Heijt, Jacobus Machielse 1 2 3 4 5 6 7 8

Geboortenaam Heijt, Jacobus Machielse
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden 62 jaren, 3 maanden, 23 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1785-07-21 Westkapelle, Zeeland, Nederland  
8
Doop 1785-07-24 Westkapelle, Zeeland, Nederland  

Tot de huwelijksbijlagen van zijn huwelijk in 1812
behoorde het volgende extract:

"Extract du Registre des Naissances
de la Commune de Westcappelle (Dedans):

Geboren den 21 Julij van het Jaar 1785
en gedoopt den 24ste Dito

Jacob

vader: Michiel Heit
Moeder: Willemina de Witte
getuige Neeltje Leunisse"

Opmerking:
Neeltje Leunisse was gehuwd met Jacobus
Pieterse de Witte. Zij was vermoedelijk de dochter
van Pieter leunis Roelse.

9a
1e Huwelijk 1812-09-09 Zoutelande, Zeeland, Nederland Getrouwd met Suzanna van Hulle

Gemeente : Zoutelande
Aktenummer : 5
Aktedatum : 09-09-1812
BRUIDEGOM : Jakob Heit
Leeftijd : 27 jaar
Geboortedatum : 21-07-1785
Geboorteplaats : Westkapelle
BRUID : Suzanna van Hulle
Leeftijd : 19 jaar
Geboortedatum : 04-08-1793
Geboorteplaats : Zoutelande
VADER BRUIDEGOM : Machiel Heit
Beroep : Mr.paardendoctor
MOEDER BRUIDEGOM : Willemina de Witte
VADER BRUID : Samuel van Hulle
Beroep : Landmansarbeider
MOEDER BRUID : Willemina den Hengst

Suzanna van Hulle was gedoopt op 11 augustus 1793
te Zoutelande, getuigen Susanna Janse Brasser en
Jan den Hengst.
Opmerking:
De getuigen waren de ouders van Willemina den Hengst.

Susanna van Hulle is op 20 juni 1826 te Veenhuizen (Norg)
overleden, ruim 32 jaar oud:

Norg, overlijdensakte, 20 juni 1826, aktenr. 91
Overledene: Susanna Aulle, geboren te Zoutelande op 04-08-1793;
beroep: arbeidster; overleden te Veenhuizen (Norg) op 20-06-1826;
oud: 32 jaren, dochter van Samuel van Aulle en Wilmina de Hengst.
Gehuwd geweest met Jacob Heidt, in leven.

"Susanna Aulle, Ehevrouw van Jacob Heidt, arbeiders, wonende in
het tweede Etablissement der Maatschappij van Weldadigheid
te Veenhuizen binnen de gemeente Norg"

1 8 9b
Overlijden 1847-11-13 Veenhuizen, Drenthe, Nederland  

Norg, overlijdensakte, 14 november 1847, aktenr. 751
Overledene: Jacobus Heidt, geboren te West Capel (Zeeland) op 21-07-1785;
beroep: veearts; overleden te Veenhuizen (Norg) op 13-11-1847; oud: 62 jaren,
zoon van Machiel Heidt en Wilhelmina van Hullen.
Gehuwd geweest met Margaretha Friso, in leven.
NB. voorm. woonpl. Middelburg.

Aangevers:

"Jan Danens, oud 63 jaar en Jan Abraham Keiner, oud 33 jaar,
beide zaalopzieners en woonachtig aan het derde gesticht te
Veenhuizen gemeente Norg, geen bloed- of aanverwanten
van den overledene"

"Jacobus Heidt, geboren te West Capel, provincie Zeeland,
den 21 Juli 1785, oud 62 jaar, Veearts, laatst woonachtig
te Middelburg, provincie Zeeland, echtgenoot van
Margaretha Friso zonder beroep wonende te Veenhuizen
zoon van wijlen Machiel Heidt en van wijlen Wilhelmina
van Hullen, is overleden aan het derde gesticht te
Veenhuizen, gemeente Norg, op Zaterdag den 13 dezer
maand des morgens te vijf uur"

