van der Verwe, Sara 1 2 3

Geboortenaam van der Verwe, Sara
Geslacht vrouwelijk
Leeftijd bij overlijden minder dan rond 49 jaren, 10 maanden, 3 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte rond 1678 Breda, Noord-Brabant, Nederland  

vermoedelijk te Breda geboren

1
Ondertrouw 1706-05-21 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

inschrijvingsdatum:
21-05-1706
naam bruidegom:
Katenbeeck, Gerrit
naam bruid:
[van der] Verwe, Sara

"Gerrit Catenbeek van Amsterdam Tobakwerker
oud 25 jaren Inde Goutblomdwarstraet
geassisteert met zijn moeder Grietje Claas
ende
Sara van der Verwe van Breda oud 28 jaeren
Inde Goutblomstraet geassisteert met
haer vader Adriaan van der Verwe
(ondertekening)
Gerret Katenbeeck
Sara van der Verwe"

Gerrit Catenbeek was de zoon van Pieter Jansz
Catenbeek en Grietje Claas.
Hij was gedoopt op 9 november 1681 te Amsterdam,
Noorderkerk, zoon van Pieter Jans en Grietie Klaes
getuigen: Jan Jansz en Magdalena Jans

1 2
Huwelijk na 1706-05-21   Getrouwd met Gerrit Katenbeeck

Gerrit Catenbeek is in 1718 overleden:

ingeschrevene:
Catenbeek, Gerrit
datum begrafenis:
19-05-1718
begraafplaats:
St. Anthonis Kerkhof

Na zijn overlijden werd Gerritje
zijn dochter geboren op 4 december 1718.

1
Doopgetuige 1712-04-10 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

kind: Sara
doopdatum: 10-04-1712
kerk: Oude Kerk
godsdienst: Hervormd
vader: Katenbeeck, Abraham
moeder: Blaeuw, Catharina
getuige: Katenbeeck, Gerrit
getuige: [van der] Verwe, Sara

Abraham Katenbeek was de broer van
Gerrit Katenbeek.

2
Doopgetuige 1712-05-08 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

kind: Gerret
doopdatum: 08-05-1712
kerk: Westerkerk
godsdienst: Hervormd
vader: [van der] Moolen, Jan
moeder: Catenbeek, Antje
getuige: Catenbeek, Gerret
getuige: [van der] Verwe, Saara

Antje Catenbeek was de zuster van
Gerrit Catenbeek.

2
Overlijden voor 1727-11-04    
 
Begrafenis 1727-11-04 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

ingeschrevene:
[van der] Nerwe, Sara
datum begrafenis:
04-11-1727
begraafplaats:
St. Anthonis Kerkhof

3

Ouders

Vader van der Verwe, Adriaan
Moeder Caats, Jannetje
         van der Verwe, Sara
    Broer     van der Verwe, Daniël
    Broer     van der Verwe, Johannes

Bijzonderheden

Overzicht van de kinderen van Gerrit Katenbeek en Sara van der Verwe, gedoopt te Amsterdam:

1. Pieter, 30 oktober 1708, getuigen: Adriaan van der Verwe en Grietje Claas
Hervormd, Nieuwe kerk
2. Johanna, 24 november 1709, getuigen: Adriaan van der Verwe en Grietie Claas
Hervormd, Oude kerk
3. Catalina, 26 december 1710, getuigen: Gerrit Clase Blankebijl en Johanna van der Verwe
Hervormd, Oude kerk
4. Adrianus, 27 november 1712, getuigen: Adrianus van der Verwe en Jannetjie Caast
Hervormd, Oude kerk
5. Johanna, 5 mei 1715, getuigen: Daniël van der Verwe en Catrina Buijsing
Hervormd, Oude kerk
6. Gerritje, 4 december 1718, getuigen: Daniël van der Verwe en Catrina Buijsing
Hervormd, Nieuwe kerk

Opmerking:
Grietje Claas was de moeder van Gerrit Katenbeek.

