Lieuwes, Bauck

Geboortenaam Lieuwes, Bauck
Geslacht vrouwelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Lidmaat 1672 Warns, Friesland, Nederland  

Ledematen tot Warns
aan het Suijtendt:
(o.a.)
Bauck Lieuwes

1
Huwelijk 1678-03-03 Warns, Friesland, Nederland Getrouwd met Sible Jans

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1678
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 3 maart 1678 in Warns
Bruidegom: Sible Jans afkomstig van Warns
Bruid: Baeuck Liewes afkomstig van Warns

Sible Jans was vermoedelijk een zoon van
Jan Sibbles en Hijl Jans. Zij werden in 1653 als
lidmaten van Warns vermeld:
114 - Jan Sibles de jonghe
115 - sijn huisvrouw Hijl Jans

Kinderen, gedoopt te Warns:

1. Lieuwe
Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1678
Gedoopt op 20 december 1678 in Warns en Scharl
Vader: Sible Jans

2. Hijll
Gedoopt op 13 augustus 1682 in Warns en Scharl
Vader: Sible Jans

3. Jan
Gedoopt op 16 september 1683 in Warns en Scharl
Vader: Sible Jans

4. Lieuwe
Gedoopt op 16 oktober 1687 in Warns en Scharl
Vader: Sible Jans

2 3 1
Lidmaat 1692-12-12 Warns, Friesland, Nederland  

Ledematen te Warns:
(o.a.)
15 - Sible Jans - Kerkvoogd, ouderling
16 - Bauk Lieuwes, Echtelieden - obiit

1
Stemkohieren 1698 Warns, Friesland, Nederland  

Stemkohier 1698 Warns (Hemelumer Oldeferd en Noordwolde)
Stem nr. 134, een huissteed, aantal stemmen: 1
Zakelijk gerechtigden:
Sibble Jans, eigenaar en gebruiker

4

Ouders

Vader , Lieuwe
    Broer     Lieuwes, Hidde
    Broer     Lieuwes, Leeuwke
         Lieuwes, Bauck

Naaste verwanten

 1. , Lieuwe
  1. Lieuwes, Hidde
  2. Lieuwes, Leeuwke
  3. Lieuwes, Bauck

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Lidmatenboek Warns en Scharl - Nederlands Hervormd
 2. Trouwregister Hervormde gemeente Warns en Scharl
 3. Doopboek Hervormde gemeente Warns en Scharl
 4. Stemkohieren Friesland