Gerbrands, Abbe

Geboortenaam Gerbrands, Abbe
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Overlijden voor 1698    

In 1728 is zijn vrouw Hid Idses
weduwe.

1
Stemkohieren 1698 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1698 Molkwerum
(Hemelumer Oldeferd en Noordwolde)
Stem nr. 37, een huis, aantal stemmen: 1

Zakelijk gerechtigden:
Hid Idses, weduwe van Abe Gerbens,
eigenaar en
     gebruiker

1

Families

Getrouwd Vrouw Idtses, Hid
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1677-09-06    

Op 6 september 1677 werd hun zoon
Gerben gedoopt.

2
  Kind.
 1. Abes, Gerben

Naaste verwanten

  1. Gerbrands, Abbe
   1. Idtses, Hid
    1. Abes, Gerben

Bronverwijzing

 1. Stemkohieren Friesland
 2. Doopboek Hervormde gemeente Molkwerum