Melchior, Jan Adolfs

Geboortenaam Melchior, Jan Adolfs
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1739-01-01    
 
Doop 1739-01-01 Spaarndam, Noord-Holland, Nederland  

Kind: Jan
Vader: Adolf Melchers
Moeder: Maritje Frederiks Admiraal
Getuige: Jannetje Pieters de Vries, in haar plaats stond Trijntje Jans de Paap

Toelichting:
Jannetje Pieters de Vries was een nicht van Maritje Frederiks Admiraal. Zij was de dochter van Pieter Pieters de Vries en Gerritje Cornelis van Sijl. In haar plaats kwam haar jongere halfzuster Trijntje Jans de Paap, dochter van Jan Theeus de Paap en Gerritje Cornelis van Sijl.

1
1e Huwelijk 1766-06-08 Spaarndam, Noord-Holland, Nederland  

Impost trouwen Spaarndam:

"23 mei 1766
Jan Melchior J.M. en Maria Noltus J.D. gebooren en woonende alhier zullende trouwen en behoren behoren tot de 4e klasse.....6 gulden"

Trouwboek Spaarndam:

"Jan Adolfs Melchior, J.M.
en
Maria Nolthus, J.D.
beijde geboren en te Spaarndam wonagtig
hebben haare drie huwelijkse geboden
onverhindert gehad op den 25 maij, 3 Junij en
8ste junij en zijn op den 8 Junij 1766 in den
Huwelijken staat verbonden"

Maria werd gedoopt op 13 juli 1738 te Spaardam, als dochter van Mattheus Noltus en Geertruij van Leeuwen, getuige Maria Reinaux

Kinderen van Jan Adolfs Melchior en Maria Nolthus te Spaarndam:

1. Matheus, geboren 27 april 1767, gedoopt 27 april 1767
Vader: Jan Melchior
Moeder: Maria Nolthus
getuige: Marijtje Adolfs Melchior

2. Adolf, geboren 12 oktober 1769, gedoopt 12 oktober 1767 in de voorbereijding
Vader: jan Melchior
Moeder: Maria Nolthus
Getuige: Marijtje Adolfs Melchior

3. Cornelis, geboren 6 juli 1772, gedoopt 12 juli 1772
Vader: Jan Melchior
Moeder: Maria Nolthus
Getuige: Marijtje Adolvs Melchior

Maria Noltus werd begraven op 25 mei 1776 te Spaarndam. De impost bedroeg 3 gulden.

 

2 1 3
2e Huwelijk 1778-10-18 Spaarndam, Noord-Holland, Nederland  

Impost trouwen Spaarndam:

"Jan Melchior weduwnaar geboren en wonende alhier
met Teuntje Penser J.D. te Amsterdam de Bruidegom 4e Classe 3 gulden"

Ondertrouw Amsterdam, 25 september 1778:

"Jan Melchior van Sparendam en daar woonende, Gereformeert, weduwnaar Maria Noltus
en
Teuntje Penzier van Amsterdam, Gereformeert oud 43 jaren op Oostenburg, ouders doot, geadsisteert met haar swager Jan Mostert
In de kantlijn:
Sparendam, Hij vrouws doot goet ingebragt. Acte verleent den 17 october 1778 om te Sparendam te trouwen"

Toelichting:
Oostenburg is een van de drie Oostelijke Eilanden in Amsterdam, die in de tweede helft van de 17e eeuw in het IJ werden aangeplempt. Het ligt tussen het eiland Wittenburg en de Czaar Peterbuurt. De naam van het eiland wordt verklaard door de meest oostelijke ligging ten opzichte van Kattenburg en Wittenburg. Bron: wikipedia.org. (13 januari 2019)
Jan Mostert was op 11 mei 1759 te Amsterdam in ondertrouw gegaan met Margrijtje Pensijr, met haar moeder Antje de Vries als getuige.