Huwelijk van Adrianus Katenbeek, zoon van Sara van der Verwe
en Gerrit Katenbeek:

inschrijvingsdatum: 08-11-1737
naam bruidegom: Caatenbeek, Adrianus
naam bruid: Bos, Margreta
naam eerdere man: Reijndertsz, Reijndert

"Adrianus Katenbeek van Am. oud 24 Jaren
op den Egelantiergragt ouders doot Geassisteert met
sijn Voogd Daniël van der Verwe en
Margreta Bos van Amsterdam Wedue Reijndert Reijndertsz
in de Angeliersgraft"

Opmerking:
Daniel van der Verwe was de broer van Sara van der Verwe.

Gerrit Katenbeek, getrouwd met Sara van der Verwe was de zoon
van Pieter Jans Katenbeek en Grietje Claas.
Pieter Jans Katenbeek ging op 30 augustus 1670 te Amsterdam eerst in ondertrouw
met Anneke Arents:

"Pieter Janse van Amsterdam toebackspinder oud 23 jare
geassisteert met sijn moeder, woont op de Lindegracht
en Anneke Arents van Amsterdam oud 27 Jare weduwe van
Nanningh Jurriaense woont in de Goutblomstraet
(in de kantlijn:)
hij moeders consent .....
[zij] mans doot goed ingebracht"

Toelichting:
toebackspinder - tabakspinner: Een tabakspinner of –spinster verwerkte de tabak tot
zogenaamde karotten. 'Karot' was jargon voor een spoelvormige rol tabak. De karotten
werden fijngemalen tot snuiftabak.

Annetie Arents, 22 jaar oud, was op 12 december 1665 te Amsterdam in ondertrouw
gegaan met Nanningh Jurriaanse, varentgesel. Zij werd geassisteerd door haar vader
Arent Pieters.
Op 22 oktober 1666 werd hun zoon Jurian gedoopt te Amsterdam in de Lutherse kerk.

Kinderen, gedoopt te Amsterdam:

1. Jan, 6 mei 1671, Noorderkerk, zoon van Pieter Janse
en Annetie Arens
getuigen: Arent Pieterse en Annetie Jans

Toelichting:
Arent Pieters was de vader van Annetie Arents.

2. Claas, 11 oktober 1672, Nieuwe Kerk, zoon van Pieter Jansz en
Annetje Arents
getuigen: Cornelis Cornelisse en Grietje Elias

Claas Pieters Catenbeek ging op 25 augustus 1702 in ondertrouw te Amsterdam
met Metje Juriaans Kroeger.

"Claas Pietersz Catenbeek van Amsterdam varent man
oud 30 Jaren Inde Goutblomdwarstraet geassisteert
met zijn vader Pieter Jansz Catenbeek en
Mettie Juriaans Kroeger van Amsterdam oud 30 Jaren
in de Lelijdwarstraat geassisteert met haar moeder
Eva Hendriks Caldekerk"

3. Daniel, 14 oktober 1674, Noorderkerk, zoon van Pietter Janse en
Annetie Arens
getuige: Aeltie Ecbers

Daniel Pieters Catenbeek ging ook op 25 augustus 1702 in ondertrouw te Amsterdam
met Marretie Karels:

"Daniel Pietersz Catenbeek van Amsterdam varent man
oud 27 Jaren In de Goutblomdwarstraet geassisteert
met zijn vader Pieter Jans Catenbeek
en Marretie Carels van Amsterdam oud 30 jaren op het
Bikkers Eijlandt ouders doodt geassisteert met haar
suster Trijntie Carels"

4. Hendrick, 21 april 1676, Westerkerk, zoon van Pieter Jans Kattenbeeck
en Annetie Arents
getuige: Annetie Jans

5. Aeltie, 27 februari 1678, Noorderkerk, dochter van Pietter Janse
en Annetie Ares
getuigen: Piettertie Aresz en Maria Gijsberts

Aeltie Pieters Katenbeek ging op 8 september 1696 in ondertrouw te Amsterdam
met Pieter Bartels Hasselman:

"Pieter Bartels Hasselman van Amsterdam kookermaeker oud 21 jaren
op 't Weerehof (?) geassisteert met sijn moeder Pietertje Ides en
Aeltje Pieters van Amsterdam oud 21 jaren in de Goutblomdwarstraet
geassisteert met haer vader Pieter Jansz"

Kookermaeker - Een kokermaker maakte de kokers, waarin aardewerk werd geplaatst
tijdens het bakken in de oven.

