman
Geboren: Grijpskerk
Vader: Hendrik Kaspers, timmerman
Moeder: Henderika Melessen

Bruid: Trijntje Franzes Douma, dienstmeid
Geboren: Garijp
Vader: Frans Douwes Douma, arbeider
Moeder: Froukje Douwes Westra, arbeidster

Bron: Huwelijksregister Grijpskerk 1898, aktenummer 17/18
Zie Media/Galerij.

Het paar woonde in de Kreupelstraat te Grijpskerk.

2
  Kind.
 1. Kaspers, Henderika Catharina
 2. Kaspers, Frans

Media

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep Timmerman
 

Naaste verwanten

 1. Kaspers, Hendrik
  1. Melessen, Henderika
   1. Kaspers, Elisabeth
   2. Kaspers, Henderikus
   3. Kaspers, Roelf
    1. Douma, Trijntje Franzes
     1. Kaspers, Henderika Catharina
     2. Kaspers, Frans
   4. Kaspers, Catarina
   5. Kaspers, Ebertus
   6. Kaspers, Ekke
   7. Kaspers, Albert

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Geboorteregister Grijpskerk
 2. Huwelijksregister Grijpskerk