Dokkum, Lolke Jans

Geboortenaam Dokkum, Lolke Jans
Geslacht mannelijk

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Huwelijk 1757-04-24 Workum, Friesland, Nederland Getrouwd met Trijntje Lieuwes

Workum, huwelijken 1757
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 24 april 1757 in Workum
Bruidegom: Lolke Jans afkomstig van Workum
Bruid: Trijntje Lieuwes afkomstig van Sandfirden

1
Attestatie 1790 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Aangekomen met attestatie:
Lolke Jans Dokkum

2
Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Nr. 172, Loettie Jans
5 perzoonen
Van 16 tot 60 Jaar: 1 mansperzoon
Onder de 16 Jaar: 2 mansperzoonen
Van 't Vrouwlyk Geslagt: 2 perzoonene
Doopsgesind
Schippersgesel

3
Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Molkweren
Lolke Jans
wedenaar
Doopsgezind

4
Overlijden 1808-04-21 Molkwerum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd overlijden/begraven 1808
Overleden: Lolcke Jans
Datum: 21 april 1808
Plaats: Molkwerum

Lidmatenboek Molkwerum (Doopsgezind):
1808 Door de dood afgegaan Lolke Jans Dokkum

5 2

Ouders

Vader Dokkum, Jan Jansen
Moeder Jelles, Lolck
    Zus     Dokkum, Meinouw Jans
         Dokkum, Lolke Jans
    Broer     Dokkum, Jelle Jans

Media

Bijzonderheden

Kinderen van Lolke Jans Dokkum en Trijntje Lieuwes:

1. Jan

Jan Lolkes trouwde in 1789 met Trijntje Jelles, zijn nicht. Zij was
de dochter van Jelle Jans Dokkum en Hitje Willems.

Trouwregister Hervormde gemeente Molkwerum
Datum: 10-05-1789
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Jan Lolkes wonende te Molkwerum
Bruid Trijntje Jelles wonende te Molkwerum

Jan Lolkes en Trijntje Jelles waren als volwassenen gedoopt in
Molkwerum (Doopsgezind) in 1788:
"Met de Waterdoop bediend:
(o.a.)
Jan Lolkes en Trijntje Jelles"

Volkstelling 1795 Hemelumer Oldeferd, Molkwerum:

"Nr. 77 - Jan Lolkes
4 perzoonen
Van 16 tot 60 jaar: 1 mansperzoon
Onder de 16 jaar : 2 mansperzoonen
Van 't vrouwlyk geslagt; 1 perzoon
Huwelyken: 1
Doopsgesind
Boer"

Jan Lolkes is overleden in 1799 te Molkwerum. Het Doopsgezinde
Lidmatenboek vermeldt:

"1799 door de dood afgegaan: Jan Lolkes"

Op 25 april 1799 werd er boelgoed gehouden ten huize van
Jan Lolkes. Zie Media/Galerij.

Naamsaanneming 1811:
Datum: 1811
Plaats: Koudum
Bijzonderheden:
De kinderen houden de familienaam Dockum
Kind(eren):
Jelle 16, Trijntje 13, beiden Koudum
Ingeschreven Trijntje Jelles Jelles, wonende te Molquerum

Trijntje Jelles is in 1812 overleden:

Bron: BS Overlijden Hemelumer Oldeferd
Datum: 13-03-1812
Overledene
Trijntje Jelles 46 jaar oud overleden op 04-03-1812
Diversen: weduwe

2. Lieuwe

Lieuwe werd in 1798 als volwassene te Molkwerum gedoopt
(Doopsgezind):
"Met de Christelijke Waterdoop bediend en aangenomen:
(o.a.) Lieuw Lolkes"

Lieuwe Lolkes trouwde 1798 met Eelk Ages:

Trouwregister Hervormde gemeente Molkwerum
Datum: 02-12-1798
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Lieuwe Lolkes wonende te Molkwerum
Bruid Eelk Ages wonende te Molkwerum

Volkstelling 1805:

Molkweren
Lieuwe Lolkes (zoon)
gehuiwd
3 Kinderen
5 Zielen
Doopsgezind

Volkstelling 1810, Molkwerum:

Nr. 35, Lieuwe Lolkes
Getrouwd: 6
Kinders: 4
Doopsgezind

Naamsaanneming 1811:
Datum: 1811
Plaats: Koudum
Bijzonderheden:
Kind(eren):
Lolke 8, Trijntje 12, Jantje 10, Hendrikje 6
Ingeschreven
Lieuwe Lolkes Dockum wonende te Molkwerum

Lieuwe Lolkes Dockum is overleden in 1848:

Bron: BS Overlijden Hemelumer Oldeferd
Soort registratie: Overlijdensakte
Datum: 17-01-1848
Overledene
Lieuwe Lolkes Dokkum 70 jaar oud overleden op 15-01-1848
Diversen: weduwnaar

3. Sijke

Sijke werd in 1787 te Molkwerum als volwassene gedoopt
(Doopsgezind):
"Met de Waterdoop bediend
(o.a.) Seike Lolkes"

Bron: DTB Trouwen
Datum: 30-04-1786
Soort akte: bevestiging huwelijk
Bruidegom Roelof Ypes wonende te Molkwerum
Bruid Sijke Lolkes wonende te Molkwerum

Volkstelling 1795, Hemelumer Oldeferd, Molkwerum:

"Nr. 164 - Roelof IJpes
6 Perzoonen
Van 16 tot 60 jaar: 2 mansperzoonen
Onder de 16 Jaar: 2 mansperzoonen
Van 't vrouwlyk geslagt: 2 perzoonen
Domestiquen: 1
Huwelyken: 1
4 Gereformt, 2 Doopsgesind
Boer"

Naaste verwanten

 1. Dokkum, Jan Jansen
  1. Jelles, Lolck
   1. Dokkum, Lolke Jans
   2. Dokkum, Meinouw Jans
   3. Dokkum, Jelle Jans

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Trouwregister Hervormde gemeente Workum
 2. Lidmatenboek Molkwerum (Doopsgezind)
 3. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795
 4. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805
 5. Register van overledenen (1806-1808), Grietenij Hemelumer Oldeferd