Rooseboom, Jacob 1 2 3 4a 5a 5b 6 7 8 9

Geboortenaam Rooseboom, Jacob
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 58 jaren, 11 maanden, 30 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1753-06-03    
 
Doop 1753-06-03 Oosterhesselen, Drenthe, Nederland  

Oosterhesselen, doop-, trouw-, overlijdens-
en lidmatenboek (1700-1755; DTB 118),
3 juni 1753, pagina 34
Gedoopt: Jacob zoon van Mr. Arent Roseboom en Stijntje van Dalen

10
Ondertrouw 1777-10-24 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland Getrouwd met Geertruijda Hinken

Ondertrouw Amsterdam:
Inschrijvingsdatum: 24-10-1777
naam bruidegom: Roseboom, Jacob
naam bruid: Hinken, Geertruijda

"Sij moeders consent goet ingebragt
Hij voogdens consent goet ingebragt

Compareerden voor ons als vooren Jacob Rooseboom van
Drente Gereformeert, Oud 25 Jaren Agter de Oude Kerk
Ouders Doot geads(isteer)t met consent van de voogden
Dirk Liefting, Harmen Coerts en Hendrik Claassen, woonende
te Daalen
Geertruijda Hinken, van Nieuwenhuijsen, gereformeert oud
30 Jaren Op de Lelijgragt haar moeder Wilhelmina Vorrinks
woont te Nieuwenhuijs"

Toelichting:
Dirk Liefting was Derk Leeftink, gehuwd met Fenne Roseboom,
zuster van Jacob Roseboom.

Geertruida Hinken was gedoopt op 3 september 1747 te
Neuenhaus, dochter van Warse Hinken en Willemina Vorrink.

Warse Hinken en Willemina Vorrink waren op 24 maart 1743
te Neuenhaus getrouwd. Warse Hinken is te Neuenhaus op
23 februari 1756 overleden en Willemina Vorrink is op
8 april 1800 te Neuenhaus overleden.

Kinderen van Jacob Rooseboom en Geertruijda Hinken,
gedoopt te Amsterdam:

1. Arend, 17 januari 1781
getuigen: Fredrik Voswinkel en Femmetje Hinke

Opmerking: zuster van Geertruijda Hinken en haar man.
(zie de bijzonderheden)

2. Warse Willem, 2 maart 1785
getuigen: Fredrick Voswinkel en Jannetie Hinken

Opmerking:
Jannetie Hinken ??

Geertruijda Hinken is overleden op 29 april 1820 te
Amsterdam:

"Geertruijd Hinken, overleden den 29 April
ten Een ure, des nachts oud 72 Jaren, wonende
Achterburgwal bij Bloedstraat, No 76, Kanton 2,
en aldaar overleden, geboren Nijenhuijs,
weduwe Jacob Rooseboom
de overledene heeft onroerende goederen nagelaten
met achterlating van Kinderen
Op de verklaring van Hendrik van Walsem, oud
29 Jaren, wonende Boomsloot N. 34, Winkelbediende
en Neef van de Overledene"

Opmerking:
Hendrik van Walsem was gedoopt te Amsterdam
op 16 januari 1791, zoon van Jan Willem van Walsum
en Maria Bosch. De volgende dag werd zijn moeder
Maria Bosch te Amsterdam begraven.
Jan Willem van Walsem ging op 20 januari 1792
in ondertrouw met met Femmetje Hinken, zuster van
Geertruijda Hinken.

2 1 3 8 11
Transportakte 1790-12-07 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Datum overdracht: 07-12-1790
Verkoper: Zuijdhoek wed. Pieter Pronk, Erven Krijntje Meessen
Koper: Rooseboom, Jacob
Straatnaam: Nieuwmarkt
Straatnaam in bron: Oostermarkt (WZ)
Omschrijving: Huis en erf, achter het zuiderhoekhuis
van de Bloedstraat of Huidevettersstraat

12
Transportakte 1802-08-27 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Datum overdracht: 27-08-1802
Verkoper: [de] Bruijn echtgenoot Jannetje de Harder, Erven Hendrik
Koper: Rooseboom, Jacob
Straatnaam: Blekerspad
Omschrijving: Erf met getimmerte zijnde een blekerij,
buiten de Raampoort

12
Transportakte 1804-05-02 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

Datum overdracht: 02-05-1804
Verkoper: Rooseboom, Jacob
Koper: Koggeling, Hendrik
Straatnaam: Blekerspad
Omschrijving:Erf met opstal en getimmerte zijnde een blekerij,
buiten de Raampoort

