van Cuijlenburgh, Abraham 1a

Geboortenaam van Cuijlenburgh, Abraham
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden meer dan 75 jaren, 10 maanden, 13 dagen

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1781-06-03 Utrecht, Utrecht, Nederland  
 
Doop 1781-06-03 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Abraham van Cuijlenburgh
gedoopt 3 juni 1781
Geref. Buurkerk
vader Zeger van Cuijlenburgh
moeder Cornelia van Senderen
in de Korte Nieuwstraat
ouders lidmaat

2
Ondertrouw 1804-04-29 Utrecht, Utrecht, Nederland  
3
1e Huwelijk 1804-05-15 Utrecht, Utrecht, Nederland Getrouwd met Maria Wilmsen

Abraham van Kuilenburg j.m.
en
Maria Wilmsen j.dr
woont alhier
kerk - Cath. kerk door A. Kok

Kind:

Abraham van Cuilenburg
gedoopt 4 januari 1805 te Utrecht
Geref. Dom
vader: Abraham van Cuilenburg
moeder: Maria Willemse
Echtelieden
in de Korte Nieuwstraat
Doophefster:
Anna Elisabeth van Cuilenburg
huisvrouw van Willem van Lokhorst
wonende mede op de Korte Nieuwstraat
Bijzonderheid: Vader geen lidmaat moeder Roomsch

Opmerking: Anna Elisabeth van Cuilenburg was een
zuster  van Abraham van Cuijlenburg.

Maria Willemse is op 2 november 1806
te Utrecht overleden.
Het begraafregister van Utrecht voor 1811 vermeldt:

"2 November 1806
Maria Willemse, huisvrouw van Abraham van Cuijlenborgh,
oud 34 Jaar, in de Korte Nieuwstraat F 225. Laat na
haar man en een minderjarig kind.
Op dezelfde dag is het ongedoopte kind van Abraham
van Cuijlenborgh overleden, ook in de Korte Nieuwstraat
F 225. Laat na Vader"

Haar overlijden staat tevens vermeld in de huwelijks-
bijlagen van 1827 aktenr. 9, toen haar zoon Abraham met
Jacoba van Hattum trouwde.
Tekst van de bijlage:

"Uit het begraafregister van de Buurkerk
alhier is geëxtraheerd, dat Maria Willemse
Huisvrouw van Abraham van Cuijlenburgh
op den vijfden November Achttien honderd zes
aldaar is overleden"

3 2 1b
Ondertrouw 1807-03-01 Utrecht, Utrecht, Nederland  
3
2e Huwelijk 1807-03-17 Utrecht, Utrecht, Nederland Getrouwd met Jannigje van Leeuwenstein

Abraham van Cuilenburgh
en Jannigjen Leeuwenstein

Jannetje van Leeuwenstein, dochter
van Ruth van Leeuwenstein en
Annemie Balk is op 7 april 1852 te
Utrecht overleden op 73-jarige leeftijd,
huisvrouw van Abraham van Cuilenburgh.

3 4
Overlijden 1857-04-17 Utrecht, Utrecht, Nederland  

Bron: Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1198
Gemeente: Utrecht
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 461
Aangiftedatum: 20-04-1857
Overledene: Abraham van Cuijlenburgh
Geslacht: M
Overlijdensdatum: 17-04-1857
Leeftijd: 76
Overlijdensplaats: Utrecht
Vader Zeger van Cuijlenburgh
Moeder Cornelia van Senderen
Partner Jannigje van Leeuwenstein
Relatie: weduwnaar van
Nadere informatie
eerder weduwnaar van Joanna Maria Helders.

"Abraham van Cuijlenburgh, winkelier, bijna 76 jaar,
geboren te Utrecht, wonende alhier in de
Dorstige Hartsteeg, weduwnaar van
Jannigje van Leeuwenstein, vroeger van
Joanna Maria Helders, zoon van Zeger van Cuijlenburgh
en Cornelia van Senderen, beide overleden"

Toelichting: Abraham van Cuijlenburgh was eerder
weduwnaar van Maria Willemse.
Van Joanna Maria Helders is niets bekend (?).

4

Ouders

Vader van Cuijlenburgh, Zeger
Moeder van Senderen, Cornelia
    Zus     van Cuijlenburgh, Cornelia
    Zus     van Cuijlenburgh, Catrina
    Broer     van Cuijlenburgh, Francois
    Zus     van Cuijlenburgh, Anna Elisabeth
    Broer     van Cuijlenburgh, Zeger
    Broer     van Cuijlenburgh, Francois
         van Cuijlenburgh, Abraham

Media

Bijzonderheden

Abraham van Cuijlenburgh had maar één kind, eveneens
Abraham geheten.
In onderstaand certificaat staan zijn gegevens vermeld,
opgemaakt voor zijn huwelijk op 10 januari 1827:

"Certificaat van de Nationale Militie van de Provincie Utrecht

De Gouverneur van de Provincie Utrecht verklaart, dat

Abraham van Cuilenburg
geboren te Utrecht den 4 Januarij 1805
van beroep timmerman
zoon van Abraham
en van Maria Willemse
van beroep winkelier wonende te Utrecht
in den jare 1824 binnen de Gemeente van Utrecht
voor de Nationale Militie is ingeschreven,
dat aan hem vervolgens bij de loting is ten
deele gevallen het nummer 370 hij, vervolgens,
door den Militie-Raad zitting hebbende te Utrecht, uit hoofde
van Eenig kind te Zijn, voor een jaar is vrijgesteld,
alsmede dat het nummer tot heden niet is opgeroepen.

Signalement:
Lengte: 1 El 7 Pl
Aangezigt: ovaal
Oogen: Bruin
Neus: groot
Mond: Breed
Kin: rond
Haar: Bruin
Wenkbraauwen: id
Merkbare Teekenen: Pokdalig

Gegeven te Utrecht den 17 december 1826"

Toelichting:
1 El staat voor 1 meter.
1 PL is een palm, 10 cm.
Dus Abraham van Cuijlenburgh was 1 meter 70 lang.

Naaste verwanten

 1. van Cuijlenburgh, Zeger
  1. van Senderen, Cornelia
   1. van Cuijlenburgh, Cornelia
   2. van Cuijlenburgh, Catrina
   3. van Cuijlenburgh, Francois
   4. van Cuijlenburgh, Anna Elisabeth
   5. van Cuijlenburgh, Zeger
   6. van Cuijlenburgh, Francois
   7. van Cuijlenburgh, Abraham

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Huwelijksbijlagen Utrecht
   • Datum: 1827-01-10
   • Pagina: Aktenr. 9
   • Datum: 1827-01-10
   • Pagina: Aktenr. 9
 2. Doopboek Utrecht (gereformeerd)
 3. Trouwboek Utrecht
 4. Overlijdensakte Utrecht