Liepkes, Joon

Geboortenaam Liepkes, Joon
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1697-01-17    
 
Doop 1697-01-17 Oudega, Friesland, Nederland  

Joon, zoon van Liepke Annes Hoekstra

Toelichting:
Familienaam later bijgeschreven.

1
Stemkohieren 1728 Nijega, Friesland, Nederland  

Bron: Stemkohieren
(Akte)datum: 1728
Plaats: Smallingerland
Bijzonderheden:
Locatie: Nijega
Stemnr.: 8
Aantal stemmen: 1

(o.a.)
Eigenaar Janke Wijmers
Eigenaar, met Janke wijmers, voor 1/8 van de oosterse halve plaats
Wybe Wijmers

2
1e Huwelijk 1729-12-11 Oudega, Friesland, Nederland Getrouwd met Janke Wijmers

Bron: DTB Trouwen
Soort registratie: DTB Trouwen inschrijving
(Akte)datum: 11-12-1729
Plaats: Oudega
Soort akte: eerste proclamatie
Bruidegom: Joon Liepkes wonende te Nijega
Bruid: Jancke Wymers wonende te Nijega

Kinderen, gedoopt te Oudega:

1. Wijmer, 3 september 1730

2. Aukjen, 25 januari 1733

3. Dedtje, 12 juni 1735

4. Liepke, 13 juli 1739

3
Belijdenis 1738-06-08 Nijega, Friesland, Nederland  

Den 8 sten juni 1738 is wederom het Avontmael des Heeren gehouden in Opeijnde en zijn op de belijdenisse des Geloofs tot de Gemeijnte toegevoegt:
(o.a.)
Joon Lipkis tot Nijega

4
2e Huwelijk voor 1753-08-07   Getrouwd met Janke Gabes

Kinderen, gedoopt te Oudega:

1. Janke, 7 augustus 1753, dochter van Joon Liepkes en Janke Gabes

2. Willem, 7 augustus 1753, zoon van Joon Liepkes en Janke Gabes

3.. Jelke, 24 augustus 1755, dochter van Joon Liepkes en Janke Gabes

4. Willem, 10 mei 1761, zoon van Joon Liepkes en Antje Gabes

1
Lidmaten 1755-07-06 Nijega, Friesland, Nederland  

Joon Liepkes Hoekstra
Janke Gabes zijn huijsvrouw

4
Quotisatie 1749 Nijega, Friesland, Nederland  

Bron: Quotisatie kohieren
Akte)datum: 1749
Plaats: Smallingerland
Bijzonderheden:
Locatie: het dorp Nijega
Aantal volwassenen: 4
Aantal kinderen: 3
Aanslag: £ 32:19:-
Bewoner Joon Lipkes

5

Ouders

Vader Annes, Liepke
Moeder Wymmers, Detje
         Liepkes, Joon
    Broer     Liepkes, Wijmer
    Zus     Liepkes, Gepke

Naaste verwanten

 1. Annes, Liepke
  1. Wymmers, Detje
   1. Liepkes, Wijmer
   2. Liepkes, Gepke
   3. Liepkes, Joon

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
 2. Stemkohieren Friesland
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Oudega, Nijega en Opeinde
 4. Lidmatenboek Oudega, Nijega en Opeinde
 5. Quotisatie 1749