12
Overlijden 1812-06-02 Amsterdam, Noord-Holland, Nederland  

"Den Derden dag der Maand Junij van het Jaar
1812 ten Negen ure, voor den middag, Acte van
Overlijden van Jacob Rooseboom overleden
den Tweeden dezer ten acht ure, des avonds
oud Zestig Jaren, wonende en overleden
Oude Zijds Achterburgwal N. 76, Canton 2,
van beroep geen, geboren te Daalen bij Coeverden
Departement Wester Eems, gehuwd met
Geertruijd Hinken, Zoon van Wijlen Arend Rooseboom -

Op de verklaring van Arend Rooseboom -
Zoon van de overledene, oud Een en Dertig Jaren,
wonende Cingel bij de Raamsteeg No 85, van beroep
Koopman en van Willem Rooseboom -
Zoon van de overledene, oud Zeven en Twintig Jaren,
wonende Nieuwmarkt No. 22, van beroep Winkelier"

Overlijdensadvertentie, verschenen in
Advertentiën, aankondigingen en verschillende
berigten van Amsterdam 6 juni 1812, Dag:

"Gisterenavond te acht uren is, na een ziekte
van weinige dagen, tot mijne bittere droefheid,
overleden, mijn geliefde echtgenoot JACOB ROOSEBOOM,
in den ouderdom van zestig jaar, het vijf-en-dertigste onzer
Echtvereeniging. Hoe smartelijk dit verlies voor mij en
mijn Kinderen is, zal elk, die den overledene gekend
heeft, ligtelijk kunnen bezeffen.
GEERTRUIJD HINKEN
Wed. Jacob Rooseboom
Amsterdam, den 3den Junij, 1812"

Jacob Rosenboom is op 02-06-1812 in Amsterdam,
overleden om 8 uur 's avonds. Geertuijd Hinken stuurde
een rouwbrief naar haar nichtje Johanna Dorothea Bergfeld,
de dochter van Johan Willem Bergfeld of Birkenfeld, en
Margje Roozenboom. Johanna Dorothea was gehuwd met
Georg Coenraad Kuntz. Ze woonden toen nog in Delft.
Margje Roozenboom was de zuster van Jacob Rooseboom,
overleden te Delft in 1806.

8 13 14

Ouders

Vader Roseboom, Arent
Moeder Brinks, Stientje
    Zus     Roseboom, Fennigje
    Zus     Roseboom, Margje
    Broer     Roseboom, Berend
         Rooseboom, Jacob
    Broer     Rooseboom, Jan

Media

Bijzonderheden

Femmetje Hinken, getuige bij de doop van zoon Arend, was een zuster van Geertruijda Hinken:

Zij was gedoopt op 31 mei 1744 te Neuenhaus:
Fennichien, dochter van Warse Hinken en Willemina Vorrink.

Zij trouwde eerst met Fredrik Voswinkel, ondertrouw op 21 maart 1777 te Amsterdam:

"Fredrik Voswinkel van Lupken Luthers oud 32 Jaren Op de Zeedijk
Ouders Doot geadsisteert met Hendrik Cuijteman
en
Femmetje Henken van Nieuwenhuijs gereformeert oud 33 Jaren
woont als vooren geadsisteert met haar moeder Willemina Voorink
woont in Nieuwenhuijs"

Toelichting:
Lupken (Lupki) is een plaats, die tegenwoordig in Oost-Polen ligt.

Later trouwde zij als weduwe met Jan Willem van Walsem, ondertrouw op 20 januari 1792 te Amsterdam:

"Jan Willem van Walsem, van Amsterdam, gereformeerd, weduwnaar
van Maria Bosch op het Roeters Iland in de Beijenkorf
en
Femmetje Hinken van Nieuwenhuijsen gereformeerd weduwe van
Jan Fredrik Voswinkel op de Zeedijk bij de Nieuwmarkt
(in de kantlijn)
hij vrouws dood goed
Weeskamers voldaan 11 Jan. 1792
zij mans dood goed
(Handtekeningen)
Jan Willem van Walsem
Femetin Hinken"

Gegevens van de kinderen van Jacob Rooseboom en Geertruijda Hinken:

1. Arend Rooseboom ging op 15 oktober 1802 met Geertruijd Michmershuijsen in ondertrouw te Amsterdam:

"Den 15 October 1802
Ondergetekende Lid van 't Commité
van Justitie tot d'Huwelijks Zaken
Arend Rooseboom van Amsterdam Gereformeerd oud 21
Jaren op de Nieuwmarkt 2e huis van de Bloedstraat nr. 29
geadsisteerd met zijn vader jacob Rooseboom, woont als boven
en
Geertruijd Michmershuijsen van Amsterdam Gereformeerd
oud 19 Jaren en op de Buitenkant bij de Bantmerstraat
geadsisteert met haar vader Hendrik Michmershuijsen
woont als boven
(handtekening)
Arend Rooseboom
Geertruijd Michmershuijsen"

Toelichting: De Bloedstraat is een korte en smalle straat in het Wallengebied in
Amsterdam Centrum. De straat loopt van de Nieuwmarkt naar de Oudezijds Achterburgwal.

Amsterdamsche Courant 19 oktober 1802, Dag:

"Met goedkeuring van wederzijdsche Ouders zijn heden
Ondertrouwd
AREND ROOSEBOOM EN GEERTRUID MICHMERSHUYSEN
Amsterdam, 15 Oct. 1802"

Geertruijd Michmershuijsen was gedoopt op 9 maart 1783
te Amsterdam, dochter van Hendrik Michmershuijsen
en Jannetje de Clercq.

Geertruid Michmershuijsen is overleden op 19 november 1822.
Opregte Haarlemsche Courant, 23 november 1822, Dag:

"Gisteren namiddag ten twee uren, is op de Hofstede Noord-Crailo,
boven Naarden, na een langdurig lijden overleden, mijn hartelijk
geliefde Echtgenote Vrouwe GEERTRUIJD MICHMERSHUIJSEN,
in den ouderdom van 39 jaren, waarvan wij twintig in genoeglijken
Echt mogten doorbrengen. Bitter bedroefd betreur ik met mijne zes
kinderen dit onherstelbaar verlies; onze steun en onze hope zij op God.
AREND ROOSEBOOM,
Amsterdam, 30 November 1822"

Opmerking:
Volgens de overlijdensakte Huizen van 21 november 1822 is Vrouwe Geertruijd Michmershuijsen
overleden op 19 November 1822, echtgenoote van de Weledelen heer Arend Rooseboom.
Zij overleed te Noord-Crailo onder Huizen.

Arend Rooseboom trouwde op 7 november 1828 met Elandia Vos.
Opregte Haarlemsche Courant, 11 november 1828, Dag:

"Gehuwd A. Rooseboom, Weduwenaar van Vrouwe G. Michmershuijsen
en E. Vos
Noord-Crailo, den 7 november 1828"

Het huwelijk vond plaats te Huizen. Elandia Vos, 32 jaar oud,
was geboren op 7 januari 1796 te Huizen, dochter van Jacob Aarts Vos
en Geertje Lamberts Brusser.

In 1830 kocht Arend Rooseboom een molen te Amsterdam:
(bron molendatabase.org):

Naam: Het Land van Beloften/ De Eendracht/ De Binnen Tuchthuismolen/ De Rooseboom
Ligging: Aan de Amstel, bij de schutsluizen
Kadaster 1811-1832 Amsterdam H (5) 4158a
Arend Rooseboom, koopman
Zie afbeeldingen in de Galerij.

Geschiedenis

Bouwjaar volgens kaart 1656. Ook bekend onder de namen Binnenmolen en Rooseboom.
De molen werd omstreeks 1688 gebouwd als loopsmids- of boormolen.
Van 1704-1765 werd hij ingericht als moutmolen. De molen was vóór 1766 eigendom van de hervormde diaconie
en heette 't Land van Beloften. In 1766 ingericht tot verfhoutmolen voor het Rasphuis (de Binnen Tuchthuismolen).
Na 1830 kwam de molen in particuliere handen, van de eigenaar Rooseboom.
In 1876 afgebroken, op zijn plaats is na de sloop theater Carré verrezen. Het materiaal werd gebruikt bij bouw molen
de Zandbrinker te Achterveld bij Leusden (zie dbnr 1040). In 1940 is de Zandbrinkermolen verbrand.