Trouwboek Spaarndam:

"Jan Melchior weduwnaar van Maria Noltus woonende te Spaarndam
Teuntje Pensier J.D. laast gewoond hebbende te Amsterdam
hebben hunne drie huwlijksche voorstellingen zo in de kerk van Spaarndam, als Amsterdam (volgens ingebragt betoog) onverhindert gehad, en zijn in de kerk van Spaarndam in den Huwlijksche staat bevestigt den 18 October (1778) door Dominus P.J. Schardam V.D.M. te St. Pancras"

Toelichting:
Petrus Joannes Schardam was predikant te Sint Pancras van 1777/1778 tot 1793.
V.D.M. - Verbi Divini Minister - Dienaar van het Goddelijke Woord

Teuntje Pensier werd op 1 december 1787 te Amsterdam begraven op het St. Anthonis Kerkhof, wonende Oostenburg Klijnestraat

 

3 4 2 5
Overlijden voor 1795-02-10    
 
Begrafenis 1795-02-10 Spaarndam, Noord-Holland, Nederland  

Jan Melchior Pro Deo

3

Ouders

Vader Melchior, Adolf Fredericksz
Moeder Admiraal, Marijtje Frederiks
    Broer     Melchior, Fredrik Adolfs
    Zus     Melchior, Marijtje Adolfs
         Melchior, Jan Adolfs
    Zus     Melchior, Agnietje Adolfs
    Broer     Melchior, Willem Adolfsz

Bijzonderheden

Teuntje Penzier en haar ouders:

Teuntje Penzier werd gedoopt op 4 september 1735 te Amsterdam.

Haar ouders gingen op 3 december 1728 te Amsterdam in ondertrouw:

"Dirk Pensier van Sparendam weduwnaar van Biaterix de Ruijter op Cattenburg
en Anna de Vries van Spaarendam ende daar woonende oud 27 jaar geassisteert
met haar moeder Gerritje van Zijl.
(In de kantlijn:)
hij weeskamer voldaan den 30 november 1728
Acte verleend den 19 december 1728 om tot
Spaarendam te trouwen"

Anna de Vries was gedoopt op 22 januari 1702 te Spaarndam:
Annetje, dochter van Pieter Pietersz de Vries en Gerretje Cornelis van Sijl, persoon op deze site.
Hieruit blijkt, dat Jan Adolfs Melchior trouwde met zijn achternicht Teuntje Pensier.

Kinderen van Dirck Pensier en Anna de Vries, gedoopt te Amsterdam:

1. Margrieta, 23 april 1730, Oosterkerk
Vader: Dirk Pencier
Moeder: Anna de Vries
Getuigen: Pieter van Petten en Lijsbeth de Vries

2. Dirck, 25 oktober 1733, Oosterkerk
Vader: Dirk Pencier
Moeder: Anna de Vries
Getuigen: Pieter van Petten en Elisabeth de Vries

3. Teunesie, 4 september 1735, Oosterkerk
Vader: Dirck Pencier
Moeder: Anna de Vries
Getuigen: Pieter van Petten en Leijsbet de Vries

4. Trijntie, 13 oktober 1737, Oosterkerk
Vader: Dirk Pensier
Moeder: Antie de Vries
Getuige: Treijntie de Paap

Toelichting: Trijntje de Paap was een halfzuster van Anna de Vries

Dirk Pensier werd op 1 mei 1746 te Amsterdam begraven
op het St. Anthonis Kerkhof:
"Dirk Pensier Oosterburg in de Klijnestraat 2 kinderen"

Anna de Vries werd op 8 maart 1770 te Amsterdam begraven:
"Anna de Vries weduwe van Dirk Pensier op Oostenburg in de
Groote straat tusschen de gragt en de Dwarssstraat
voldaan: No. 232: 20 gulden
roef en baar: 1 gulden en 10 stuivers
totaal: 21 gulden en 10 stuivers"

 

Naaste verwanten

 1. Melchior, Adolf Fredericksz
  1. Admiraal, Marijtje Frederiks
   1. Melchior, Fredrik Adolfs
   2. Melchior, Marijtje Adolfs
   3. Melchior, Jan Adolfs
   4. Melchior, Agnietje Adolfs
   5. Melchior, Willem Adolfsz

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Spaarndam (NH)
 2. Trouwboek Spaarndam (NH)
 3. Impost trouwen en begraven Spaarndam
 4. Ondertrouwregisters Amsterdam
 5. Begraafregisters tot 1811 Amsterdam