Huitema, Afke 1 2 3 4 5 6 7 8

Geboortenaam Huitema, Afke
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden 85 jaren, 5 maanden, 24 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte 1864-07-19 Woudsend, Friesland, Nederland  

Geboorteakte Wymbritseradeel, 1864
Aangiftedatum 20 juli 1864, akte nr. 218
Afke Huitema, geboren 19 juli 1864
Dochter van Foppe Huitema, schipper,
en Gepke van der Meulen

-des morgens ten vijf ure te Woudsend
/toevallig/ geboren
- ouders wonende te Hommerts

9 10
Huwelijk 1886-02-24 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Getrouwd met Gerrit Rodenburg

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Gemeente: Amsterdam
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: reg.4;fol.30
Datum: 24-02-1886
Bruidegom Gerrit Rodenburg
Leeftijd: 24
Geboorteplaats: Amsterdam
Bruid Afke Huitema
Leeftijd: 21
Geboorteplaats: Wijmbritseradeel
Vader bruidegom Atze Klaasses Rodenburg
Moeder bruidegom Akke Gerrits de Jong
Vader bruid Foppe Huitema
Moeder bruid Gepke van der Meulen
Nadere informatie Erk. 1 kind.;beroep Bg.:schipper;
beroep vader Bg.:schipper;beroep vader Bd.:schipper

Gerrit Rodenburg was geboren op 2 oktober 1861 te Amsterdam:

"Atze Klaasses Rodenburg, van beroep Schipper, wonende
te Oppenhuizen, welke heeft verklaard, dat op Heden
des voormiddags ten drie uren in het Schip "De jonge Anna"
liggende Westerdok FT is geboren een Kind van het
mannelijk geslacht uit Akke Gerrits de Jong, van beroep geen,
wonende als boven, zijne echtgenoot,
welk kind zal worden genaamd Gerrit".

Afke Huitema en haar man lagen met hun tjalk in Amsterdam,
het waren beurtschippers. Afke droeg geen Friese klederdracht meer.

Gerrit was schipper en los werkman. Later kreeg
hij een invaliditeitsuitkering.
Hij is op 19 februari 1927 te Amsterdam overleden:

"Gerrit Rodenburg, van beroep bootwerker, wonende alhier,
geboren alhier, oud 65 jaar, echtgenoot van Afke Huitema,
zoon van Atze Klaasses Rodenburg en Akke Gerrits de Jong,
beiden overleden"
Overlijdensakte no. 1249, 1927 Amsterdam

2 1 11 12 13 8
Overlijden 1950-01-12 Castricum, Noord-Holland, Nederland  

Persoonskaart Afke Huitema:

Zij woonde achtereenvolgens te Amsterdam:
- Herenstraat 41 IIIv
- 30 augustus 1938: Tuinstraat 31 hs
- 1 november 1941: 1e Laurierdwarsstraat 31 I
- 6 april 1944: Roetersstraat 2
- 16 november 1949: Castricum Duinenbosch 3,
- op dit adres was een Psychiatrisch Ziekenhuis.

Op 12 januari 1950 is Afke Huitema overleden te
Castricum.
De overledensakte vermeldt:
"Afke Huitema, 85 jaar oud, geboren te
Wijmbritseradeel, dochter van Foppe Huitema
en Gepke van der Meulen, weduwe van Gerrit Rodenburg"

1 14

Ouders

Vader Huitema, Foppe Halbes
Moeder van der Meulen, Gepke Sanders
    Zus     Huitema, Trijntje Foppes
    Broer     Huitema, Sander
    Broer     Huitema, Halbe
    Broer     Huitema, Anne
    Zus     Huitema, Johannes
    Zus     Huitema, Hiltje
         Huitema, Afke
    Zus     Huitema, Susanna
    Broer     Huitema, Homme
    Broer     Huitema, Sander
    Broer     Huitema, Homme
    Zus     Huitema, Froukje
    Zus     Huitema, Eelkje
    Zus     Huitema, Froukje
    Zus     Huitema, Eelkje
    Zus     Huitema, Froukje

Media

Bijzonderheden

Gedeelte huwelijksakte Amsterdam:

"Gerrit Rodenburg, Schipper, geboren en wonende alhier, laatst gewoond hebbende te
Oppenhuizen, gemeente Wijmbritseradeel, oud 24 jaren, meerderjarige zoon van
Atze Klaasses Rodenburg, Schipper, en Akke Gerrits de Jong, wonende te Oppenhuizen,
ter eenre en
Afke Huitema, zonder beroep, geboren te Woudsend, wonende te Hommerts, beiden
in de gemeente Wijmbritseradeel, 21 jaren, minderjarige dochter van Foppe Huitema,
schipper, en Gepke van der Meulen, wonende te Hommerts, ter andere zijde".