Volgens het tijdschrift "Amstelodamum", mei 1966, blz. 113, zou zijn zoon H. J. Rooseboom
op 24 januari 1830 voor het bedrag van f. 26.400 deze molen en de twee buitenmolens
hebben gekocht. Volgens het kadaster was Hendrik Jean Rooseboom (Rosenboom)
de eigenaar van de twee buitenmolens.
Aan dit tijdschrift en het 1930 Jaarboek 27, blz 103, van het Genootschap Amstelodamum is de volgende
informatie over de genoemde molens ontleend:

Deze molens waren in bedrijf als verfhoutmolens.
Dit zijn molens, die hout vermalen voor de productie van (kostbare) verfstoffen.
Als in de meeste verfhoutmolens werd ook te Amsterdam blauwhout, geelhout en roodhout verwerkt.
Als blauwhout werd gebruikt het uit Mexico afkomstige campechehout.
Van het uit West-Indië, Midden- en Zuid-Amerika afkomstige geelhout waren er drie soorten:
stokvishout, vizethout en geelhout zonder meer.
Voor roodhout werd verwerkt het fernambukhout uit Brazilië en het saparihout uit Ceylon.
Het aftreksel van het gemalen hout werd in de ververijen gebruikt om linnen, katoen en
wollen stoffen te verven.
Vooraf werd het hout gekloofd, gezaagd en gerapst. Het was een zeer zwaar werk het harde hout te zagen
en te raspen, zodat men deze arbeid in het tuchthuis liet verrichten.

Bekend is de anecdote, die van den zwaren arbeid in het Rasphuis wordt verhaald.
Een bovenlander was wegens de een of andere oorzaak in het tuchthuis te land
gekomen, de tuchtmeester richtte tot hem het woord, en hij antwoordde, schouderophalend:
,,Was soll ich sagen!”
,,Brasiliehout sal je sagen! gaf de tuchtmeester toen terug.

Arend Rooseboom is overleden op 2 augustus 1830.
Opregte Haarlemsche Courant, 5 augustus 1830:

"Heden overleed in den ouderdom van 49 jaren, de Heer AREND ROOSEBOOM,
Ridder van de Militaire Willems-Orde, ten gevolge van een noodlottig toeval,
hem overgekomen bij de Vinkenbrug onder Diemen.
Amsterdam, 2 Augustus 1830"

Overlijdensakte Amsterdam, aktedatum 4 augustus 1830:

"Arend Rooseboom, overleden den tweeden dezer ten negen ure, des morgens,
oud 49 Jaren, wonende Heerengracht bij Leidschestraat, No 527, Kanton 3,
en aldaar overleden, Geboren alhier, Koopman, gehuwd met Elandia Vos,
Eerder weduwenaar van Geertruijd Michmershuijsen, Zoon van Jacob Rooseboom
Geertruid Hinken, beide overleden"

Aangevers:

"Hendrik Michmershuijsen, oud 45 Jaren, wonende Buitenkant no. 11,
Beroep als boven (Koopman), Zwager van de Overledene en
Floris Adriaan van Hall, oud 39 Jaren, wonende Keijzersgracht,
Beroep Advocaat, bekende van de Overledene"

Opmerking:

Floris Adriaan baron van Hall (Amsterdam, 15 mei 1791 – Den Haag, 29 maart 1866)
was een belangrijk staatsman uit het midden van de negentiende eeuw, afkomstig uit
de familie Van Hall. Als moderaat vertegenwoordiger van de Amsterdamse handels-
en bankierswereld, was hij een behendig politicus die zowel vóór als na 1848
een voorname rol speelde.
Hij studeerde rechten te Amsterdam en Leiden, promoveerde in laatstgenoemde stad en
vestigde zich als advocaat in zijn geboortestad. Aldaar praktiseerde hij tot 1842,
toen de koning hem als opvolger van Cornelis Felix van Maanen tot minister van Justitie
en anderhalf jaar later tot minister van Financiën benoemde.

Na het overlijden van Arend Rooseboom werden zijn bezittingen te koop aangeboden.
Opregte Haarlemsche Courant, 25 september 1830:

"E. Lijnslager Wz. en W. G. Kleman Jr., Makelaars, zullen ten overstaan van de
Notarissen Van Houten en Santhagens, op Woensdag den 29sten September 1830,
des middags ten één ure, voor de Stal in de Kerkstraat, tusschen de Spiegel- en
Leidschestraten, verp. No. 3352, presenteren te verkoopen:
Twee schoone zwarte Langstaarten, een dito Stekelharige Bles, twee zwarte
Kortstaarten, twee dito Blessen en een dito bruin Bles, alle Merrien, gerenomeerd
aan den weg lopende Wagen-, Fourgon- en Chais PAARDEN, een zeer net bewerkte
Calesch Wagen, met Voorkap en Luikjes, eene ligte Char à Banc voor zes Personen,
een dito Jagtkar met twee Banken, een Faëton of Fourgon op vier Wielen, een Kapchais
en een Schulp-Narreslede, alsmeede eenige Tuigen, Hoofdstellen, Leidsels, Bitten,
Dekken en meerdere STALBEHOEFTEN;
meerendeels nagelaten bij wijlen den Wel-Edelen Heer AREND ROOSEBOOM.
Alles op den Verkoopdag te zien en nader onderrigt te bekomen bij genoemde
Makelaars en bij Pieter Hart, Pikeur aan de Fransche Manege te Amsterdam.
NB. In deze verkooping kan niets worden ingestoken."