Na het overlijden van Pieter Bartels Hasselman ging Aeltje Pieters Katenbeek
te Amsterdam in ondertrouw met Jan Verburg, van beroep "toebackspinder"
op 11 november 1701. Vervolgens ging ze als weduwe van Jan Verburg te
Amsterdam in ondertrouw met Paulus Mulder, van beroep "seepsiederknegt",
op 28 oktober 1707. Hij was afkomstig van Graudiep (Denemarken?).
Tenslotte ging ze, als weduwe van Paulus Mulder in Amsterdam in ondertrouw
met Pieter Pieterse van den Heggen op 10 december 1717. Op dezelfde dag gingen
hun kinderen Bartel Hasselman en Trijntje Pieterse van der Heggen ook in ondertrouw,
geassisteerd door hun ouders.
Aaltje Katenbeek werd op 20 juli 1756 op het Karthuizer Kerkhof te Amsterdam begraven,
weduwe van Pieter van der Hegge. Zij had haar vier echtgenoten overleefd!

6. Hendrickie, 27 oktober 1680, Noorderkerk, dochter van Pietter Jansz
en Annetie Ariaens
getuigen: Arie Pietter en Heijltie Ariaens

Anneke Arents is kort na de geboorte van dit dochtertje overleden, want
Pieter Janse Katenbeek ging op 28 december 1680 te Amsterdam in ondertrouw
met Grietje Klase:

"Pieter Janse van Amsterdam tobackwerker weduwnaar Annetje Arents in de
Goutblomdwarstraet en
Grietje Klase van Amsterdam oud 23 Jaren woont op de Nieuwe Zijds Achterburghwal
geassisteert met haar moeder Klaertje Dircx
(handtekening)
Pieter IJansen"

Grietje Claes werd op 23 februari 1656 gedoopt in de Nieuwe Kerk te Amsterdam,
dochter van Claes Adriansz en Claertje Dircx.

Met Grietje Claes kreeg Pieter Jans Katenbeek vele kinderen, gedoopt te Amsterdam:

1. Gerrit, 9 november 1681, Noorderkerk, zoon van Pietter Jans en Griettie Klaes
getuigen: Jan Jansz en Magdalena Jans

Jan Jansz (Kadenbeek) was op 23 augustus 1681 in ondertrouw gegaan met Magdalena Jans.

Gerrit Pieters Katenbeek trouwde met Sara van der Verwe (zie elders op deze pagina).

2. Claertje, 9 juni 1683, Noorderkerk, dochter van Pieter Janse en Grietje Claes
getuigen: Tijs Sijmonse en Annetje Claes

Annetje Claes was de zuster van Grietje Claes.

3. Abraham en Sara, 9 juni 1684, Westerkerk, zoon en dochter van Pieter Jansz en Grietie Claes
getuigen: Jan Pietersz, Claesie Diercs en Annetie Claes

Abraham Pieters Katenbeek ging op 12 december 1704 te Amsterdam in ondertrouw met
Catrina Jacobs:

"Abram Pieterse van Amsterdam tobakwerker oud 21 jaren
in de Goutblomdwarstraat geassisteert met zijn vader Pieter Janse en
Catrina Jacobs van Amsterdam oud 24 jaren op Marken geassisteert
met haer moeder Jannetie Jacobs"

4. Annetje, 6 februari 1686, Nieuwe Kerk, dochter van Pieter Jans en Grietje Claes
getuigen Jurrian Namc(?) en Barbara Hendricx

De getuige Jurriaan Nanninghs was de stiefzoon van Pieter Jans Katenbeek. Hij
was de zoon van Annetie Arents uit haar eerste huwelijk met Nanningh Juriaans.
Juriaan Nanninghs, scheepstimmerman, was op 19 oktober 1685 te Amsterdam
met Barber Hendrix in ondertrouw gegaan.

