van Senderen, Paulina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Geboortenaam van Senderen, Paulina
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1731-11-22    
1
Doop 1731-11-22 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Paulina, dochter van Francois van
Senderen en Anna Elisabeth Coenraads
Geertekerk
agter 't Wijst(raat)
doopboek 11, pag. 168

1
Huur woning 1753-12-17 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Kort voor het huwelijk met Paulina van Senderen
huurde Nicolaas Swagers een huis in het
Wijstraat:

Aktenummer: 159
Datum: 17-12-1753
Soort akte: Huur en verhuur
Notaris: W. J. VAN OVERMEER
Aktedatum: 17-12-1753
Personen:
Verhuurder: Arnoldus de Kruyff
Beroep: coopman in wynen
Woonplaats: Utrecht
Huurder: Nicolaas Swagers
onroerend goed: huysinge c.a.; 't Wystraat

11
Ondertrouw 1754-04-12 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Nicolaas Swagers J. M. op 't Janskerkhoft
en Paulina van Senderen J. D. op de Nieuwe Gragt

1754 den 30 April in de Catrijne Kerk get.
door M. D. Römer

Nicolaas Swagers was gedoopt op 14 september 1721
te Utrecht in de Catharijne kerk:

"Nicolaas, Soon van Jan Swagers en Maria Faber
op de o: gragt ontrent d' Garenbrugh"

12
Huwelijk 1754-04-30 Utrecht, Utrecht, Nederland Getrouwd met Nicolaas Swagers

Nicolaas Swagers en Paulina van Senderen

Nicolaas Swagers was de zoon van Johannes Swagers,
mr. koperslager te Utrecht, en Maria Faber.
Nicolaas Swagers was koopman te Utrecht.

Nicolaas Swagers was gedoopt op 14 september 1721
te Utrecht in de Catharijne kerk:

"Nicolaas, Soon van Jan Swagers en Maria Faber
op de o: gragt ontrent d' Garenbrugh"

12 13 1
Overlijden voor 1812-11-29    

Nicolaas Swagers is overleden op 29 november 1812
te Utrecht. Een gedeelte van de overlijdensakte luidt:

"Abraham Rudolph Swagers, winkelier oud 40 jaar,
woonende int Weijstraat wijk B Nr. 135 en Anthonie
Sebé, winkelier oud 51 jaar, woonende mede aldaar,
welke mij verklaard hebben, dat NICOLAAS SWAGERS,
Kleermaker, geboren te Utrecht, weduwnaar van
Pauliena van Senderen, vader van de eerste comparant,
overleden is op den 29 deeser loopende maand
des nanoens ten twee uur in de ouderdom van 91 jaar
ten huize van de eerste comparant"

Overlijdensakte Utrecht, 30 november 1812,
Aktenummer: 1140

3

Ouders

Vader van Senderen, Francois
Moeder Coenraats, Anna Elisabeth
    Zus     van Senderen, Hillegonda
    Zus     van Senderen, Anna Elizabeth
         van Senderen, Paulina
    Broer     van Senderen, Paulus Coenradus
    Zus     van Senderen, Cornelia

Media

Bijzonderheden

Kinderen van Nicolaas Swagers en Paulina van Senderen, gedoopt te Utrecht:

1. Francois, gedoopt op 1 september 1756 in de Doms kerk,
zoon van Nicolaas Swagers en Paulina van Senderen,
Echtelieden en Lidmaten
- int Wijsstraat

Francois Swagers trouwde met Elisabeth Genevieve Merij. Er waren twee kinderen
Charles, geboren in 1792, en Caroline, geboren op 28 augustus 1808 te Parijs.
Misschien zijn Elisabeth Pauline Swagers, getrouwd met Eloy Jean Garnier,
en Jean Swagers, getrouwd met Joséphine Coudel, ook kinderen uit dit huwelijk.

Francois Swagers is overleden op 25 juni 1836 te Parijs:

Overlijdensakte Utrecht, 31 oktober 1839,
Aktenummer: 1092

"Francois Swagers, Kunstschilder, geboren te Utrecht,
gehuwd met Elisabeth Genevieve Merij, overleden
te Parijs den 25 Junij 1836 in den ouderdom van
80 jaren blijkens ingekomen extract uit het overlijdensregister
van het vijfde arrondissement aldaar"

Elisabeth Swagers- Méri is overleden op 11/12 juni 1837 te Parijs.

