Tjemmes, Albert 1

Geboortenaam Tjemmes, Albert
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 40 jaren, 2 maanden, 26 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1754-10-06    
 
Doop 1754-10-06 Koudum, Friesland, Nederland  

Hemelumer Oldeferd, dopen, doopjaar 1754
Gedoopt op 6 oktober 1754 in Koudum
Dopeling: Albert, zoon
   Vader: Tjemme Pieters
  Moeder: Uilk Sipkes

2
Huwelijk 1783-05-25 Koudum, Friesland, Nederland Getrouwd met Bauk Scheltes

Hemelumer Oldeferd, huwelijken 1783
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 mei 1783 in Koudum
 Bruidegom: Albert Tjemmes afkomstig van Koudum
     Bruid: Bauk Scheltes afkomstig van Hindelopen

Bauk Scheltes was de dochter van Schelte Seerps
en Gertje Gerrits:

Workum, dopen, doopjaar 1756
Gedoopt op 23 juni 1756 in Workum
Dopeling: Bauk
   Vader: Schelte Seerps

Hindeloopen, huwelijken 1749
Vermelding: Ondertrouw op 29 maart 1749 in Hindeloopen
 Bruidegom: Schelte Seerps afkomstig van de Wiske
     Bruid: Gertje Gerrits afkomstig van Makkum
Opmerking : ook ondertrouw te Workum

Kinderen:

1. Geboren op 9 oktober 1784 in Koudum
Gedoopt op 17 oktober 1784 in Koudum
Dopeling: Gertien, dochter
   Vader: Albert Tiemmes
  Moeder: Bauk Scheltes

2. Geboren op 3 juli 1786 in Koudum
Gedoopt op 16 juli 1786 in Koudum
Dopeling: Tjemme, zoon
   Vader: Albert Tjemmes
  Moeder: Bauk Scheltes

3. Geboren op 10 januari 1788 in Koudum
Gedoopt op 3 februari 1788 in Koudum
Dopeling: Uilk, dochter
   Vader: Albert Tiemmes
  Moeder: Bauk Scheltes

4. Geboren op 5 juli 1792 in Koudum
Gedoopt op 22 juli 1792 in Koudum
Dopeling: Schelte, zoon
   Vader: Albert Tjemmes
  Moeder: Bauk Scheltes

3 4 5 2
Volkstelling 1795 Koudum, Friesland, Nederland  

Coudum no. 9
Albert Tjemmes
7 Perzoonen
1 Mansperzoon van 16 tot 60 Jaar
2 Mansperzoonen onder de 16 Jaar
4 van 't Vrouwlijk Geslagt
Kerkgezindheid: 7 Gereformeerden
Bedrijf: arbeider Gealim(enteerd)

6
Overlijden tussen 1795 en 1805    
 
Volkstelling 1805 Koudum, Friesland, Nederland  

Koudum
Bauk Scheltes
weduwe
2 kinderen
3 zielen
Gereform.

7
Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810 Koudum, Friesland, Nederland  

Koudum No. 9
Bauk Scheltes
1 ongehuwde
Geriformt

8
Familienamen 1811-12-30 Koudum, Friesland, Nederland  

Koudum, deel 1 folio 10 verso
Bouwman, Bauk Scheltes
NB Heeft een zoon Schelte, 19,
voor wie zij aanneemt de naam Bouwma.

"Bauk Scheltes wonende te Koudum heeft
dezelve verklaard dat zij aanneemt de naam
van BOUWMAN voor famille naam en dat zij
heeft een minderjarige zoon genaamd Schelte
oud 19 jaren wonende te Koudum voor welke
zij de naam van BOUWMAN aanneemt en
vermits de comparante verklaarde niet te
kunnen schrijven hebben wij deze alleen
getekend den 30e December 1811"

9

Ouders

Vader Pieters, Tjemme
Moeder Sipkes, Uilk
    Broer     Tjemmes, Pieter
    Broer     Tjemmes, Wybe
    Broer     van den Dam, Jarig Tjemmes
         Tjemmes, Albert
    Zus     Tjemmes, Hinke
    Broer     Tjemmes, Pitter

Bijzonderheden

Bauk Scheltes is in 1823 overleden:

Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd, 1823
Aangiftedatum 22 juli 1823, blad nr. 16
Overleden: Bauk Scheltes, op 20 juli 1823, 67 jaar, vrouw
Weduwe

"Bauk Scheltes, geboren te Hindeloopen, Weduwe van
Albert Tjommes, arbeider, oud 67 jaren, zonder bedrijf
gewoond hebbende te Koudum, dochter van Schelte zonder
dat de Declaranten verdere oplossing geven konden"

Naaste verwanten

 1. Pieters, Tjemme
  1. Sipkes, Uilk
   1. Tjemmes, Pieter
   2. Tjemmes, Wybe
   3. van den Dam, Jarig Tjemmes
   4. Tjemmes, Albert
   5. Tjemmes, Hinke
   6. Tjemmes, Pitter

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Overlijdensakte Hemelumer Oldeferd
 2. Doopboek Hervormde gemeente Koudum
 3. Trouwregister Hervormde gemeente Koudum
 4. Doopboek Hervormde gemeente Workum
 5. Trouwregister Hervormde gemeente Hindeloopen
 6. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1795
 7. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1805
 8. Volkstelling Hemelumer Oldeferd 1810
 9. Familienamen 1811