Sytses, Jacob

Geboortenaam Sytses, Jacob
Geslacht mannelijk

Families

Getrouwd Vrouw Hajes, Etje
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1707-03-27 Eestrum, Groningen, Nederland  

man: Jacob Sytses afkomstig van Eestrum
vrouw: Etje Hajes afkomstig van Eestrum

Opm: Zij hebben 36 jaar samengeleefd, daar Etje
haar eerste man ("paapsch Westphelling") was
weggelopen en van wie ze sinds 30 jaar
geen bericht ontvangen heeft;
getrouwd met toestemmming van de grietman.

1
  Kind.
 1. Jacobs, Sytse

Naaste verwanten

  1. Sytses, Jacob
   1. Hajes, Etje
    1. Jacobs, Sytse

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Oostermeer en Eestrum