Antje Pieters Catenbeek ging op 28 mei 1706 te Amsterdam in ondertrouw met
Johannes Rinse van der Molen

"Johannes Rinse van der Moolen van Amsterdam trekwerker
oud 22 Jaren in de Goutblomdwarstraet geassisteert met
zijn vader Rins van der Moolen en
Antje Pieters oud 21 Jaren in de Goutblomdwarstraet
geassisteert met haar moeder Grietje Claas"

Trekwerker - Trekwerk is een manier van figuren weven
Antje Pieters Katenbeek is op 6 november 1715 op het Karthuizer Kerkhof
te Amsterdam begraven.

5. Claertje, 16 maart 1687, Noorderkerk, dochter van Pieter Jansz en Grietje Claes
getuigen: Jan Jansz en Claertje Dircx

6. Dirck, 14 juli 1688, Noorderkerk, zoon van Pieter Janse en Grietje Claes
getuigen: Jan Pieterse Smit en Annetje Claes

7. Dirck, 23 juni 1690, Westerkerk, zoon van Pieter Janse en Grietie Klaes
getuigen: Jurjan Nannesse en Hilletie Karsterse

8. Jan, 22 januari 1696, Noorderkerk, zoon van Pieter Jansz en Grietje Claes
getuigen: Jan Jans en Marretje Willems

Jan Jans Kadenbeek, weduwnaar van Magdalena Jans, ging op 13 november 1694
in ondertrouw met Marritje Willems Huijge. Zie de getuigen bij de doop van Gerrit
in 1681. De familierelatie tussen Jan Jans Kadenbeek met Pieter Jans Katenbeek is
niet bekend, neef/broer?

Jan Pieterse Katenbeek ging op 27 maart 1716 te Amsterdam in ondertrouw
met Sara Wieaar:

"Jan Pieterse van Amsterdam oud 20 jaar in de Goutblomstraat
geassisteert met sijn moeder Grietje Claas en
Sara Wieaar van Amsterdam oud 20 jaar op de Blomgraft ouders doot
geassisteert met haar grootmoeder Sara Wieaar"

Op 2 augustus 1716 werd hun zoon Pieter gedoopt in de Noorderkerk.
Getuige was Grietje Klaas. Sara Wieaar overleefde de geboorte niet.
Zij werd op 4 augustus 1716 op het Karthuizer Kerkhof te Amsterdam
begraven:
"Sara Wieaart, huisvrouw van Jan Katenbeek"

Jan Katenbeek ging vervolgens op 25 augustus 1717 in ondertrouw met Immitie de Roos:

"Jan Katenbeek van Amsterdam oud 22 Jaren in de Tuijnstraet
geassisteert met zijn moeder Grietje Claas en
Immitje de Roos van Amsterdam, oud 24 jare in de Blomdwarstraet
geassisteert met haer vader Abraham de Roos"

Jan Katenbeek werd op 21 juli 1722 op het Karthuizer Kerkhof begraven.

9. Claertje, 22 juni 1698, Noorderkerk, dochter van Pieter Jansz en Grietje Claes
getuigen: Jurian Mommese en Barber Hendricx

Naaste verwanten

 1. van der Verwe, Adriaan
  1. Caats, Jannetje
   1. van der Verwe, Sara
   2. van der Verwe, Daniël
   3. van der Verwe, Johannes

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Ondertrouwregisters Amsterdam
 2. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
 3. Begraafregisters tot 1811 Amsterdam