Opmerking:
Wilhelmina van Hullen = Wilhelmina de Witte

8

Ouders

Vader Heijt, Machiel
Moeder de Witte, Willemina Pieterse
    Zus     Heijt, Catharina Machielse
    Broer     Heijt, Pieter Machielse
    Broer     Heijt, Machiel Machielse
    Zus     Heijt, Cornelia Machielse
         Heijt, Jacobus Machielse
    Broer     Heijt, Lein Machielse
    Broer     Heijt, Gillis Machielse
    Broer     Heijt, Johannes Machielse
    Broer     Heijt, Willem Machielse
    Zus     Heijt, Catharina Maria Machielse
    Zus     Heijt, Catharina Maria Machielse
    Zus     Heijt, Maria Machielse
    Zus     Heijt, Maria Machielse
    Broer     Heijt, Johannis Machielse
    Broer     Heijt, Johannis Machielse

Families

Getrouwd Vrouw Friso, Margaretha Simens
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1827-10-13 Norg, Drenthe, Nederland  

Norg, huwelijksakte, 13 oktober 1827, aktenr. 9
Bruidegom: Jacob Heijt, geboren te Westkapelle (Zeeland) op 21-07-1785;
oud: 42 jaren; beroep: veearts; weduwnaar van Susanna Aulle,
zoon van Machiel Heijt, beroep: zonder, en Willemina de Witte, beroep: zonder.
Bruid: Grietje Simens Vrieso, geboren te Zuidhorn op 28-02-1805; oud: 22 jaren;
beroep: zonder, dochter van Simen Jans Vrieso, beroep: landbouwer,
en Grietje Harms de Ruiter, beroep: landbouwer.

10
  Kind.
 1. Heijt, Machiel
 2. Heijt, Margaretha
 3. Heijt, Simon
 4. Heijt, Wilhelmina
 5. Heijt, Willem
 6. Heijt, Hermanna
 7. Heijt, Jacob
 8. Heijt, Dingenis

Media

Bijzonderheden

Gedeelte huwelijksakte van Jacobus Machiele Heit en Susanna van Hulle, 9 september 1812:

"Jakob Heit oud 27 Jaren meerderjarig Jongman geboortig te Westkappelle,
Sergeant van den Kannonniers Kustbewaarders gestationeerd te Westkappelle,
Zoon van Machiel Heit, Mr. Paarden doctor en vrou Willemina de Witte,
beide wonende te Westkappelle ten dezen Prezent en het voorschreven Huwelijk
consenterende
en
Suzanna van Hulle, oud 19 Jaren, geboortig te Zoutelande, minderjarige dochter van
Samuel van Hulle, in leven landmansarbeider gewoond hebbende en overleden te
Zoutelande den 14 Junij 1797 en Willemina den Hengst tans in huwelijk met Dingenis
de Witte, Winkelier, beide wonende te Zoutelande, ten dezen Prezent en het voorschreven
huwelijk consenterende"

De gehele akte is te zien in de Galerij, evenals de toestemming voor dit huwelijk door de
bestuursraad van de 118e compagnie der Kanonniers der Kustwacht, gestationeerd te
Westkapelle-buiten.

Getuigen bij het huwelijk waren:

1. Pieter Heijt, oud 31 Jaren, Kleedermaker

2. Willem M. Heijt, oud 21 jaren, Paardedoctorsknecht
Beiden broeders van de bruidegom

3. Dingenis de Witte, oud 39 Jaren, Winkelier en
aangetrouwde vader van de bruid.

4. Samuel de Witte, oud 39 jaren, Landmansarbeider en
aangehuwde Oom van de bruid.

Samuel van Hullen, vader van Suzanna, was overleden te Zoutelande
op 14 juni 1797 en zijn weduwe Willemina van Hengst trouwde
daarna met Dingenis Daniels de Witte op 4 juli 1801 te Zoutelande.

Dingenis Daniels de Witte was de broer van Jozina Daniels de Witte,
getrouwd met Samuel Louwrens (Leijnse) de Witte, de vierde getuige.