Toelichting:
Fourgon - tweespannig rijtuig
Chais - licht en hoog tweewielig rijtuig, gewoonlijk met een kap
Calesch - licht, vierwielig open rijtuig
Char à Banks - grote open wagen met dwarsbanken
Faeton - licht, open rijtuig met vier wielen
Chais - licht en hoog tweewielig rijtuig, gewoonlijk met een kap
Schulp-Narreslede - De kuip van een arreslee heeft een oplopend gebogen deel, de zogenaamde schulp of schelp.

2. Warse Willem Rooseboom trouwde in 1808 met Christina Elisabeth Begemann:

Ondertrouw Amsterdam
Inschrijvingsdatum: 20-05-1808
Naam bruidegom: Rooseboom, Willem
Naam bruid: Begemann, Christina Elisabeth

"Warse Willem Rooseboom van Amsterdam gereformeerd oud 23 Jaar
aan de Nieuwmarkt bij de Bloedstraat geadsisteerd met zijn vader Jacob Rooseboom
wonende als boven en
Christina Elisabeth Begemann van Embden gereformeerd oud 25 Jaar op de
Lelijgragt bij Prinsengragt geadsisteerd met haar vader Christoph Georg Sigismund
Begemann wonende als boven
(handtekeningen):
Warse Willem Rooseboom
Cristina Elizabeth Begemann
(in de kantlijn):
Deze nevenstaande personen zijn te
Ouderkerk aan Amstel in de Huw. Staat
bevestigt op Vertoning van de Trouw Cedule
in dato 12 Junij 18081 getrouwt
D: Th: Kemper secretaris"

Toelichting:
Daniel Theodorus Kemper was burgemeester van Ouder- Amstel van 1811 tot 1832.
Christoph Georg Sigismund Begemann was predikant van Amsterdam.
In de galerij/media staat zijn portret, een vermelding van een gepubliceerde preek en
de verkoop van zijn boedel na zijn overlijden.

Op 30 oktober 1812 is deze Christina Begemann al overleden.
Staatkundig dagblad van het Departement der Zuiderzee, 3 november 1812, Dag:

"Mijne tedergeliefde echtgenoote CHRISTINA ELISABETH BEGEMANN
is niet meer; in den jeugdigen ouderdom van ruim 29 jaren,
waarvan ik vier en een half jaar met haar in den gelukkigsten echtvereeniging
doorbragt, werd zij heden middag ten drie uren, op het onverwachtst
uit mijn liefde-armen weggerukt, mij nalatende twee zeer jonge Kinderen,
niet in staat, hun verlies te bezeffen.
Ik verlies een waardige Echtgenoote, en mijne Kinderen een tederzorgende moeder.

WARSE WILLEM ROOSEBOOM
Amsterdam, den 30sten Oktober 1812"

De overlijdensakte van 31 oktober 1812, Amsterdam, vermeldt:

"Christina Elisabeth Begemann, oud 29 Jaren, wonende en overleden
Nieuwmarkt N 22, Kanton 2, van beroep geen, geboren te Embden,
gehuwd met Warse Willem Rooseboom, dogter van Christoph Georg Sigismund Begemann
en van Trijntje Brinkema"
Aangevers:
"Christoph Georg Sigismund Begemann, broeder van de overledene, oud 34 Jaren,
wonende Leidschegragt N 12, van beroep Commissionair en
Arend Rooseboom, Zwager van de overledene, oud 31 Jaren, wonende Cingel bij de
Raamsteeg N 25, van beroep Koopman"

Na het overlijden van Christina Begemann trouwde Warse Willem Rooseboom met
Trijntje Michmershuijsen.
Opregte Haarlemsche Courant, 1 januari 1814:

"Getrouwd
HENDRIK MICHMERSHUIJSEN
met
CHRISTIANA MARGARETHA BOELE
en
WILLEM ROOSEBOOM, weduwnaar van Christina Elisabeth Begemann
met
TRIJNTJE MICHMERSHUIJSEN"

Zij trouwden op 28 december 1813 te Amsterdam.
Trijntje Michmershuijsen was de jongere zuster van Geertruijd Michmershuijsen, die
met Arend Rooseboom was getrouwd, zie boven.
Trijntje Michmershuijsen was gedoopt op 6 juni 1794 te Amsterdam, dochter
van Hendrik Michmershuijsen en Jannetje de Clercq.
Zij is overleden op 8 december 1815, 21 jaar oud, adres Nieuwmarkt 22, Kanton 2, te Amsterdam.
Aangevers waren Hendrik Michmershuijsen, broer, en Arend Rooseboom, zwager.

Op 6 april 1816 was Warse Willem Rooseboom aangever van het overlijden van
Christoph George Sigismund Begeman, zijn (eerste) schoonvader:

Overlijdensakte Amsterdam
Aktedatum 6 april 1816:
"Christoph George Sigismund Begeman overleden op heden, ten
vier ure des morgens oud 67 Jaren, wonende en overleden Lelijgracht
N 36, K 4, van beroep Predikant, geboren te Detmold in 't Graafschap Lippe,
gehuwd met Trijntje Brinkema, verder niets bekend.
Op de verklaring van Christoph George Sigismund Begeman, zoon van de
overledene, oud 28 Jaren, van beroep Kantoorbediende en van Warse Willem
Rooseboom, Schoonzoon van de overledene, oud 31 Jaren, wonende op de
Nieuwmarkt N 22, van beroep Lakenkoper"

Daarna trouwde Warse Willem Rooseboom, lakenkoper, met Susanna Batteké op 25 juli 1816
te Amsterdam. Susanna Batteké was gedoopt op 8 april 1796 te Amsterdam, dochter van
Gerrit Batteké en Maria Cornelia Mouthaan.

Warse Willem is op 4 december 1823 overleden.
Opregte Haarlemsche Courant, 9 december 1823:

"Heden is, tot bittere droefheid van mij en van zijn Zoontje, uit vorig
huwelijk, aan een subiet toeval, overleden, mijn geliefden Echtgenoot,
WARSE WILLEM ROOSEBOOM, in den ouderdom van ruim 38 jaren.

S. Batteké, wed. W. W. Rooseboom
Amsterdam, den 4 December 1823"

Overlijdensakte Amsterdam, 9 december 1823:

"Warse Willem Rooseboom, overleden den vierden dezer ten twaalf ure
des middags, oud 38 Jaren, wonende Nieuwmarkt 22, Kanton 2, en
aldaar overleden, geboren alhier, Winkelier, Getrouwd met Susanna Batteké,
Eerder Weduwnaar van Christina Elisabeth Begemann, zoon van
Jacob Rooseboom en Geertruijd Hinken"
Aangever o.a.:
"Christoph George Siegesmend Begemann, oud 44 Jaren, wonende Spiegelgragt
No. 10, Beroep Kantoorbediende, Zwager van de overledene"

Kenmerken

Type Waarde Opmerkingen Bronnen
Beroep kleermaker

Oorspronkelijke bron niet bekend.

 

Naaste verwanten

 1. Roseboom, Arent
  1. Brinks, Stientje
   1. Roseboom, Fennigje
   2. Roseboom, Margje
   3. Roseboom, Berend
   4. Rooseboom, Jacob
   5. Rooseboom, Jan

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Ondertrouwregisters Amsterdam
 2. Familienbericht Ortsfamilienbuch Neuenhaus
 3. Doopregisters Amsterdam (1564-1811)
 4. Molendatabase
   • Pagina: 1813
 5. Genootschap Amstelodamum
   • Datum: 1966-05-00
   • Pagina: maandblad jaargang 53, blz. 113
   • Datum: 1930
   • Pagina: Jaarboek 27, pag. 103
 6. Overlijdensakte Huizen
 7. Huwelijksakte Huizen
 8. Overlijdensakten Amsterdam
 9. Burgemeesters van Ouder-Amstel
 10. Doopboek Oosterhesselen
 11. Begraafregisters tot 1811 Amsterdam
 12. Transportakten voor 1811, Amsterdam
 13. Uitgever: J. van Bonga: Advertentieën, aankondigingen en verschillende berigten van Amsterdam
 14. Gegevens J. W. Young-Tammel