"En verklaarden de verloofden bij deze te erkennen een kind, genaamd
Gerrit Huitema, geboren alhier den 19 Januari dezes jaars"

"(allen ondertekenden), uitgezonderd de echtgenoote en haar moeder, die verklaarden niet
te kunnen schrijven".

Kinderen van Gerrit Rodenburg en Afke Huitema waren

1. Gerrit Rodenburg, geboren op 19 januari 1886 te Amsterdam (voorechtelijk kind), op 5 november 1911
vertrokken naar Zuid-Amerika volgens de gezinskaart van zijn vader.
Hij staat mogelijk vermeld op de lijst van aankomsten van Nederlanders in Buenos Aires in de jaren 1900 tot en met 1910:

"Yerrit Rodemberg, ongehuwd, 20 jaar, protestant, technicus, kan lezen en schrijven,
accommodatie tussendek, vertrekhaven Amsterdam, (stoom)schip 'Rijnland', aankomstdatum 12 maart 1909".

Het zou kunnen, dat dit zijn eerste emigratiepoging was. Volgens de overlevering leed hij schipbreuk en
heeft hij 2 jaar later opnieuw de oversteek gemaakt.

2. Gepke Rodenburg, geboren op 18 december 1887 te Amsterdam, getrouwd met
Gerrit van Schaik (varensgezel, werkman, havenarbeider) 26 augustus 1908 te Amsterdam.

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Gemeente: Amsterdam
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: reg.3E;fol.36v
Datum: 26-08-1908
Bruidegom Gerrit van Schaik
Leeftijd: 24
Geboorteplaats: Amsterdam
Bruid Gepke Rodenburg
Leeftijd: 20
Geboorteplaats: Amsterdam
Vader bruidegom Matthijs van Schaik
Moeder bruidegom Anna Maria Notmeijer
Vader bruid Gerrit Rodenburg
Moeder bruid Afke Huitema
Nadere informatie beroep Bg.:werkman;
beroep vader Bd.:bootwerker

Gerrit van Schaik is op 1 december 1883 te Amsterdam geboren.

Hij is ingeschreven in de Militieregisters van Amsterdam:

Lotingsnr. 2778
Gerrit van Schaik, geboren op 1 december 1883 te Amsterdam, wonende te Amsterdam,
zoon van Matthijs van Schaik (overleden) en Anna Maria Notmeijer, beroep matroos,
Broeder dienst vrij stellen, 18 december 1902, Vrijgesteld wegens Broederdienst.

Gerrit van Schaik is overleden te Utrecht op 30 augustus 1956. Hij was op 12 augustus 1954
naar de W. Arntzstichting te Utrecht vertrokken.
Gepke Rodenburg is overleden te Amsterdam op 26 mei 1982, zie Galerij, persoonskaart Gepke Rodenburg.

3. Akke Rodenburg is geboren op 7 juni 1890 te Amsterdam. Zij trouwde op 1 juni 1910 met
Hendrik IJtsma, geboren 6 februari 1887.

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Gemeente: Amsterdam
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: reg.6C;fol.31v
Datum: 01-06-1910
Bruidegom Hendrik IJtsma
Leeftijd: 23
Geboorteplaats: Amsterdam
Bruid Akke Rodenburg
Leeftijd: 19
Geboorteplaats: Amsterdam
Vader bruidegom Tjiesje IJtsma
Moeder bruidegom Jacoba Arendina Elisabeth de Knegt
Vader bruid Gerrit Rodenburg
Moeder bruid Afke Huitema
Nadere informatie beroep Bg.:broodbakker;
beroep vader Bd.:werkman

Op 6 september 1922 trouwde Akke met Jacob Frederik Karl Morlang,
geboren 30 januari 1896:

