Harmens, Adriaen 1

Geboortenaam Harmens, Adriaen
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden minder dan rond 49 jaren, 3 maanden, 29 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1551    
 
Attestatie 1575-03-11 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Notaris Jacob Borgersz. Jans, Inventarisnummer 1510, Folio 3
Soort akte: attestatie
Datum akte: 11-03-1575
Adriaen Harmenssz, trommelslager, Dellft, attestant
Cornelis Joostsz, koopman, requirant en verkoper
Dirck Boelen, Delft
Jacob Janssz Seijlmaecker, zeilmaker, Delft, koper
Boudewijn Pieterssz Leuw, Haarlem, getuige
Plaats Delft, Diamant

2a
Huizenprotocol 1585 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Huizenprotocol 1585 Delft
Inventarisnr. 00731
folio 053 v2
blz. 77

" In de Pluijmpoth
Adriaen Harmensz metselaer, nu Gillis Pieters gorter bij decreet"

3
Overlijden voor 1600-04-30    
 
Begrafenis 1600-04-30 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Begraafakte Delft
datum 30-04-1600
Nieuwe Kerk
Arien Harmanssz
woonplaats Rietveld
beroep Metselaer

4
Weesakte 1600-08-06 Delft, Zuid-Holland, Nederland  

Weeskamer Delft
archiefnummer 0072
inventarisnummer 00388
folio 181, bundel 14, blz. 31
datum: 7 augustus 1600
Adriaen Harmansz.
trommelslager
adresaanduiding Pluimpot
Gielisgen Pietersdr.
kind Claes, 28 jaar, geboren rond 1572
kind Pieter, 22 jaar, geboren rond 1578
kind Maritgen, ca. 21 jaar, geboren rond 1579
kind Trijntgen, ca. 20 jaar, geboren rond 1580
kind Lijsbet, 15 jaar, geboren rond 1585
kind Harmen, 13 jaar, geboren rond 1587
kind Magdaleentgen, 10 jaar, geboren rond 1590
kind Dirck, 8 jaar, geboren rond 1592

Zie het desbetreffende document bij Media/Galerij.

5a

Families

Getrouwd Vrouw Pietersdr, Gielijsgen
  Bijz.

Begraafboek Delft:
8 juni 1594
"Een kint van Adriaens Harmensz
Int Rijetvelt"

  Kind.
 1. van Delft, Claes Adriaensz
 2. van Delft, Pieter Adriaensz
 3. van Delft, Harman Adriaens
 4. van Delft, Magdaleentgen Adriaensdr
 5. van Delft, Dirk Adriaens

Media

Bijzonderheden

Website Achter de gevels van Delft - Choorstraat 9, bakkerswinkel De Diamanten Ring:

"In 1575 verklaarde Adriaen Harmensz, de trommelslager van Delft, dat hij getuige was geweest
van de koop van een ton beschuit ten huize van Dirck Boelen ‘in De Diamant’ in de Choorstraat
door Jacob Jans Seylemacker. De verkoper van de beschuit was ene Cornelis Joostz uit het Land
van Cuyck. De Diamant was toen geen bakkerij, maar een herberg, eigendom van Dirck Boelen.
Begin mei 1584 kwam ene Balthasar Gerards daar logeren om zich toegang te kunnen verschaffen
tot het Prinsenhof onder de schuilnaam François Guyon, een protestantse edelman die uit
Frankrijk was gevlucht."

Toelichting

Het ging niet om beschuit maar om buskruit!

Zie de desbetreffende akte met transcriptie bij Galerij/Media

Naaste verwanten

  1. Harmens, Adriaen
   1. Pietersdr, Gielijsgen
    1. van Delft, Claes Adriaensz
    2. van Delft, Pieter Adriaensz
    3. van Delft, Harman Adriaens
    4. van Delft, Magdaleentgen Adriaensdr
    5. van Delft, Dirk Adriaens

Bronverwijzing

 1. Achter de gevels van Delft
 2. Digitale Arena Delft
   • Datum: 1575-03-11
   • Pagina: Inventarisnr. 1510, Folio 3, rechtsonder
 3. Huizenprotocol Delft
 4. Begraafboek Delft
 5. Weesakten Delft
   • Datum: 1600-08-07
   • Pagina: Inventarisnr. 00388, folio 181, blz. 31