Kind van Susanna van Hulle:

Willemina, geboren 14 februari 1812 te Zoutelande,
dochter van Susanna van Hulle, ongehuwd dogter woonende
te Zoutelande,
Aangever was Dingenis Danielse de Witte, oud 39 jaren, wonende te Zoutelande.
Hij gaf het kind van zijn schoondochter Susanna van Hulle aan.

Opmerking:
Het was niet zijn schoondochter, maar zijn stiefdochter!

Willemina bleef de achternaam "van Hulle" voeren.
Zij overleed op 23 juli 1836 te Zoutelande.

Kinderen van Jacobus Heijt en Susanna van Hulle waren:

1. Machiel, geboren 22 juli 1813 te Zoutelande,
zoon van Jakob Machielse Heit, Sergeant Cannonier Kustbewaarder
gestationeerd te Westkappelle en Suzanna van Hulle

Getuige (o.a.):
Dingenis de Witte, oud 40 Jaren, Visscher

Ma(s)chiel is op 7 augustus 1813 te Westkapelle-Binnen
overleden, 15 dagen oud.

2. Dingenis, geboren 19 mei 1815 te Zoutelande,
zoon van Suzanna van Hulle, Particuliere, wonende te Zoutelnade
en van Jakob Heijt, Bombardier bij het Vijfde Battaillon, Zesde Compagnie
Artillerie Landmilitie in Guarnizoen te Heusden.

Aangever was Dingenis de Witte, oud 42 Jaren, van beroep Visscher,
wonende te Zoutelande.
Getuige (o.a.): Daniel de Witte, oud 52 Jaren, van beroep Arbeider
Relatie tussen Dingenis en Daniel de Witte is (nog) niet bekend.

Dignus is op 22 augustus 1840 overleden:

Norg, overlijdensakte van elders overledene (BW art. 50), 19 november 1840, aktenr. 269
Overledene: Dignus Heit, geboren te Zoutelande op 19-05-1815; beroep: marinier 3e klasse;
overleden te A/b Hippomenes op 22-08-1840; oud: 25 jaren, zoon van Jacob Heit en Suzanna Hulle.
(zie Galerij).
Hij was gedomicilieerd te Norg.

3. Maria Catarina, geboren 19 april 1818 te Zoutelande,
dochter van Jakob Heijt, oud 32 Jaren, Veearts, wonende te Wissenkerke,
en Suzanna van Hulle, zijne Huisvrouw.

Opmerking: Wissenkerke is een dorp op Noord-Beveland.

Maria Catarina Heijt werd vermeld in het
Gestichtsregister Middelburg 1863-1937
Persoon in bevolkingsregister: Maria Catharina Heijt
Datum inschrijving: 13-12-1877
Geboorteplaats: Zoutelande
Geboortedatum: 19-04-1819
Adres: Oude mannen en vrouwenhuis, Heerengracht (M27)

Maria Catarina is op 27 augustus 1902 te Middelburg overleden,
geboren te Zoutelande, ongehuwd, 83 jaar, zonder beroep,
dochter van Jacob Heijt en Suzanna van Hulle.

4. Machiel Jacobus, geboren 7 april 1819 te Veere,
zoon van Jacobus Machiel Heijt, 33 jaar, Agent van Justitie te Veere,
en Suzanna van Nulle.
Machiel is op 5 april 1825 te Middelburg overleden, 6 jaar oud,
zoon van Jacob Heijt, oud 40 jaren, Daglooner.

5. Suzanna Cornelia, geboren op 22 april 1820 te Veere,
dochter van Jacob Machiel Heijt, 34 jaar, veearts,
en Suzanna van Nul.
Suzanna Cornelia is overleden op 17 november 1821
te Veere, 19 maanden oud, dochter van Jacob Machiel Heijt, 36 jaar, veearts,
en Suzanna van Nulle.

6. Katharina Maria, geboren 25 juni 1821 te Veere, dochter van
Jacob Machiel Heijt, 36 jaar, veearts en Suzanna van Nulle.
Katharina Maria is overleden op 9 december 1821 te Veere,
5 maanden oud, dochter van Jacob Machiel Heijt, 36 jaar, veearts en
Suzanna van Nulle.