2. Johannes, gedoopt op 9 april 1758 in de Catharina kerk,
zoon van Nicolaas Zwagers en Poulina van Senderen
Echtelieden en Lidmaten
- in 't Wijsstraat

Johannes Swagers ging op vrijdag 2 februari 1787 te Utrecht in ondertrouw:

"Johannes Swagers J.M. in het Wijstraat
Catharina Willemina Coenraads J.D. in de
Jufferstraat"

Vervolgens trouwde hij met haar op 20 februari 1787 te Utrecht:

"20 feb. 1787 getroud in de Cath(arina) kerk
door Jac. Hinlopen
Johannes Swagers J.m
En
Catharina Willemina Coenraads J.d"

Catharina Wilhelmina Coenraads was gedoopt op 14 februari 1762 in de Catharina kerk:

"Catrijna Willemina dochter van Cornelius Coenraats en
Maria van Bentum Echtelieden en Lidmaten wonende
in de Jufferstraat bij de Witte Vrou poort"

Johannes Swagers is op 8 juli 1803 te Utrecht overleden:

"Geertekerk, Steegman, 8 juli 1803
Johannes Swagers, op de oude gracht bij de volderbrug,
laat na zijn vrouw, en minderjarige kinderen, bijgezet
met de baar f 4.-.-."

Opmerking:
Steegman - Jan Steegman, groefbidder (aanspreker)

Bij het huwelijk van hun dochter Paulina in 1821 werd gemeld, dat uit het begraafregister
van de Geerte kerk te Utrecht was gebleken, dat Johannes Zwagers ("Jan Zwagers")
op 12 juli 1803 aldaar was begraven.

Catharina Wilhelmina Coenraats is overleden op 30 augustus 1832 te Utrecht.
Overlijdensakte Utrecht
Aktedatum: 31 augustus 1832
Aktenummer: 987
"Catharina Wilhelmina Coenraats, buiten beroep, geboren
te Utrecht, wonende aldaar in het Weijsstraat wijk B no 157,
weduwe van Johannes Swagers, de namen van wijlen harer
ouders onbekend, overleden ten hare huize den 30 augustus 1832,
des morgens ten acht uren, in den ouderdom van 70 jaren,
de overledene heeft kinderen nagelaten"

3. Nicolaas Poulus, gedoopt op 26 oktober 1760 in de Jacobi kerk,
zoon van Nicolaas Swagers en Parwelina van Senderen,
Echtelieden en Lidmaten en tot Peteres
Elizabeth Casiera Siolie

Opmerking:
Elisabeth Clasina Siolie was de dochter van Jan Siolie en
Geertruyd Swagers, een tante van Nicolaas Swagers.

4. Poulus Coenraads, gedoopt op 7 juli 1762 in de Dom Kerk,
zoon van Nicolaas Swagers en Poulina van Zenderen,
Echtelieden en Lidmaten

Paulus Coenradus Swagers trouwde in 1792 te Utrecht:

Ondertrouw:
"Vrijdag den 16 Maart 1792
Paulus Coenradus Swagers J. M. Int Wijsstraat
En
Aletta Adriana Roek J. D. mede aldaar"

"3 April getrouwd in de Cath. kerk door Wolterbeek
Paulus Coenradus Swagers J. M.
En
Aletta Adriana Roek J. D."

Op 3 mei 1815 was Paulus Swagers, oud 50 jaren, zilversmit, te 's-Gravenhage getuige
bij het huwelijk van David Hartman en Maria Dorothea Sprenger.

