Douma, Gaatze

Geboortenaam Douma, Gaatze
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1881-07-10 Stroobos, Friesland, Nederland  

Geboorteakte Achtkarspelen, 1881
Aangiftedatum 11 juli 1881, akte nr. 138
Gaatze Douma, geboren 10 juli 1881
Zoon van Frans Douwes Douma en Froukje Douwes Westra

Tekst:

In het jaar een duizend achthonderd een en tachtig
den elfden dag der maand Julij, is voor ons ondergeteekende,
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der Gemeente
Achtkarspelen, provincie Friesland gecompareerd:
Frans Douwes Douma oud zesendertig jaren, van beroep
Olieslagersknecht wonende te Friesch Stroobos, welke
ons verklaarde, dat op den tienden dezer maand Julij
des voormiddags ten elf ure, te Friesch Stroobos, een
kind van het mannelijk geslacht is geboren uit hem
aangever en deszelfs huisvrouw Froukje Douwes Westra,
zonder beroep, wonende aldaar, aan welk kind hij
verklaarde de voornaam te geven van Gaatze.

1
Huwelijk 1906-05-31 Groningen, Groningen, Nederland Getrouwd met Wibbina Kuipers

Huwelijk 31-05-1906   Groningen
 
Bruidegom Gaatze Douma, schoenmaker
Geboren Friesch Stroobos gem. Achtkarspelen
Vader Frans Douwes Douma, lijstenmaker
Moeder Froukje Douwes Westra
 
Bruid Wibbina Kuipers
Geboren Bierum
Vader Jan Kuipers
Moeder Jantje de Boer
 
Bron Huwelijksregister Groningen 1906
Aktenummer 234

2

Ouders

Vader Douma, Frans Douwes
Moeder Westra, Froukje Douwes
    Broer     Douma, Douwe Franzes
    Zus     Douma, Trijntje Franzes
    Zus     Douma, Aukje Franzes
         Douma, Gaatze

Naaste verwanten

 1. Douma, Frans Douwes
  1. Westra, Froukje Douwes
   1. Douma, Douwe Franzes
   2. Douma, Trijntje Franzes
   3. Douma, Aukje Franzes
   4. Douma, Gaatze

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Geboorteakte Achtkarspelen
 2. Huwelijksregister Groningen