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Gemeente: Amsterdam
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: reg.2F;fol.49
Datum: 06-09-1922
Bruidegom Jacob Frederik Karl Morlang
Leeftijd: 26
Geboorteplaats: Amsterdam
Bruid Akke Rodenburg
Leeftijd: 32
Geboorteplaats: Amsterdam
Vader bruidegom Frederik Lodewijk Morlang
Moeder bruidegom Grietje de Boer
Vader bruid Gerrit Rodenburg
Moeder bruid Afke Huitema
Nadere informatie Gehuwd met Hendrik Ytsma.
beroep Bg.:vuurstoker binnenvaart; beroep vader Bd.:bootwerker

De huwelijksbijlagen van dit huwelijk leveren o.a. de volgende gegevens:
(Familysearch Huwelijksbijlagen Amsterdam 1922, Part. 4, Image 2069)

Bruid en bruidegom waren beiden woonachtig op het adres No. 9 II Barentszstraat.
Jacob Frederik Karl Morlang was Evangelisch Luthers en Akke Rodenburg Nederlands Hervormd.

Jacob Frederik Karl Morlang was geboren op 30 januari 1896 te Amsterdam, zoon
van Frederik Lodewijk Morlang en Grietje de Boer. Ten tijde van het huwelijk was
het bestaan of verblijf van Frederik Lodewijk Morlang onzeker.
Grietje de Boer, zonder beroep, was woonachtig te Amsterdam.
Over de ouders van Akke werd vermeld, dat Gerrit Rodenburg, bootwerker, en Afke Huitema, zonder beroep,
beiden woonachtig waren te Amsterdam.
Bij de geboorteakte van Akke Rodenburg staat vermeld: "geen zwagerschap". (Jacob Frederik Karl Morlang was geen zwager van haar).

Akke Rodenburg was gehuwd met Hendrik IJtsma, maar aan haar werd bij vonnis van de Arr. Rechtbank te A'dam
in dato 3 juli 1922 vergunning verleend een nieuw huwelijk aan te gaan.
Gedeelte vonnis:
"Hendrik IJtsma deed in 1917, toen hij in Amsterdam woonde, dienst als matroos aan boord van het visschersvaartuig
"Dolfijn" van de Maatschappij Marcats te IJmuiden. Dit vaartuig is op 17 juli 1917 uit IJmuiden ter visscherij
uitgezonden en sindsdien is niets meer vernomen noch van het schip, noch van de bemanning, waaronder
Hendrik IJtsma. Na deze laatste tijding zijn meer dan drie jaren verloopen en (er) bestaan dus termen om ten aanzien van
Hendrik IJtsma rechtsvermoeden van overlijden uit te doen spreken".

4. Jaap Rodenburg, geboren 8 juli 1893 te Amsterdam. Hij trouwde 16 juli 1919 te Amsterdam
met Catharina Huizinga (ceintuurstikster), geboren 25 februari 1899 te Amsterdam.

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Gemeente: Amsterdam
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: reg.2E;fol.48
Datum: 16-07-1919
Bruidegom Jaap Rodenburg
Leeftijd: 26
Geboorteplaats: Amsterdam
Bruid Catharina Huizinga
Leeftijd: 20
Geboorteplaats: Amsterdam
Vader bruidegom Gerrit Rodenburg
Moeder bruidegom Afke Huitema
Vader bruid Jan Huizinga
Moeder bruid Catharina van der Heide
Nadere informatie beroep Bg.:koopman;
beroep vader Bg.:werkman;beroep vader Bd.:werkman

Jaap Rodenburg was koopman, smid, bankwerker, overleden op 11 mei 1940 te Amsterdam.
Catharina Huizinga is op 14 april 1973 overleden te Amsterdam.

5. Afke Rodenburg, geboren op 13 augustus 1897 te Amsterdam, is vertrokken op 17 maart 1914 naar
Ermelo, alwaar zij op 26 mei 1950 is overleden:

Overlijdensakte Afke Rodenburg:

Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Gelders Archief
Algemeen Toegangnr: 0207
Inventarisnr: 32658
Gemeente: Ermelo
Soort akte: overlijden
Aktenummer: 139
Aangiftedatum: 26-05-1950
Overledene Afke Rodenburg
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 25-05-1950
Overlijdensplaats: Ermelo
Vader Gerrit Rodenburg
Moeder Afke Huitema
Partner
Nadere informatie geboortepl: Amsterdam; oud 52 jaar;
beroep overl.: zonder beroep; beroep vader:
geen beroep vermeld; beroep moeder: zonder beroep

6. Trijntje Rodenburg, geboren 7 november 1900 te Amsterdam, getrouwd met Hendrik Verharen,
bootwerker, stoker, los arbeider, bankwerker, 25 oktober 1922 te Amsterdam. Hendrik Verharen
is geboren op 8 juli 1899 te Amsterdam.

