Sanders, Remmelt

Geboortenaam Sanders, Remmelt
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1701-12-26    

Remmelt, zoon van Sander Jans en niet genoemde moeder.
Bij de doop van zijn overleden broertje Remmelt in 1700
wordt Sander Jans als timmerman vermeld!

1
Omschrijvinge van familiën in Friesland 1744 Ureterp, Friesland, Nederland  

Remmelt Sanders
Aangebodene Capitalen: 2
Personen: 4
Ureterp

2
Quotisatie 1749 Ureterp, Friesland, Nederland  

Remmelt Sanders, Opsterland
               Plaats:  Ureterp
         Omschrijving:  koemelker
           Gezin volw:  3 en kind: 6
              Aanslag:  28-17-0
            Verhoging:
             Vermogen:
                 Bron:  Opsterland, fol. 33

3
Overlijden voor 1777-07-16 Ureterp, Friesland, Nederland  

Archief Hervormde gemeente Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen,
Diaconie kasboek 1775-1787:
datum: 16 juli 1777
tekst: "van het doodlaken gebruikt tot Remmelt Sanders"
ontvangen: 1 - 2 - 0 wegens huur laken
datum: 20 juli 1777
tekst: "uit het laad wegens de begraffenisse van
Remmelt Sanders"
ontvangen: 2 - 18 - 0

4

Ouders

Vader Jans, Sander
Moeder Cornelis, Aale
    Broer     Sanders, Jan
    Zus     Sanders, Jantje
         Sanders, Remmelt
    Broer     Sanders, Cornelis

Families

Getrouwd Vrouw Hendriks, IJtske
   
Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk voor 1724-08-13    

Op 13 augustus 1724 werd hun zoon Teeunis geboren te Ureterp.

5
  Bijz.

Kinderen van Remmelt Sanders en IJtske Hendriks:

1. Dopeling: Teeunis
Geboren op 13 augustus 1724
Gedoopt op 20 augustus 1724 in Ureterp en Siegerswoude
Zoon van Remmelt Sanders en IJetscke Hindriks

2. Dopeling: Hindrik
Geboren op 24 september 1725
Zoon van Remmelt Sanders en IJetsche Hindriks
Doopboek Ureterp en Siegerswoude

3. Dopeling: Roel
Geboren op 6 december 1728
Zoon van Remmelt Sanders en IJetsche Hindriks
Doopboek Ureterp en Siegerswoude

4. Dopeling: Sander
Gedoopt op 8 oktober 1730 in Ureterp en Siegerswoude
Zoon van Remmelt Sanders en IJetscke Hindriks

5. Dopeling: Sjoukjen
Geboren op 24 november 1732
Gedoopt op 7 december 1732 in Ureterp en Siegerswoude
Dochter van Remmelt Sanders en Jitske Hindriks

6. Dopeling: Jan
Geboren op 17 januari 1735
Gedoopt op 23 januari 1735 in Ureterp en Siegerswoude
Zoon van Remmelt Sanders en Jitske Hindriks

7. Dopeling: Cornelis
Geboren op 9 december 1737
Gedoopt op 29 december 1737 in Ureterp en Siegerswoude
Zoon van Remmelt Sanders en IJetscke Hindriks

8. Dopeling: Boke
Geboren op 17 juni 1740
Gedoopt op 17 juli 1740 in Ureterp en Siegerswoude
Zoon van Remmelt Sanders en IJetsche Hindriks

9. Dopeling: Focke
Gedoopt op 14 april 1743 in Ureterp en Siegerswoude
Zoon van Remmelt Sanders en niet genoemde moeder

10. Dopeling: Fokke
Geboren in 1744
Gedoopt op 20 september 1744 in Ureterp en Siegerswoude
Zoon van Remmelt Sanders en IJetscke Hindriks

Opm.: Geboren herfst 1744

  Kind.
 1. Remmelts, Sander
 2. Remmelts, Sjoukjen
 3. Remmelts, Jan
 4. Remmelts, Cornelis
 5. Remmelts, Booke
 6. Remmelts, Fokke

Naaste verwanten

 1. Jans, Sander
  1. Cornelis, Aale
   1. Sanders, Jan
   2. Sanders, Jantje
   3. Sanders, Remmelt
    1. Hendriks, IJtske
     1. Remmelts, Sander
     2. Remmelts, Sjoukjen
     3. Remmelts, Jan
     4. Remmelts, Cornelis
     5. Remmelts, Booke
     6. Remmelts, Fokke
   4. Sanders, Cornelis

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Wijnjeterp, Duurswoude en Bakkeveen
 2. Omschrijvinge van familiën in Friesland, 13 maart 1744
 3. Quotisatie 1749
 4. Archief Hervormde gemeente Ureterp, Siegerswoude en Bakkeveen
 5. Doopboek Hervormde gemeente Ureterp en Siegerswoude