Heineman, Claes Borus 1

Geboortenaam Heineman, Claes Borus
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 58 jaren, 6 maanden, 17 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1669-05-23 Stavoren, Friesland, Nederland  
2
Doop 1669-05-23 Stavoren, Friesland, Nederland  

Doopnaam Claes Borres

2
Overlijden 1727-12-10 Koudum, Friesland, Nederland  
3

Ouders

Vader Heineman, Borrus Claas
Moeder Jansdr, Yttie
         Heineman, Claes Borus
    Zus     Heineman, Baukje Borres
    Zus     Heineman, Fetje Borres
    Zus     Heineman, Grietje Borres
    Broer     Heineman, Hiltie Borres
    Zus     Heineman, Marijke Borres

Families

Getrouwd Vrouw Klink, Janneke Aates
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijksafkondiging 1692-12-03 Bolsward, Friesland, Nederland  

Claas Boores Heineman afkomstig van Wommels en Janke Aates Clink afkomstig van Bolsward, Jongeman en Jonge dochter, hij is organist, aangegeven door Wybe Jans.

4
Huwelijksafkondiging 1692-12-18 Bolsward, Friesland, Nederland  

Claas Bouwes Heineman afkomstig van Wommels en Janke Aetes Klink afkomstig van Bolsward, organist te Bolsward.

3e Proclamatie.

5
Huwelijk na 1692-12-18 Bolsward, Friesland, Nederland  
 
Attestatie na 1695-06-16 Koudum, Friesland, Nederland  

Den 16 Junij 1695 voor de eerste maal des Heeren H. Nagtmaal gehouden
Met attestatie aangekomen
Nicolaus Heijneman en Janke Ates van Wommels

6
Lidmaten 1699 Koudum, Friesland, Nederland  

Claas Borres Heineman
Janke Aates Klink
egtelieden

6
  Bijz.

Na hun huwelijk wonen Claes Borres en Jancke Aates eerst in Wommels, waar hun dochter Ytie wordt gedoopt op 15 oktober 1693. Claes Borres is hier schooldienaar, Later wonen ze in Koudum, waar hun zoon Aate wordt gedoopt (21 mei 1696).

  Kind.
 1. Heineman, Borrus Claases

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep organist te Bolsward
5
Beroep schoolmeester
 

Naaste verwanten

 1. Heineman, Borrus Claas
  1. Jansdr, Yttie
   1. Heineman, Claes Borus
    1. Klink, Janneke Aates
     1. Heineman, Borrus Claases
   2. Heineman, Baukje Borres
   3. Heineman, Fetje Borres
   4. Heineman, Grietje Borres
   5. Heineman, Marijke Borres
   6. Heineman, Hiltie Borres

Voorouders

Bronverwijzing

 1. www.broersma-sweet-haven.com
 2. Doopboek Hervormde gemeente Stavoren
 3. www.sijses.nl
 4. Ondertrouwregister Gerecht Bolsward
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Bolsward
 6. Lidmatenboek Koudum