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk
Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Gemeente: Amsterdam
Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: ;reg.3H;fol.17v
Datum: 25-10-1922
Bruidegom Hendrik Verharen
Leeftijd: 23
Geboorteplaats: Amsterdam
Bruid Trijntje Rodenburg
Leeftijd: 21
Geboorteplaats: Amsterdam
Vader bruidegom Hendrik Verharen
Moeder bruidegom Magdalena Anna Maria Geertruida de Graan
Vader bruid Gerrit Rodenburg
Moeder bruid Afke Huitema
Nadere informatie beroep Bg.:vuurstoker der koopvaardij;
beroep vader Bg.:diamantslijper;beroep vader Bd.:bootwerker

Volgens de persoonskaart van Trijntje Rodenburg is Hendrik Verharen is overleden te Berlijn op 30 april 1944.
Zijn eigen persoonskaart vermeldt dat hij op 27 april 1946 naar Duitschland is vertrokken en overleden is te Berlijn.
Op deze laatste kaart staat geschreven, dat de "Sterbe-urkunde ingeschreven (is) door BS te Asd op 14-12-1946
Reg. 14/456 fol.77".
Opm:
BS - Burgerlijke Stand
Asd - Amsterdam
De persoonskaarten zijn in de Galerij in te zien.

Trijntje Rodenburg is te Amsterdam overleden op 20 maart 1983., begraven op 25 maart 1983,
Nieuwe Ooster, Amsterdam:
overledene:
Rodenburg, Trijntje

partner:Verharen, H.
geboortedatum:07-11-1900
datum overlijden:20-03-1983
datum begrafenis:25-03-1983
grafnummer:Alg-71-B-14

7. Vrouwtje Rodenburg, geboren 5 maart 1903 te Amsterdam. Zij vertrok op 28 juli 1921 naar
Bloemendaal, Provinciaal Ziekenhuis. Op 17 januari 1929 ging ze van Bloemendaal
naar Huize Vogelenzang te Bennebroek.

8. Otto Rodenburg, geboren 3 mei 1907. In de familie werd verteld, dat hij, na van de trap gevallen te zijn,
met zijn hoofd in een emmer terecht was gekomen.
Hij vertrok op 23 augustus 1923 naar Medemblik, Provinciaal (Psychiatrisch) Ziekenhuis.
Hij is aldaar overleden op 24 maart 1925. De overlijdensakte vermeldt:
"Otto Rodenburg, 17 jaar oud, geboren te Amsterdam, zoon van Gerrit Rodenburg en
Afke Huitema".

Naaste verwanten

 1. Huitema, Foppe Halbes
  1. van der Meulen, Gepke Sanders
   1. Huitema, Trijntje Foppes
   2. Huitema, Sander
   3. Huitema, Halbe
   4. Huitema, Anne
   5. Huitema, Johannes
   6. Huitema, Hiltje
   7. Huitema, Afke
   8. Huitema, Susanna
   9. Huitema, Homme
   10. Huitema, Sander
   11. Huitema, Homme
   12. Huitema, Froukje
   13. Huitema, Eelkje
   14. Huitema, Froukje
   15. Huitema, Eelkje
   16. Huitema, Froukje

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Gezinskaarten en persoonskaarten Amsterdam
 2. Burgerlijke stand Huwelijk Amsterdam
 3. Huwelijksakten Amsterdam
 4. Emigratie naar Argentinië
 5. Militieregisters.nl
 6. Begraafregister Nieuwe Ooster Amsterdam 1894-2005
 7. Overlijdensakte Medemblik
 8. Gegevens M. van Schaik
 9. Geboorteakte Wymbritseradeel
 10. D. van der Meer: Het geslacht Hoytema-Hoitema-Huitema
 11. Burgerlijke stand - overlijden / Gelders Archief
 12. Geboorteakten Amsterdam
 13. Overlijdensakten Amsterdam
 14. Overlijdensakte Castricum