Heineman, Wybe Claes

Geboortenaam Heineman, Wybe Claes
Geslacht mannelijk
Leeftijd bij overlijden onbekend

Gebeurtenissen

Gebeurtenis Datum Locatie Beschrijving Opmerkingen Bronnen
Geboorte voor 1640-11-11    
 
Doop 1640-11-11 Koudum, Friesland, Nederland  

Gedoopt op 11 november 1640 in Koudum
Dopeling: Wibe, zoon
Vader: Claes
Moeder: Fed

1
Overlijden voor 1666-03-27    
 

Ouders

Vader Heineman, Claas
Moeder Wybes, Fettie
    Zus     Heineman, Maria Claes
         Heineman, Wybe Claes
    Zus     Heineman, Pier Claes
    Zus     Heineman, Eefjen Claes
    Zus     Heineman, Dieu Claes
    Broer     Heineman, Borrus Claas

Bijzonderheden

Weesboek Staveren (R.A. Leeuwarden deel 27.)
d.d. 27-03-1666
Op huyden den 27 Marty 1666, heb ick Douwe Andries Ockes praesederende Burgemr. met Jan Jacobs Haarsma
ten verzoeke van de kinderen, Erfgenamen van Fed Wybes ?laetste vrouw? van Claes Heyneman,
ten sterfhuyse van Wybe Claes Heyneman, in leven harbargier buyten inde Stadtsherbarg der voors. Stede
erfgename van deselve ter presentie van Pier Claes ende Borres Heynemans sampt andere kinderen op't kleyn
kamertien boven't Kantoor

Weesboek Staveren
d.d. 19-04-1666
Op huyden den 19 april 1666 zyn voor my Douwe Andries Ockes enz. ten verzoeke van
Maria olt 26 jaeren
Ina?? olt 22 jaeren
Eefjen olt 20 jaeren ende
Dieuwke Claes Heineman, gesusteren ende
Borres Claes Heineman olt 15 jaeren, alle kinderen ende erfgenamen van
Claes Heyneman ende Fod Wybes dr. EchteLieden alhier gewoont hebbende.
In de inventaris zijn lepels met de volgende letters: FW; MW; PD.DB.CH CH; WH 1663; BH;
FS FW; CH FW en: CLAES HEYNEMAN, FETTJE WYBES 1653
Op huyden den 26 May 1666 ten sterfhuyse van Wybrandus Heyneman enz. enz.
o.a. een hantschrift tot laste van Ruadus Hocqwarda, ten profyte van Wybrandus Heyneman 01-11-1662

Naaste verwanten

 1. Heineman, Claas
  1. Wybes, Fettie
   1. Heineman, Maria Claes
   2. Heineman, Wybe Claes
   3. Heineman, Pier Claes
   4. Heineman, Eefjen Claes
   5. Heineman, Dieu Claes
   6. Heineman, Borrus Claas

Voorouders

Bronverwijzing

 1. Doopboek Hervormde gemeente Koudum