Op 8 oktober 1817 is zijn dochter Willemina Johanna Swagers te Rhenen overleden.
Paulus Coenradus Swagers woonde toen in 's-Gravenhage.
Overlijdensakte Rhenen
Aktedatum: 8 oktober 1817
Aktenummer: 44

"Willemina Johanna Swagers, oud een en een half jaar,
waarvan de ouders zijn Poulus Coenradus Swagers
en Aletta Adriana Roeck, Egtelieden, wonende te S Hage
en in deese Gemeente, is overleden in het Huis No. 213
op 8 Oktober 1817 des voormiddags ten tien uuren"

Paulus Coenradus Swagers is op 10 augustus 1820 te 's-Gravenhage overleden:
Overlijdensakte 's-Gravenhage
Aktedatum: 12 augustus 1820
Aktenummer: 744

"Paulus Coenradus Swagers, vergulder, gewoond
hebbende alhier wijk E 208, is overleden op den
10 dezer des avonds te tien ure in den ouderdom
van 46 jaren, geboren te Utrecht, getrouwd met
Maria van den Berg, zijnde de ouders onbekend
doch beiden overleden"

Opmerking: De aangegeven leeftijd klopt niet. Hij was 58 jaar oud. Blijkbaar leefde
hij gescheiden van Aletta Adriana Roek en was hij opnieuw getrouwd (?) met
Maria van den Berg.
Aletta Adriana Roeck is overleden op 21 februari 1858 te Amerongen, 83 jaar oud,
vroedvrouw, weduwe van Paulus Coenradus Swagers, dochter van Hendrikus Roeck
en Aletta Adriana Ceenus.
Opmerking:
Aletta Adriana Ceenus is Aletta Adriana van Seenus, zuster van chirurgijn
Benjamin van Seenus, die met Catharina Henrietta Wilders was getrouwd.
Catharina Henrietta Wilders, dochter van Anthonij Wilders en Hillegonda van Senderen,
was een nicht van Paulus Coenradus Swager

5. Daniel, gedoopt op 4 september 1764 in de Catharina kerk,
zoon van Nicolaas Swagers en Pouwelina van Senderen
Echtelieden en Lidmaten
- int Wijsstraat

Daniel Swagers ging op 29 december 1786 te Utrecht in ondertrouw:

"Daniel Swagers J.M. in het Wijsstraat
en
Petronella Salgues J.D. in de Schalke steeg"

Zij trouwden op 16 januari 1787 te Utrecht:

"16 Jan. 1787 getroud in de Catharine kerk door
Do. Mensinga te Blauwcapel Q. T. J. A. Blank

Daniel Swagers J. M.
En
Pieternella Salgiris J. D. "

Opmerking:
Q. T. - quod testor - wat ik getuig
Johannes Abraham Blank, predikant te Utrecht, werd op 4 oktober 1787
wegens "oproerig en slegt gedrag" afgezet.
Blauwcapel - dorpje in de gemeente Maartensdijk ten noorden van Utrecht

Later trouwde Daniel Swagers met Willemina van der Wald. Hun dochter
Klasina Paulina overleed te 's-Gravenhage op driejarige leeftijd op
10 september 1812. Vader Daniel Swagers was toen 48 jaar oud en
beeldhouwer van beroep.
Overlijdensakte 's-Gravenhage
Aktedatum: 10 september 1812
Aktenummer: 1001
Gedeelte akte:

"Acte de decès d'un enfant nommé Klasina Paulina Swagers
agée de trois ans néé en cette ville decedé le dix Septembre
mil huit cent douze d'huit heures des matins fille de Daniel Swagers,
agé de quarante huit ans, sculpteur, demeurant en cette ville
sexion L 89 et de Willemina van der Wald son épouse"

Pieternella Zalgeus, de eerste vrouw van Daniel Swagers overleed op
5 april 1822 te Utrecht.
Overlijdensakte Utrecht
Aktedatum: 6 april 1822
Aktenummer: 255
"Pieternella Zalgeus, Naaister, overleden den 5 April ten 4 ure
des morgens, oud 66 jaren, geboren te Utrecht, wonende buiten
de Weerd Poort wijk M. No 311, aldaar overleden, gesepareerde
Huisvrouw van Daniel Zwagers, dochter van wijlen Antonie Zalgeus
en wijle Maria van der Linden"

Op 4 februari 1839 overleed Wilhelmina van der Wald te Utrecht.
Overlijdensakte Utrecht
Aktedatum: 7 februari 1839
Aktenummer: 141
"Wilhelmina van der Wald, geboren te Cleef, wonende alhier
op het Springweg wijk B No 905, huisvrouw van Daniel Zwagers,
beeldhouwer, dochter van wijlen Pieter van der Wald en van
wijlen Marianne Blanchee, overleden in het ziekenhuis staande
in de Jufferstraat den 4 februari des middags ten twaalf ure"

