van der Meer, Jan Hendriks 1a 2

Geboortenaam van der Meer, Jan Hendriks
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 47 jaren, 29 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1801-03-20 Stavoren, Friesland, Nederland  
1b
Huwelijk 1821-08-16   Getrouwd met Jeltje Siebes de Boer

Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd, 1821
Man   : Jan Hendriks van der Meer, oud 20 jaar,
geboren te Stavoren
Ouders: Hendrik Arjens van der Meer en Zwaantje Jans
Vrouw : Jeltje Siebes de Boer, oud 25 jaar, geboren te Lemmer,
gemeente Lemsterland
Ouders: Siebe Jelles de Boer en Grietje Wybrands
Datum : 16 augustus 1821, akte nr. 12

"Jan Hendriks van der Meer, oud 20 Jaren, geboren
onder het behoor van de Stad Stavoren, van bedrijf
boereknegt, wonende te Warns, minderjarige Zoon
van Hendrik Arjens van der Meer van bedrijf boer
en van Zwaantje Jans Echtelieden te Molkwerum
en aldaar overleden"

"En Jeltje Siebes de Boer oud 25 Jaren, geboren in de
Lemmer, van bedrijf Dienstmeid, wonende te Molkwerum,
meerderjarige Dochter van Siebe Jelles de Boer
van bedrijf boer, en van Grietje Wijbrands Echtelieden,
wonende aan de Westkant van de Lemmer"

Jeltje Siebes de Boer werd geboren in 1796:

Lemsterland, dopen, geboortejaar 1796, doopjaar 1796
Dopeling: Jeltje
Geboren op 6 mei 1796 in Lemmer
Gedoopt op 22 mei 1796 in Lemmer, Follega, Eesterga
Kind van Siebe Jolles en Grietje Wybrands

Jeltje Siebes de Boer is overleden op 30 juni 1832
te Molkwerum, 37 jaar oud, echtgenoote van Jan Hendriks
van der Meer, arbeider, al nog te Molkwerum
woonachtig.
Aangever was o.a. Douwe Hendriks van der Meer,
oud 33 jaren, arbeider, te Molkwerum woonachtig.
Hij verklaarde niet te kunnen schrijven.

3 4 5
Belijdenis 1829-06-08 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Den 8 Junij 1829 zijn als leden aangenomen
en als zoodanig in de kerk bevestigd
(o.a.)
Jan Hinderiks van der Meer (overleden)
Jeltje Siebes de Boer (overleden)

6
Overlijden 1848-04-18 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Overlijdensakte Hemeler Oldeferd
Aktenr. 53
Aktedatum: 18 april 1848

"Jan Hendriks van der Meer, geboren en als arbeider gewoond hebbende te Molkwerum, oud 47 jaren, weduwenaar van Jeltje Sijbes de Boer in leven zonder beroep gewoond hebbende en overleden te Molkwerum, zoon van Hendriks Arjens van der Meer en Zwaantje Jans, in tijden echtelieden gewoond hebbende en overleden te Molkwerum,
- op 18 april 1848 des morgens ten Een ure te Molkwerum overleden"

5 7

Ouders

Vader van der Meer, Hendrik Arjens
Moeder Jans, Swaantje
    Zus     van der Meer, Anna Hendriks
    Broer     van der Meer, Douwe Hendriks
         van der Meer, Jan Hendriks

Bijzonderheden

De huwelijksbijlagen bij het huwelijk van Jan Hendriks van der Meer
bevat een verklaring van de Nationale Militie:

"De Gouverneur van de Provincie Vriesland verklaart dat
Jan Hendriks van der Meer,
geboren te Stavoren den 20 maart 1801
van beroep Boer,
zoon van Hendrik Arjens en van Zwaantje de Vlugte
Beiden overleden
voor de Nationale Militie is ingeschreven .
Loting nr. 22.
Geenen dienst tot heden"

Opmerking:
Opvallend is dat de moeder van Jan Hendrik van der Meer
hier Zwaantje de Vlugte wordt genoemd.
Haar moeder Anna Daniëls had bij haar overlijden de
achternaam De Vlugt.

Kinderen van Jan en Jeltje waren:

1. Zwaantje, geboren 7 oktober 1821 te Molkwerum,
dochter van Jan Hendriks van der Meer, oud 20 jaren,
van bedrijf Arbeider, en Jeltje Siebes de Boer
Getuigen:
Sipke Klaas Tjessema, oud 42 jaren, van bedrijf Wolkammersknecht, wonende te Koudum
Arjen Jans van der Meer, oud 25 jaren, van bedrijf Boer, wonende onder Molkwerum

Opmerking: Sipke Tjessema was gehuwd met Anna Daniëls, grootmoeder
van Jan Hendriks van der Meer.
Arjen Jans van der Meer was de neef van Jan Hendriks van der Meer.

2. Grietje, geboren 28 september 1823 te Molkwerum
vader Arbeider
Getuigen:
Sipke Tjessema
Folkert Ottes Folkesma, oud 40 jaren, van bedrijf Boer, wonende
onder Molkwerum. Hij was eerst gehuwd met Meintje Jans van der Meer,
nicht van Jan Hendriks van der Meer.
Na haar overlijden trouwde hij met Sibbel Lieuwes Woudstra.

3. Hendrikje, geboren 23 september 1826 te Molkwerum,
vader Werkman
Getuige (o.a.):
Sipke Klazes Tjessema

4. Siebe, geboren 5 juni 1826 te Molkwerum,
vader Arbeider
Getuige (o.a.):
Sipke Klazes Tjissema

5. Bauke, geboren 30 maart 1831 te Molkwerum,
vader Arbeider
Getuige (o.a.):
Sipke Klazes Tjissema

Naaste verwanten

 1. van der Meer, Hendrik Arjens
  1. Jans, Swaantje
   1. van der Meer, Anna Hendriks
   2. van der Meer, Douwe Hendriks
   3. van der Meer, Jan Hendriks

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Huwelijksbijlagen Hemelumer Oldeferd
   • Datum: 1821-08-16
   • Pagina: Aktenr. 12
   • Datum: 1821-08-16
   • Pagina: Aktenr. 12
 2. Geboorteakte Hemelumer Oldeferd
 3. Huwelijksakte Hemelumer Oldeferd
 4. Doopboek Hervormde gemeente Lemmer Follega Eesterga
 5. Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
 6. Lidmatenboek Molkwerum (Nederlands Hervormd)
 7. Memories van Successie Friesland