Gravius, Johannes Martens 1

Geboortenaam Gravius, Johannes Martens
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Inschrijving als advocaat in Friesland 1649-07-14    

1649 07 14 Dr. Gravius, Joannes; landsfiscaal; overleden 7 februari 1657

2
Huwelijk 1651-03-12 Leeuwarden, Friesland, Nederland Getrouwd met Anna Beijlanus

Leeuwarden, huwelijken 1651
Vermelding: Ondertrouw op 26 februari 1651
Man       : Johan Gravius afkomstig van Leeuwarden
Vrouw     : Anna Beijlanus afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : hij is advocaat voor het Hof van Friesland

"Dr. Johannes Gravius Advocat voor den
Hove van Frieslant ende
Anna Beijlanus, beijde wonende
binnen Leeuwerden, sijn de huwelijx
proclamatien vergunt"

Leeuwarden, huwelijken 1651
Vermelding: Attestatie afgegeven op 12 maart 1651
Man       : Johan Gravius afkomstig van Leeuwarden
Vrouw     : Anna Beijlanus afkomstig van Leeuwarden

Anna Beijlanus was Antje Hendricksdr. Beylanus,
waarschijnlijk een dochter van Henricus Beilanus, predikant
te Franeker, en Geertie Versevelt.
Henricus Beilanus was in 1582 geboren te Beilen (!),
overleden te Franeker op 25 september 1635.
Hij was predikant te Blokzijl van 1602-1605, daarna tot zijn dood
te Franeker.

Naamlijst van predikanten te Franeker:

"1605 - Henricus Beylanus, van Beylen in Drenthe geboortig,
wierd te Blokzijl 1602, en hier 1605 beroepen, was 1623 Lid der Synode
te Franeker, 1626 Deputatus Synodi, en ook 1635 daartoe verkozen:
dog den 25 sept. desselfen Jaars overleden. Deze heeft in de
Pastorije huisinge gewoont".

Hij noemde zich Henricus Beylanus - zoodoende had zijn naam toch
eenen latijnschen, naar de mening dier dagen eenen geleerden klank.

Van hem is de zinspreuk:
"disce vivere disce mori" (2 mei 1607)
leer te leven leer te sterven

3 4 5 6
Belijdenis 1652-08-06 Leeuwarden, Friesland, Nederland  

Joannes Gravius, doctor

7
Overlijden 1657-02-20    
1

Ouders

Vader Gravius, Martinus Johannis
Moeder van Oss, Geeske Rijcx
    Zus     Gravius, Agniet Martensdr
    Zus     Gravius, Antje
         Gravius, Johannes Martens
    Zus     Gravius, Berber Martens

Bijzonderheden

Gegevens Friese studenten ca. 1380-1650

1: 01145 2: Franeker
3: Gravius
4: Johannes 8: Frisius 9: 30/05/1645
10: Phil 12: AAF no 4337
13: Geyske van Os
14: Martinus Gravius
15: grietman
16: Anna Hendriksdr Beilanus (1651)
18: 1649 advocaat Hof 1651-1657 advocaat fiscaal
landschap 19: 1657 febr 20: 1649 12/7 Dr iur (PAF 30)
21: Dr 22: RAF Hof van Fr MMM f 11,
Statenarch M 11b 259, FG 970

Naaste verwanten

 1. Gravius, Martinus Johannis
  1. van Oss, Geeske Rijcx
   1. Gravius, Agniet Martensdr
   2. Gravius, Johannes Martens
   3. Gravius, Antje
   4. Gravius, Berber Martens

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Samme Zijlstra: Het geleerde Friesland - een mythe? Universiteit en maatschappij in Friesland en Stad en Lande, studenten ca. 1380-1650
 2. Naamlijst advocaten Friesland 1577-1849
 3. Trouwregister Gerecht Leeuwarden
 4. Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden
 5. P.J. Blok en P.C. Molhuysen: Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek
 6. Ausonius Greydanus, predikant te Pietersbierum: Naamlijst der predikanten die zedert de herforming gedient hebben in de Classis van Franeker (1761)
 7. Lidmaten Leeuwarden