7. Suzanna Katharina, geboren 30 juli 1822 te Veere,
dochter van Jacobus Machiel Heijt, 37 jaar, Agent van Justitie,
en Suzanna van Hulle.
Zij is op 20 augustus 1923 te Stad-Middelburg overleden, oud dertien maanden, dochter van
Jacob Machielsen Heit, 38 jaar, veeaarts, wonende te Middelburg ambagt,
en Suzanna van Hulle.

8. Jacob, geboren op 20 september 1823 te Middelburg, zoon van
Jacob Heit, 38 jaar, veeaarts, wonende te Middelburg ambagt,
en Suzanna van Hulle.

Jacob is overleden op 11 februari 1827 ten huize van zijn vader in het derde Etablissement
der Maatschappij van weldadigheid te Veenhuizen, zoon van Jacob Heijt, arbeider,
en van wijlen Susanna van Hulle.

9. Marchiel, geboren op 9 februari 1826 te Veenhuizen.
Gedeelte akte:
"Jacob Heidt, oud 40 Jaren, van beroep Colonist, woonachtig in het tweede Etablissement
der Maatschappij van weldadigheid te Veenhuizen in de Gemeente Norg, dewelke
verklaarde dat Zijne huisvrouw Susanna van Hullen oud 31 Jaren heden Nagt te Een uur
te Zijnen huize in het Etablissement voormeld bevallen is van een kind ven het Manlijk
geslagt aan het welk hij den naam gaf van Marchiel"

Marchiel is op 2 juli 1826 in het derde Etablisement der Maatschappij van weldadigheid te Veenhuizen
in den ouderdom van bijna een half Jaar overleden, zoon van Jacob Heit, arbeider,
woonachtig in het derde Etablissement, en van wijlen Susanna van Aulle.

Tussen 5 april 1825 (overlijden zoon Machiel) en 9 februari 1826 (geboorte zoon Marchiel)
zijn Jacob Heijt en zijn vrouw Suzanna van Hulle verhuisd naar Veenhuizen (Norg).
Waarschijnlijk zijn Dingenis en Jacob meegegaan met hun ouders en bleven Willemina van Hulle
en Maria Catarina achter in Zeeland gezien hun verdere levensloop.
De overige kinderen zijn jong overleden.

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep veearts (1834, 1847)
 

Naaste verwanten

 1. Heijt, Machiel
  1. de Witte, Willemina Pieterse
   1. Heijt, Catharina Machielse
   2. Heijt, Pieter Machielse
   3. Heijt, Machiel Machielse
   4. Heijt, Cornelia Machielse
   5. Heijt, Jacobus Machielse
    1. Friso, Margaretha Simens
     1. Heijt, Machiel
     2. Heijt, Margaretha
     3. Heijt, Simon
     4. Heijt, Wilhelmina
     5. Heijt, Willem
     6. Heijt, Hermanna
     7. Heijt, Jacob
     8. Heijt, Dingenis
   6. Heijt, Lein Machielse
   7. Heijt, Gillis Machielse
   8. Heijt, Johannes Machielse
   9. Heijt, Willem Machielse
   10. Heijt, Catharina Maria Machielse
   11. Heijt, Catharina Maria Machielse
   12. Heijt, Maria Machielse
   13. Heijt, Maria Machielse
   14. Heijt, Johannis Machielse
   15. Heijt, Johannis Machielse

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Huwelijksakte Zoutelande
 2. Geboorteakte Zoutelande
 3. Overlijdensakte Westkapelle
 4. Geboorteakte Veere
 5. Overlijdensakte Middelburg
 6. Gestichtsregister Middelburg 1863-1937
 7. Geboorteakte Norg
 8. Overlijdensakte Norg
 9. Huwelijksbijlagen Zoutelande
   • Datum: 1812-09-09
   • Pagina: Aktenr. 5
   • Datum: 1812-09-09
   • Pagina: Aktenr. 5
 10. Huwelijksakte Norg