Meijnerdts, Johannis

Geboortenaam Meijnerdts, Johannis
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Volwassendoop 1660-02-19 Oudkerk, Friesland, Nederland  

Tietjerksteradeel, dopen, doopjaar 1660
Gedoopt op belijdenis op 19 februari 1660
in Oudkerk
Dopeling: Johannes Meinderts

1
Ondertrouw 1661-03-31 Stiens, Friesland, Nederland Ondertrouwd met Doed Thomas

Leeuwarderadeel, huwelijken 1661
Vermelding: Eerste proclamatie op 31 maart 1661 in Stiens
 Bruidegom: Johannes Meinerts afkomstig van Stiens
     Bruid: Doed Thomas afkomstig van Oudkerk
Opmerking : attestatie

Vermoedelijk is dit huwelijk niet doorgegaan, want zij
trouwde in 1661 met Schelte Pijters:

Leeuwarderadeel, huwelijken 1661
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 29 november 1661 in Stiens
 Bruidegom: Schelte Pijters afkomstig van Stiens
     Bruid: Doedtie Thomassen afkomstig van Stiens

Doed Thomas werd gedoopt in 1636:
Leeuwarderadeel, dopen, doopjaar 1636
Gedoopt op 29 januari 1636 in Stiens
Dopeling: Doedtke, dochter
   Vader: Thomas Claes

2 3
Lidmaat 1670    

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1670
Johannes Meynerts
 - In april 1670 lidmaat

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Oudkerk en Roodkerk,
lidmaten 1652-1662, 1670-1716 en 1746-1850
DTB 719 blad 5

"Register der Ledematen soo de selve
bij mij AE: Broersma in de eerste visentatie
gedaen den 5,6 etc Aprilis 1670 bevonden
sijn in Oudtkerk en Roodkerk (o.a.):

Aegidius Broersma V. D. M.

Johannes Meijnerdts"

Opm:
V. D. M. - Verbi Divini Minister-
Dienaar van het Goddelijke Woord.

Aegidius Broersma werd geboren rond 1643
en is overleden op 4 oktober 1714.

De Leeuwarder Courant van 12 juli 1930 meldt over
Aegidius Broersma, dat hij in Sneek werd geboren
en in 1666 predikant werd te Lemmer, waar hij in
1670 vertrok.

Tietjerksteradeel, huwelijken 1682
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 januari 1682 in Oudkerk
 Bruidegom: AEgidius Broersma afkomstig van Oudkerk
     Bruid: Sydske Jacobs Sixtus afkomstig van Oudkerk
Opmerking : Predikant

Grafsteen in de kerk te Oudkerk:
"Anno 1714 den 14 octobris is seer christelyck inden heere
ontslapen den wel geleerde do Aegidius Broersma in syn
leven geweest bedienaer des h. evangeliums eerst in de
Lemmer en daernae tot Oudtkerk en Roodkerk oudt ontrent
71 iaer synde int 48se iaer van syn bedieninge geweest ende
ligt alhier begraven"

4 5 6
Ouderling 1692-01-01    

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1692
Johannes Meynerts
 - Op 1 januari 1692 kerkeraad
Opm. : afgaand ouderling

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Oudkerk en Roodkerk,
lidmaten 1652-1662, 1670-1716 en 1746-1850
DTB 719 blad 25

4
Overlijden 1695-09-04    

Lidmatenboek Tietjerksteradeel, 1695
Johannes Meinerts
 - Op 4 september 1695 overleden

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en
 Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. Gemeente Oudkerk en Roodkerk,
lidmaten 1652-1662, 1670-1716 en 1746-1850
DTB 719 blad 28

4

Families

Getrouwd Vrouw Jacobs, Trijntie
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1670-04-10 Oudkerk, Friesland, Nederland  

Tietjerksteradeel, huwelijken 1670
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 10 april 1670 in Oudkerk
Bruidegom: Johannes Meynerdts afkomstig van Stiens
Bruid: Trijntie Jacobs afkomstig van Stiens

6
  Kind.
 1. Johannis, Bokke

Naaste verwanten

  1. Meijnerdts, Johannis
   1. Jacobs, Trijntie
    1. Johannis, Bokke

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Oudkerk en Roodkerk
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Stiens
 3. Doopboek Hervormde gemeente Stiens
 4. Lidmatenboek Tietjerksteradeel
 5. Friezen uit vroeger eeuwen: grafschriften, rouwborden enz.
 6. Trouwregister Hervormde gemeente Oudkerk Roodkerk