Daniel Swagers is op 30 januari 1854 te Utrecht overleden:
Overlijdensakte Utrecht
Aktedatum: 1 februari 1854
Aktenummer: 141
"Daniel Swagers, onder beroep, geboren te Utrecht,
wonende alhier, in de Putsteeg E 161, weduwenaar van
Wilhelmina van de Wald, zoon van wijlen Nicolaas Swagers
en wijle Pouwelina van Senderen
- des avonds te tien ure, in den ouderdom van negenentachtig jaren"

6. Abraham Rudolf, gedoopt op 28 mei 1772 in de Geerte kerk,
zoon van Nicolaas Swagers en Douwelina van Senderen
Echtelieden en Lidmaten

Abraham Rudolf Swagers trouwde in 1793 te Utrecht:

Ondertrouw
"Vrijdag den 15e Maart 1793
Abraham Rudolf Zwagers J. M. in 't Wijstraat
En
Petronella van Dalen J. D. in de donkere gaardt"

"1 April 1793 getrouwd in den Nicol. Kerk
door D. Colenbrander
Abraham Rudolf Zwagers J. M.
En
Petronella van Dalen J. D. "

Abraham Rudolph Swagers is op 15 september 1832 te Utrecht overleden.
Overlijdensakte Utrecht
Aktedatum: 15 september 1832
Aktenummer: 1135
"Abraham Rudolph Swagers, Kleermaker, geboren te
Utrecht, wonende aldaar in het Wijsstraat Wijk B No 136,
gehuwd aan Petronella van Dalen, zoon van wijlen Nicolaas
Paulus Swagers en wijle Paulina van Senderen, overleden
ten zijne huize op heden des morgens ten acht uren,
in den ouderdom van 61 jaren, de overledene heeft kinderen
nagelaten"

Petronella van Dalen overleed op 15 januari 1838 te Utrecht.
Overlijdensakte Utrecht
Aktedatum: 17 januari 1838
Aktenummer: 85
"Petronella van Dalen, zonder beroep, geboren te
Nederlangbroek, wonende alhier in de Nicolaisteeg
Wijk B No 224, Weduwe van Abraham Rudolf Swagers,
dochter van wijlen Jan van Dalen en wijle Maria de Wit,
overleden ten hare huize den 15e dezer maand des morgens
ten zes uren, in den ouderdom van 66 jaren, de overledene
heeft kinderen nagelaten"

7. Anna Elisabeth, gedoopt op 26 februari 1775 in de Dom Kerk,
dochter van Nicolaas Swagers en Douwelina van Senderen
Echtelieden en Lidmaten

Anna Elisabeth Swagers trouwde in 1794 te Utrecht:

Ondertrouw
"Vrijdag den 7e November 1794
Philip Carel Fröelich J. M.
En
Anna Elisabeth Swagers J. D.
Nader bewijs van Bruidegoms ouders (doorgestreept)
De Bruidegom Roomsch is de Resol: voorgelezen en
heeft beloofd dezelve te zulle nakomen.
Recht van inwoning voor 't 3e gebod (doorgestreept)"

"25 Nov. 1794 Getr. in de Cath. kerk
door J. Heringa
Philip Carel Fröelich J. M.
En
Anna Elisabeth Swagers J. D. "

Naaste verwanten

 1. van Senderen, Francois
  1. Coenraats, Anna Elisabeth
   1. van Senderen, Hillegonda
   2. van Senderen, Anna Elizabeth
   3. van Senderen, Paulina
   4. van Senderen, Paulus Coenradus
   5. van Senderen, Cornelia

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Utrecht (gereformeerd)
 2. http://search.ancestry.com/
 3. Overlijdensakte Utrecht
 4. Trouwboek Utrecht (gereformeerd)
 5. Begraven/overlijden Utrecht voor 1811
 6. Overzicht groefbidders Utrecht
 7. Huwelijksakte Utrecht
 8. Jacques Alexandre de Chalmot: Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen: in de maand september MDCCLXXXVII en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen ... (Goo
 9. Huwelijksakte 's-Gravenhage
 10. Overlijdensakte 's-Gravenhage
 11. Notariële akten Utrecht
 12. Trouwboek Utrecht
 13. Kwartierstaat van Allan-Casper Swagers